Waarom heb ik een kennisgeving over schending van intellectueel eigendom ontvangen?

Als je een melding over schending van intellectueel eigendom hebt ontvangen, houdt dit in dat een eigenaar van intellectueel eigendom (of zijn bevoegde agent) Etsy op de hoogte heeft gesteld dat hij/zij van mening is dat bepaalde content in jouw Etsy shop zijn/haar intellectueel eigendom schendt. Conform ons Intellectueel eigendomsbeleid hebben wij de desbetreffende listings gedeactiveerd. In de e-mail die je hebt ontvangen zou vermeld moeten staan welke listings verwijderd zijn op verzoek van de eigenaar van het intellectueel eigendom (of zijn bevoegde agent).

Als een klagende partij een  melding doet van een vermeende schending in overeenstemming met ons beleid, dan zijn we verplicht om de in de melding genoemde content te verwijderen in overeenstemming met ons Intellectueel eigendomsbeleid. De klagende partij heeft precies aangegeven welke listings hun intellectueel eigendom schenden; dit besluit is niet door ons genomen.  

Maak geen extra listings aan voor deze content tenzij het probleem met de andere partij is opgelost. Herhaaldelijke meldingen van schending kunnen resulteren in het verlies van accountrechten.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

We raden je aan om direct contact op te nemen met de partij die Etsy hiervan op de hoogte heeft gesteld als je vragen hebt over de schendingsclaim, waarom je content was aangemerkt als een inbreuk of hoe je het probleem moet oplossen. De contactgegevens zijn toegevoegd aan de e-mail die we hebben verzonden na het verwijderen van de listing. Je kunt ook overwegen een advocaat in de arm te nemen.

Etsy kan niet spreken namens de eigenaar van het intellectueel eigendom of zijn bevoegde agent over de reden waarom je content is aangemerkt als een schending of de manier waarop het probleem opgelost moet worden.

Lees voor meer informatie ons Intellectueel Eigendomsbeleid.

De informatie op deze pagina is uitsluitend informatief bedoeld en is geen juridisch advies. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij de lezer. Neem bij specifieke vragen contact op met een advocaat. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support