Aanpassen van het adres op je Verzendlabels

Bij het kopen van verzendlabels zal het je misschien opvallen dat Etsy soms het verzendadres heeft aangepast.

Onze verzendlabelpartners stellen bepaalde eisen aan het format van het adres op de labels. Soms komen deze eisen niet helemaal overeen met hoe adressen er in andere landen uitzien. Als dat het geval is, zal Etsy sommige adressen herschikken om ervoor te zorgen dat ze aan de eisen voor het label voldoen.

Daarom zul je soms zien dat het adres dat je koper heeft opgegeven iets aangepast is, zoals bijvoorbeeld de volgorde van de onderdelen van het adres.

Verzenden naar een aangepast adres is in lijn met ons Verzendbeleid. Dit betekent dat wanneer je naar het herziene adres verstuurd, je nog steeds onder Verkopersbescherming valt.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support