Restituties, retouren en ruilingen voor verkopers

Etsy is een platform met individuele verkopers, die allemaal hun eigen shop runnen. Dat betekent dat iedere verkoper zijn/haar eigen beleid bepaalt voor restituties, ruilingen en retouren. Het beleid varieert per shop.

Op Etsy wordt er van jou als verkoper verwacht dat je in het Shopbeleid duidelijk uitlegt wat jouw beleid ten aanzien van restituties en retouren is. Dit omvat de volgende onderdelen:

 • Of je al dan niet retouren accepteert
 • Het tijdsbestek waarbinnen je een retourzending verwacht te ontvangen
 • Wie de kosten voor een retourzending betaalt voor de items die naar je teruggestuurd worden

Als je via Etsy Berichten of Etsy's Zakensysteem een retourovereenkomst aangaat met een koper, ben je verplicht deze overeenkomst na te komen. Bijvoorbeeld door:

 • Uitbetalen van een restitutie voor geretourneerde items
 • Etsy voorzien van een verzendbewijs voor verzending van een vervangend item

Mocht je tegen een probleem aanlopen, dan kun je het beste via Etsy Berichten direct contact opnemen met de koper. We moedigen kopers ook aan om contact met jou, de verkoper, op te nemen als ze tegen een probleem aanlopen.

Als de koper er uiteindelijk voor kiest een zaak te openen, worden in dit Help artikel de vervolgstappen uitgelegd.

Aanvullende informatie over restituties en retouren vind je in deze Help artikelen:

Een verkoop annuleren
Een restitutie met Etsy Payments doen
Via PayPal een restitutie doen
Hoe los ik een zaak op - voor verkopers

Europese Unie

Als je een transactie aangaat met een koper die is gevestigd in de Europese Unie, moet je voldoen aan de EU Richtlijn over Consumentenrechten.

Voor kopers in de EU die een geschil met een verkoper in de EU willen oplossen: wij denken dat ons Zakensysteem de meest effectieve en snelste manier is om geschillen tussen kopers en verkopers op te lossen. Als je echter ons Zakensysteem niet wilt gebruiken, heb je de optie om het EU Online Dispute Resolution platform te gebruiken, en dit kun je hier vinden.

Vragen over werken met klanten?

Vraag het de community

Nadat je een bestelling hebt verzonden, kun je deze als afgerond aanmerken of trackinginformatie toevoegen.

Als je een Etsy verzendlabel gebruikt, schuift de bestelling automatisch op naar de tab Voltooid en wordt de koper geïnformeerd dat de bestelling is verzonden op de datum van het verzendlabel.

Als je via een andere verzendmethode verzendt, kun je de bestelling als afgerond aanmerken. Een bestelling als afgerond aanmerken:

 1. Zoek de bestelling op in je tab Verkocht
 2. Klik op de timer bij de bestelling en klik vervolgens op Als afgerond aanmerken (als je geen custom voortgangsstappen hebt, hoef je niet te klikken op Als afgerond aanmerken nadat je op de timer hebt geklikt).
 3. Daarna kun je:
 • Een Verzenddatum kiezen. Wij versturen de verzendnotificatie pas op de verzenddatum van het pakket naar je koper. 
 • Een persoonlijk Bericht aan verkoper toevoegen.
 • Voeg een track en trace-nummer toe als je dit van je verzendmaatschappij hebt ontvangen.

Je kunt een trackingnummer toevoegen als je een bestelling als afgerond markeert

Je kunt ook nieuwe tracking toevoegen nadat je een bestelling als afgerond hebt gemarkeerd op de pagina met Voltooide bestellingen:

 1. Klik op het pictogram (beletselteken) naast de bestelling. 
 2. Klik op Tracking toevoegen.

Mijn USPS-trackinginformatie werkt niet

Als de trackinginformatie op de USPS-website niet werkt, dan kan er tracking worden verstrekt via Pitney Bowes. We werken samen met Pitney Bowes voor het verstrekken van trackinginformatie voor  briefpost en platte pakketten met tracking. Het trackingnummer werkt niet op de USPS-website, maar jij en de koper hebben toegang tot de trackinginformatie door te klikken op de trackinglink via Etsy.

Etsy accepteert mijn trackinginformatie niet

Als je de foutmelding “Tracking not supported” krijgt, kan dit komen doordat de vervoersmaatschappij om beveiligingsvalidatie vraagt op hun website. Je kunt tracking versturen via een link in het "Bericht aan koper" of een Bericht.

De bestelstatus is onjuist

Als een bestelling is geleverd, maar de verkeerde status toont, is er vaak een probleem met de manier waarop de status wordt weergegeven. De verzendingsstatus die op Etsy wordt weergegeven kan niet gewijzigd worden, maar dit is niet van invloed op de betaling van de bestelling en de koper kan nog steeds feedback achterlaten.

De valuta op de pakbon is de voorkeursvaluta van de koper. Deze kan afwijken van de valuta van zijn/haar land of jouw shop. De factuur toont de valuta van je shop.

Hoewel verzendproblemen kunnen optreden, kun je een frustrerende situatie vaak wegnemen door met je koper tot een oplossing te komen en dit gebruiken om klantloyaliteit op te bouwen. Je kunt een restitutie doen, het item vervangen en/of een claim indienen bij de verzendmaatschappij als je zending verzekerd is. Jij moet als verzender een verzekeringsclaim indienen. Heb je een Etsy verzendlabel gekocht, dan lees je hier hoe je een verzekeringsclaim kunt indienen.

Ga in gesprek met de koper en adviseer hem of haar om contact op te nemen met het lokale postkantoor en de buren. 

Als de koper een zaak indient voor niet-geleverde items, moeten we bewijs zien dat het item is verzonden naar het adres op de Etsy factuur of het adres dat overeengekomen is in Etsy Berichten. Laat in het logboek van je zaak een bewijs van verzending zien: 

 • Een factuur van de verzendingsservice
 • Een trackingnummer en/of -informatie dat/die laat zien dat het pakket bij de koper bezorgd is.
 • Een douaneformulier (voor internationale zendingen)
 • Een gescande kopie van de bezorgingsbevestiging of vertrekinformatie
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support