Ik heb een e-mail ontvangen over een recente aanmelding op Etsy

Om je account te beschermen, stuurt Etsy je een melding als er op je account is ingelogd via een nieuw apparaat of een nieuwe browser. Het hoeft niet te betekenen dat je account gehackt of gecompromitteerd is.

Als je onlangs hebt ingelogd via dit apparaat of deze browser, heb je misschien je cookies of cache gewist sinds je laatste aanmelding. Lees meer over cookies en de manier waarop Etsy deze gebruikt.

Ik heb niet ingelogd vanaf de locatie die in de e-mail wordt genoemd

De locatie die wij opgeven is een benadering, en misschien niet jouw exacte locatie. Dit is normaal als je een mobiel apparaat gebruikt zoals een smartphone of tablet. Factoren die van invloed zijn op de vermelde locatie zijn de registratie van het IP-adres, de locatie van de maatschappij die het IP-adres beheert, proxies en mobiele IP's.

Dit bericht bevat ook informatie ook het OS, het besturingssysteem, en niet het type telefoon of tablet dat je gebruikt. Bijvoorbeeld “MobileWeb 12.1.1 op iPhone OS 12” betekent niet dat er op je account is ingelogd vanaf een iPhone 12, maar verwijst naar het besturingssysteem van het apparaat.

Als je er zeker van bent dat je op dat moment niet hebt ingelogd op je Etsy account, stel je je wachtwoord opnieuw in. We raden je ook aan het wachtwoord of het e-mailadres dat bij je Etsy account hoort opnieuw in te stellen.

Ook kun je overwegen tweestapsverificatie voor je account in te schakelen. Lees meer over het veiliger maken van je account.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support