Verzendkosten instellen met verzendprofielen

Je kunt tijd besparen door verzendkosten aan de producten in je shop toe te voegen door verzendprofielen aan te maken. Met opgeslagen verzendprofielen kun je snel meerdere listings met dezelfde verzendkosten updaten. Voor meer informatie over verzendprofielen en andere verzendtools, lees je Verzenden voor beginners.

Als je een profiel aanpast, worden alle listings die je aan dit profiel gekoppeld hebt ook aangepast. Als verkoper in de VS of Canada kun je de verzendkosten automatisch voor je laten uitrekenen, met voorberekende verzendkosten.

📦     Voor Amerikaanse verkopers: houd in de gaten dat je bij het instellen van verzendkosten tot 30% kunt besparen vergeleken met de retailprijzen door USPS Verzendlabels direct via Etsy te kopen. Koop Etsy Verzendlabels vanuit je Shopmanager.

Een verzendprofiel aanmaken:

  1. Op Etsy.com, klik je op Shopmanager.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Klik op Verzendinstellingen.
  4. Klik op Verzendprofielen.
  5. Klik op Verzendprofiel toevoegen.
  6. Vul de relevante verzendgegevens in. Je hebt ook de mogelijkheid om aparte verwerkingskosten voor binnenlandse en internationale verzendingen in te vullen.
  • Als je vaste kosten handmatig invult, kun je verzendupgrades toevoegen. Lees meer over verzendupgrades.
  • Als je voorberekende verzendkosten toevoegt, vermeld je ook het gewicht en formaat van je item.
  • Klik op Opslaan.

Nadat je een verzendprofiel hebt aangemaakt, kun je dit toepassen op iedere listing die je in de toekomst aan je shop toevoegt.

Deze video (in het Engels) laat zien hoe je verzendprofielen moet gebruiken om verzendprofielen in te stellen:

Hoe koppel je listings aan je verzendprofielen?

Verzendprofielen aan listings koppelen:

  1. Op Etsy.com, klik je op Shopmanager.
  2. Klik op Listings.
  3. Vink het hokje aan van de listing die een verzendprofiel nodig heeft.
  4. Klik op Opties voor wijzigen. 
  5. Klik in het dropdownmenu op  Verzendprofielen wijzigen.
  6. In het volgende scherm klik je op het dropdownmenu Selecteer profiel… en kies je een verzendprofiel uit.
  7. Klik op Toepassen en sla je wijzigingen op.

Een listing kan maar aan één verzendprofiel worden gekoppeld.

Gratis verzending aanbieden

Je hebt de optie om gratis verzending aan nieuwe en bestaande verzendprofielen toe te voegen. Je kunt gratis verzending toevoegen door een verzendprofiel aan te passen in je verzendinstellingen.

Als je voorberekende verzendkosten gebruikt, scroll je naar de sectie gratis verzending van een verzendprofiel. Je kunt gratis binnenlandse en/of internationale verzending aanbieden door de juiste vakjes aan te vinken.

Voor vaste verzendprofielen, selecteer je Gratis verzending in het menu Hoeveel jij berekent.

Lees meer over het aanbieden van gratis verzending.

Vragen over verzendprofielen?

Vraag het de community

Jouw locatie en het bezorgadres van de koper bepalen jouw verzendkosten. De verzendkosten die de koper ziet, zijn gebaseerd op de instellingen van je verzendprofiel. 

Als je USPS of Canada Post verzendlabels koopt via Etsy, kun je vaste of voorberekende verzendkosten gebruiken op Etsy.

Lees meer over verzendprofielen:

Hier volgen de oplossingen voor enkele veel voorkomende problemen met verzendkosten, kosten en profielen:

De bestelling bestaat uit meerdere items

Het feit dat een bestelling die bestaat uit met meerdere items onjuiste verzendkosten heeft, kan meerdere oorzaken hebben:

  • De gecombineerde afmetingen van de items in de bestelling passen niet in je gekozen pakketvoorkeuren. Bij voorberekende verzendkosten wordt de bestelling over meerdere pakketten verdeeld tenzij alle items in één pakket passen, wat kan resulteren in hogere verzendkosten. Je kunt de itemafmetingen aanpassen zodat het juiste aantal in je beschikbare verpakkingen passen, of een verpakking vinden die geschikt is voor je bestelling.
  • De items kunnen verschillende postcodes van herkomstlocatie hebben. Controleer de verzendprofielen van alle listings in de bestelling en pas listings met een onjuiste postcode van herkomstlocatie aan.
  • Het kan zijn dat de bestelling items met voorberekende verzendkosten en vaste verzendkosten combineert. Daarom bepalen we de verzendkosten voor alle voorberekende items en voegen de “Extra item” kosten toe voor alle items met vaste kosten, ongeacht wat de kosten zijn. Om dit op te lossen, kun je voor alle listings voorberekende verzendkosten gebruiken of de kosten voor “Extra item” aanpassen voor je listings met vaste kosten.
  • Verwerkingskosten worden berekend per item, dus bij een grotere bestelling kunnen de verwerkingskosten meerdere keren zijn toegevoegd aan de voorberekende verzendkosten. Je kunt overwegen om in plaats daarvan verpakkingskosten te gebruiken.

De bestelling bevat slechts één item

Het feit dat een bestelling die bestaat uit slechts één item onjuiste verzendkosten heeft, kan meerdere oorzaken hebben:

  • Misschien is het slim om je soort verzendtarief te wijzigen. Als je voorberekende kosten van USPS gebruikt, heb je de optie om de kosten van het Etsy Verzendlabel of het USPS retailtarief in rekening te brengen. Als je Etsy’s labels gebruikt, wil je waarschijnlijk graag het tarief van het Etsy Verzendlabel in rekening brengen. Als je zelf naar het postkantoor gaat, wil je waarschijnlijk graag de USPS retailtarieven in rekening brengen. Je kunt het soort verzendtarief aanpassen in de tab Tarieven & upgrades.
  • Misschien heb je een oude postcode van herkomstlocatie ingesteld in het verzendprofiel voor dit item. Controleer en wijzig de postcode van herkomstlocatie in het voorberekende verzendkostenprofiel van de listing.

De bestelling bestaat uit meerdere items

Als de verzendkosten voor een bestelling met meerdere items te hoog of te laag zijn, kunnen de verzendkosten voor een extra item hiervan de oorzaak zijn. 

In een profiel voor vaste verzendkosten, kun je de kosten instellen voor de verzending van een extra item dat hetzelfde profiel gebruikt. Als je een korting wilt aanbieden voor het verzenden van extra items, is het slim om verzendkosten voor een "Extra item" in te stellen die lager zijn dan de verzendkosten voor "Eén item" voor dat item.

Als (een) item(s) in deze bestelling een ander verzendprofiel of geen profiel heeft/hebben, worden de hoogste "Eén item" verzendkosten van alle items in rekening gebracht, vervolgens worden de "Extra item" kosten voor ieder extra item in de bestelling daaraan toegevoegd.

Zo controleer je of alle listings hetzelfde verzendprofiel gebruiken:

  1. Vanuit je Listings pagina, klik je rechts op de pagina op Meer filters
  2. Selecteer het verzendprofiel dat je wilt zien, of de listings zonder verzendprofiel ("Geen verzendprofiel"). 

De bestelling heeft een verzendupgrade

Upgrades bij vaste verzendkosten voegen deze aan de basisverzendkosten toe, in plaats van deze te vervangen. Een voorbeeld: bij basisverzendkosten van USD met upgradekosten van USD 10 wordt er bij de koper in totaal USD 15 in rekening gebracht voor verzending.

Variaties hebben geen afzonderlijke verzendkosten. Heb je een listing die sterk uiteenloopt in afmeting of gewicht, dan is het voor het bepalen van de juiste verzendkosten het beste om voor iedere variatie een aparte listing aan te maken.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geen voorberekende verzendkosten kunt gebruiken:

  • Op dit moment kunnen alleen verkopers die voor het versturen van bestellingen gebruikmaken van USPS of Canada Post voorberekende verzendkosten gebruiken. Ben je in een ander land gevestigd, kun je deze vervoersmaatschappijen niet gebruiken of verstuur je je items als briefpost of vracht, dan moet je vaste verzendkosten instellen
  • Voorberekende verzendkosten zijn nog niet beschikbaar in de Android versie van Verkoop op Etsy. Als je de Verkoop op Etsy app op een Android-telefoon of -tablet gebruikt, moet je Etsy.com gebruiken om voorberekende verzendkosten in te stellen of te wijzigen.
  • Voorberekende verzendkosten kunnen niet worden gebruikt voor privé, custom listings. 

Als dit allemaal niet op jou van toepassing is, klik je op Ik heb nog steeds hulp nodig en kan Etsy Support naar je probleem kijken.

Als je een bestelling hebt ontvangen uit een locatie waarnaar je niet verzendt, heb je een paar mogelijkheden. Je kunt:

Waarom heb ik een bestelling ontvangen uit een locatie waarnaar ik niet verzend?

Dit kan betekenen dat een internationale verzendbestemming per ongeluk is ingeschakeld. Als er bij een listing of verzendprofiel staat vermeld dat er wordt verzonden naar de bestemming "De rest van de wereld", dan wordt het item wereldwijd verzonden. 

Je kunt “De rest van de wereld” verwijderen door te klikken op het prullenbakje rechts naast de sectie Verzending van de listing of in het verzendprofiel

Dit probleem komt wel eens voor als bepaalde listings geen verzendprofiel hebben. Via je Listingsmanager kun je listings zonder verzendprofiel opzoeken:

  1. In het rechter menu van de Listingsmanager, klik je op Meer filters
  2. In het filter Verzendprofielen selecteer je Geen verzendprofiel
  3. Klik bij deze listings het selectievakje aan.
  4. Klik op Opties voor wijzigen.
  5. Klik op Verzendprofiel wijzigen.
  6. Selecteer het verzendprofiel dat je aan deze listings wilt koppelen.
  7. Klik op Toepassen.

Een listing kan slechts één verzendherkomst hebben. Als je bestellingen afhandelt vanuit verschillende distributiecentra, zijn je opties afzonderlijke listings of afzonderlijke shops.

Een onjuiste verwerkingstijd of verzenddatum kan verschillende oorzaken hebben:

  • Verwerkingstijden worden weergegeven in werkdagen (maandag-vrijdag). Bestellingen die worden gedaan op zaterdag en zondag worden wat betreft verwerkingstijd beschouwd als een vrijdag-bestelling.
  • Verwerkingstijden kunnen onjuist lijken door de verschillen in tijdzones van de verkoper, koper en Etsy. 

Als je verzenddeadline één dag afwijkt zijn bovenstaande redenen waarschijnlijk de oorzaak. Is de afwijking meer dan een dag, dan kan er sprake zijn van een technisch probleem. Klik op Ik heb nog steeds hulp nodig en voeg een voorbeeld bestelnummer toe voor nader onderzoek.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support