Waarom heb ik geen toegang tot mijn Etsy account?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je geen toegang kunt krijgen tot je Etsy account:

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Als je je wachtwoord bent vergeten, kun je proberen je wachtwoord te resetten.

Ik heb mijn account gesloten

Als je je account hebt gesloten, kun je proberen je account te heropenen. Als je je account definitief hebt verwijderd, kun je het niet heropenen.

Lees meer over het heropenen van je Etsy account.  

Ik kan nog steeds niet inloggen op mijn account

Als je hebt geprobeerd om je wachtwoord te resetten en je je account niet kon heropenen, kan het zijn dat je account definitief is gesloten door Etsy. We kunnen een Etsy account definitief sluiten als dat account onze Gebruiksvoorwaarden ofHuisregels schendt.  

Bij Etsy, nemen we schendingen van ons beleid heel serieus. In sommige gevallen heb je misschien een e-mailbericht met meer info ontvangen van Etsy. Over het algemeen zal Etsy je op de hoogte stellen dat jouw account beëindigd of opgeschort is, tenzij je ons beleid herhaaldelijk hebt geschonden of wij wettelijke of reglementaire redenen hebben om je niet op de hoogte te stellen. We raden je aan de e-mailbox die bij je account hoort te checken.

Als je van mening bent dat Etsy je account niet had moeten sluiten, ga je naar De schorsing van een account aanvechten onder aan dit artikel.

Kan ik nog op Etsy shoppen als mijn account definitief gesloten is door Etsy?

Als je account definitief is gesloten door Etsy, kun je geen extra accounts aanmaken om te kunnen kopen of verkopen.

De schorsing van een account aanvechten

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support