Restituties, retouren en ruilingen voor verkopers

Etsy is een platform met individuele verkopers, die allemaal hun eigen shop runnen. Dat betekent dat iedere verkoper zijn/haar eigen beleid bepaalt voor restituties, ruilingen en retouren. Het beleid varieert per shop.

Op Etsy wordt er van jou als verkoper verwacht dat je in het Shopbeleid duidelijk uitlegt wat jouw beleid ten aanzien van restituties en retouren is. Dit omvat de volgende onderdelen:

  • Of je al dan niet retouren accepteert
  • Het tijdsbestek waarbinnen je een retourzending verwacht te ontvangen
  • Wie de kosten voor een retourzending betaalt voor de items die naar je teruggestuurd worden

Als je via Etsy Berichten of Etsy's Zakensysteem een retourovereenkomst aangaat met een koper, ben je verplicht deze overeenkomst na te komen. Bijvoorbeeld door:

  • Uitbetalen van een restitutie voor geretourneerde items
  • Etsy voorzien van een verzendbewijs voor verzending van een vervangend item

Mocht je tegen een probleem aanlopen, dan kun je het beste via Berichten direct contact opnemen met de koper. We moedigen kopers ook aan om contact met jou, de verkoper, op te nemen als ze tegen een probleem aanlopen.

Als de koper er uiteindelijk voor kiest een zaak te openen, worden in dit Help artikel de vervolgstappen uitgelegd.

Aanvullende informatie over restituties en retouren vind je in deze Help artikelen:

Een verkoop annuleren
Een restitutie met Etsy Payments doen
Via PayPal een restitutie doen
Hoe los ik een zaak op - voor verkopers

Europese Unie

Als je een transactie aangaat met een koper die is gevestigd in de Europese Unie, moet je voldoen aan de EU Richtlijn over Consumentenrechten.

Voor kopers in de EU die een geschil met een verkoper in de EU willen oplossen: wij denken dat ons Zakensysteem de meest effectieve en snelste manier is om geschillen tussen kopers en verkopers op te lossen. Als je ons Zakensysteem echter niet wilt gebruiken, heb je de optie om het EU Online Dispute Resolution platform te gebruiken, dat je hier kunt vinden.

Was dit artikel nuttig?

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support