Pattern-listings aanmaken

Als je via Pattern een website aanmaakt, worden al je listings automatisch vanuit je Etsy-shop geïmporteerd. Je kunt sommige of al deze listings van je Etsy-shop op je site bewaren, of je kunt speciaal voor Pattern een nieuwe listing aanmaken. We geven aan welke kanaallistings er zijn door een “E”- of “P”-tag bij de Listings-pagina van je Shopmanager te laten zien.

Een listing alleen voor Pattern aanmaken

 1. Ga naar de sectie Listings in je Shopmanager en klik op Listing toevoegen.

 2. Onder Verkoopkanalen vink je alleen Pattern aan.

 3. Vul de resterende velden in zoals je dit normaal ook tijdens het listingproces doet.

Listings die alleen voor Pattern zijn, zijn anders dan listings op Etsy.com. Dat zit zo:

 • Het aanmaken van een listing die alleen op Pattern staat brengt geen listingkosten met zich mee
 • Listings die alleen op Pattern staan verlopen nooit
 • Listings die alleen op Pattern staan, hoeven niet aan Etsy’s beleid voor handgemaakt of vintage te voldoen. Ze moeten nog wel voldoen aan ons Beleid Verboden Items.

Hier volgen enkele voorbeelden van listings die op je Pattern-website geplaatst kunnen worden, maar niet op Etsy.com:

 • Cadeaumanden. Dit kan een selectie van producten zijn die mooi zijn verpakt om cadeau te geven. 
 • Vintage items van minder dan 20 jaar oud. Je kunt bijvoorbeeld stonewashed jeans uit 2005 verkopen. 
 • Producten die jij niet gemaakt of ontworpen hebt. Je kunt bijvoorbeeld een zak bijzondere koffie aan je handgemaakte, aardewerken mok toevoegen. 
 • Lessen. Deze kunnen persoonlijk of via een webinar worden gegeven. 
 • Items die in samenwerking met anderen zijn ontworpen. Dit kunnen items zijn die je met behulp van een andere designer gemaakt hebt.

Het listingbeleid is afhankelijk van het verkoopkanaal. Deze tabel vermeldt welk beleid er van toepassing is op je listings:

Beleid Alleen Etsy Alleen Pattern Pattern + Etsy
Handgemaakt x   x
Vintage x   x
Materiaal x   x
Verboden items x x x

Bestaande listings customizen

Als je ervoor kiest bestaande listings van je Etsy-shop op je website te plaatsen, geven we automatisch de inhoud van de listing vanuit je Etsy-shop weer, waaronder listingfoto's en -variaties.

Je kunt ook de titels en beschrijvingen van je listings aanpassen voor je website. Deze veranderingen hebben geen effect op de inhoud van je listings in je shop.

Ga als volgt te werk om aanpassingen door te voeren:

 1. Klik op de listing die je wilt aanpassen en scroll naar beneden naar gegevens Pattern-listing.
 2. Vink het vakje naast Mijn titel en omschrijving voor mijn Pattern site aanpassen aan.

 3. Wijzig de secties die je wilt aanpassen en klik daarna op Publiceren.

 4. Om je wijzigingen te bekijken, klik je op Bekijk je site via het Pattern Dashboard.

Listings beheren tussen verkoopkanalen

Elke keer als je een listing aanmaakt, kun je door de verkoopkanalen aan te passen aangeven waar deze moet verschijnen. Verkoopkanalen voor een listing aanpassen doe je zo:

 1. Ga naar Shopmanager > Listings.

 2. Selecteer de listing die je wilt beheren.

 3. Onder Kanaal-instellingen vink je de juiste vakjes aan om aan te geven waar je de listing wilt laten zien.

Houd deze belangrijke informatie in gedachten bij het aanpassen van het verkoopkanaal voor je listings:

 • Als je een listing voor je Pattern-website aanmaakt en in de toekomst besluit deze aan Etsy.com toe te voegen, moet de listing voldoen aan het beleid van Etsy
 • Als je listing die alleen op Pattern staat wilt toevoegen aan Etsy, kost dit USD 0,20 zodra je deze aan Etsy.com toevoegt. Bovendien vervalt de listing dan na vier maanden. 
 • Als je het verkoopkanaal Etsy.com aan een listing toevoegt en dan verwijdert, wordt er bij het opnieuw toevoegen aan Etsy steeds USD 0,20 aan listingkosten in rekening gebracht. Zorg dat je zeker weet dat je het item wilt verwijderen voordat je deze wijziging aanbrengt.

Deze tabel laat zien hoe kosten en vervaldata op de verschillende verkoopkanalen werken:

Soort listing Listingkosten Vervaldatum
Alleen op Pattern Geen Geen Listing blijft actief totdat je deze verkoopt of verwijdert.
Pattern + Etsy.com Initiële listingkosten van USD 0,20. Er worden alleen extra vernieuwingskosten voor een listing in rekening gebracht als er items zijn verkocht op Etsy.com. Als een koper deze listing op Pattern koopt, worden er geen vernieuwingskosten in rekening gebracht. Vier maanden. De listing verloopt op zowel Etsy.com als Pattern.
Alleen Pattern, in de toekomst toegevoegd aan Etsy.com Geen listingkosten bij plaatsing op Pattern. Zodra je de listing toevoegt aan Etsy.com, geldt daarvoor een tarief van USD 0,20. Geen vervaldatum bij plaatsing op alleen Pattern. Zodra je de listing aan Etsy.com toevoegt, vervalt deze vier maanden na de datum van toevoeging op Etsy.com op beide kanalen

 

 

Aanvullende gegevens listing

 • Titels of omschrijvingen die je wijzigt voor je Pattern-site komen niet in aanmerking voor handmatige of automatische vertalingen. Lees meer over Pattern op de internationale markt.

 • Listingfoto's kunnen niet worden aangepast voor verschillende kanalen.

 • Listingsecties verschijnen alleen op de relevante verkoopkanalen. Als je een sectie met listings hebt die alleen op Pattern te zien zijn, is die sectie alleen op je website te zien.
 • Kopers kunnen geen recensies doen voor items die op jouw Pattern-website gekocht zijn. Je hebt echter de optie om recensies voor aankopen gedaan op Etsy.com te laten verschijnen bij de overeenkomende listings op Pattern.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support