Moet ik copyright deponeren voor de producten die ik verkoop op Etsy?

In de VS is copyrightbescherming automatisch van kracht zodra er iets wordt gecreëerd. Je hoeft voor je werk geen copyright te deponeren. Als je je werk echter registreert bij de United States Copyright Office, dan profiteer je van bepaalde extra voordelen.

In de VS is copyright een vorm van bescherming voor originele werken van auteurschap vastgelegd in een tastbaar medium. Copyright beschermt literaire werken, toneelstukken, muziek en artistieke werken.

Meer informatie over wat er wel en niet wordt beschermd door copyright.

Welke termijn geldt er voor copyright?

Copyrightbescherming (specifieke gevallen uitgezonderd) gaat over het algemeen in vanaf het moment van creatie en duurt tot 70 jaar na overlijden van de maker. Daarna gaat het werk het publieke domein in. Meer informatie over de duur van copyrights.

Wat moet ik doen als ik denk dat mij copyright is geschonden?

Als je van mening bent dat je copyright of intellectueel eigendom is geschonden door een verkoper op Etsy, kun je een kennisgeving over schending van intellectueel eigendom indienen

Wat moet ik doen als ik een kennisgeving over schending van intellectueel eigendom heb ontvangen?

Als je een kennisgeving over schending van intellectueel eigendom hebt ontvangen, houdt dit in dat een eigenaar van intellectueel eigendom (of zijn bevoegde agent) Etsy op de hoogte heeft gesteld dat hij/zij van mening is dat bepaalde verkoperscontent zijn/haar intellectueel eigendom schendt.

Lees meer over wat je moet doen als je een kennisgeving over schending van intellectueel eigendom hebt ontvangen.

Wat moet ik doen als ik buiten de VS ben gevestigd?

Deze informatie heeft betrekking op de wetgeving in de VS. De VS hebben echter copyrightafspraken met diverse landen wereldwijd. Vanwege deze overeenkomsten houden de VS zich ook andere copyrightwetgeving.

De informatie op deze pagina is uitsluitend informatief bedoeld en is geen juridisch advies. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij de lezer. Neem bij specifieke vragen contact op met een advocaat. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support