Een listing deactiveren

Als je een bepaald item niet meer verkoopt, kun je de listing deactiveren in je shop. Als je listings deactiveert, verwijder je deze van je shoppagina en kunnen kopers deze niet meer kopen. Als de listing echter nog steeds in je Shopmanager aanwezig is, kun je deze heractiveren. 

Als je een listing definitief uit je shop wilt verwijderen, kun je deze verwijderen

Je listing deactiveren:

  1. Op Etsy.com klik  je op Shopmanager.
  2. Klik op Listings.
  3. Vink de listing(s) aan die je wilt deactiveren.
  4. Klik boven aan de pagina op Deactiveren.

Je kunt je inactieve listings zien via je Listings-pagina door onder Listingstatus Inactief te selecteren.

Een listing heractiveren

Een listing heractiveren:

  1. Op Etsy.com klik  je op Shopmanager.
  2. Klik op Listings.
  3. Selecteer Inactief onder Listingstatus.
  4. Vink de listing(s) aan die je wilt heractiveren.
  5. Klik boven aan de pagina op Activeren.

Het deactiveren van een listing heeft geen effect op de listingperiode van vier maanden. Als je item verloopt terwijl het inactief is, moet je het item eerst voor USD 0,20 vernieuwen, voor je het kunt heractiveren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het heractiveren van een listing die niet verlopen is.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support