Gebruik van de slimme prijstool: Verkopers buiten de VS

Als je een garantie voor gratis verzending instelt in je shop, kun je ervoor kiezen de prijzen van je items van USD 35 of meer aan te passen om de verzendkosten te dekken door gebruik te maken van onze slimme prijstool. Hoe jij de prijzen voor jouw shop bepaalt, is helemaal aan jou. Lees meer over de manier waarop je gratis verzending kunt laten werken voor je shop.

Wat is de slimme prijstool?

De slimme prijstool kan je helpen bij het aanpassen van de artikelprijzen voor items om de verzendkosten te dekken. De slimme prijstool is optioneel en momenteel verkrijgbaar voor verkopers die een garantie voor gratis verzending in de VS instellen voor hun shop.

De tool berekent een schatting van USD 35 in jouw valuta op basis van het bedrag dat een koper betaalt in USD op Etsy voor een item geplaatst in jouw valuta door gebruik te maken van de huidige wisselkoersen.

Aanpassen van artikelprijzen met de slimme prijstool

Als je met de slimme prijstool je itemprijzen wilt aanpassen om verzending te dekken:

 1. Stel een garantie voor gratis verzending in jouw shop in.
 2. Klik op Productprijzen aanpassen.
 3. Kies welke prijsstrategie je wilt gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om:
  • Binnenlandse verzendkosten toe te voegen aan je itemprijzen: Het bedrag dat je op dit moment in rekening brengt voor binnenlandse verzending wordt toegevoegd aan je itemprijzen. Als je voor deze optie kiest, worden de verzendkosten voor kopers buiten de VS met hetzelfde bedrag verlaagd, en betalen je binnenlandse kopers dezelfde prijs als eerst. Je dekt de resterende kosten voor verzending naar de VS.
  • Amerikaanse verzendkosten toe te voegen aan je itemprijzen: Het bedrag dat je op dit moment in rekening brengt voor verzending in de VS wordt toegevoegd aan je itemprijzen. Als je voor deze optie kiest, worden de verzendkosten buiten de VS met hetzelfde bedrag verlaagd. Als de Amerikaanse verzendkosten hoger zijn dan de verzendkosten naar een ander land, stellen we de verzendkosten naar dat land in op gratis. Het kan dan zijn dat je binnenlandse kopers een hoger totaalbedrag betalen. Je Amerikaanse verzendkosten worden gedekt.
 1. Klik op  Volgende.
 2. Kies of je je artikelprijzen voor items onder de USD 35 wilt aanpassen om je verzendkosten te dekken voor bestellingen zonder verzendkosten die deze items bevatten. Je kunt het door Etsy's data-analisten berekende bedrag kiezen om je verzendkosten in de loop van de tijd terug te verdienen, een ander bedrag kiezen of je huidige prijzen behouden.
 3. Klik op Controleren en aanpassen.
 4. Onder iedere itemafbeelding zie je de nieuwe itemprijs die je hebt gekozen. Ook zie je de vorige listingprijs en verzendkosten. 
 5. Als je afzonderlijke itemprijzen wilt aanpassen, klik je op de prijs onder dat item en voer je de nieuwe prijs in die je in rekening wilt brengen.
 6. Als je meerdere itemprijzen in één keer wilt aanpassen, klik je op Productprijzen aanpassen als je de nieuwe prijzen van je items wilt aanpassen. 
 7. Selecteer de items die je wilt aanpassen.
 8. Je kunt kiezen voor:
  • Verlaag bedrag met: Verlaag de nieuwe prijs voor geselecteerde items met dit bedrag.
  • Verhoog bedrag met: Verhoog de nieuwe prijs voor geselecteerde items met dit bedrag.
  • Vast bedrag: Stel de nieuwe prijs voor geselecteerde items in op dit bedrag.
 1. Voer het bedrag in het tekstvak in.
 2. Klik op Toepassen.
 3. Als je tevreden bent met de nieuwe prijzen die je hebt ingesteld, klik je op Publiceren
 4. Klik nogmaals op Publiceren. Het kan een aantal minuten duren voordat de nieuwe prijzen in je shop te zien zijn.

De nieuwe itemprijzen die je hebt gecontroleerd en goedgekeurd zijn van toepassing op alle items van USD 35 (EUR 31) en hoger. Deze krijgen een GRATIS verzending badge die zichtbaar is voor Amerikaanse kopers.

De nieuwe prijzen zijn gelijk voor alle Etsy shoppers, incl. shoppers buiten de VS.

Zo worden verzendprofielen aangepast

Had je een verzendprofiel met zowel items boven als onder de USD 35, dan worden alle items van USD 35 en hoger naar een nieuw verzendprofiel verplaatst. Het nieuwe profiel heeft dezelfde naam als het oude profiel, met daarachter (Reduced shipping). Dit nieuwe verzendprofiel stelt zowel je Amerikaanse als binnenlandse verzendkosten in op 0,00 en past je verzendkosten aan naar andere landen om rekening te houden met de standaard aanpassing van je productprijzen als je kiest voor binnenlandse of Amerikaanse verzending.

Ik ben een Canadese verkoper die gebruikmaakt van voorberekende verzendkosten

Op dit moment kan de slimme prijstool prijzen voor items met  voorberekende verzendkosten niet aanpassen. Je kunt de slimme prijstool gebruiken om prijzen voor items zonder voorberekende verzendkosten aan te passen. Heb je items met voorberekende verzendkosten, lees dan hoe je je productprijzen kunt aanpassen

Hoe wordt mijn aanbeveling voor het dekken van verzendkosten voor items onder USD 35 bepaald?

We hebben berekend hoe je de prijzen van je items met een waarde van minder dan USD 35 kunt aanpassen om verzendkosten te dekken, voor die keren dat je je items gratis verstuurt als deel van een USD 35+ bestelling. 

Dit bedrag is gebaseerd op de berekening van de verzendkosten van de bestellingen van Amerikaanse verkopers van meer dan USD 35, waaronder tenminste 1 item van minder dan USD 35. We hebben dit gedeeld door het aantal items met een waarde van minder dan USD 35 dat je vorig jaar verkocht hebt.

Aangenomen dat je dit jaar hetzelfde aantal items verkoopt, verspreiden we je verzendkosten over het aantal items onder de USD 35 dat je vorig jaar hebt verkocht om uit te komen op de aanbevolen prijsaanpassing. 

Overweeg je itemprijzen aan te passen met dit bedrag om geleidelijk de verzendkosten voor gratis verzending op bestellingen van USD 35+ terug te verdienen.

Was dit artikel nuttig?

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support