Een Recensie in je shop rapporteren

Voor het rapporteren van een recensie klik je op Rapporteer deze recensie onder de recensie die je wilt rapporteren in je shop op Etsy.com.

Je kunt een recensie of een foto binnen een recensie in je shop rapporteren als deze niet overeenkomt met Etsy's Verkopersbeleid.

Tot 100 dagen na deverwachte leverdatum van dat item kun je een recensie rapporteren.

Na rapportage van een recensie

Na rapportage van een recensie, gaat Etsy’s team de recensie onderzoeken en beoordelen op basis van ons beleid. Het onderzoek wordt privé door Etsy afgehandeld. Je ontvangt geen persoonlijk antwoord op je rapportage.

In sommige gevallen zal na onderzoek door Etsy blijken dat een recensie voldoet aan Etsy’s Richtlijnen. Er zal dan geen verdere actie worden ondernomen.

In andere gevallen zal Etsy passende maatregelen nemen om eventuele problemen met de recensie op te lossen.

Weet degene die de recensie heeft geplaatst dat ik zijn of haar recensie gerapporteerd heb?

Nee, rapportages van recensies worden vertrouwelijk behandeld. De persoon die de recensie heeft geplaatst weet niet wie zijn of haar recensie heeft gerapporteerd.

Kan ik een recensie meer dan één keer rapporteren?

Nee, je hoeft een recensie niet meerdere keren te rapporteren. Bespreek daarnaast ook geen door jou gerapporteerde recensies in een van Etsy’s communityruimtes.

Kan ik recensies rapporteren die in strijd lijken te zijn met mijn intellectueel eigendom?

Deze rapportages helpen ons om juistheid en transparantie op het platform te handhaven. Het is echter niet de bedoeling dat het wordt gebruikt voor kwesties met betrekking tot intellectueel eigendom.

Voor vragen over intellectueel eigendom lees je Etsy's Intellectueel Eigendomsbeleid.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support