Waarom zie ik advertenties op Etsy?

Etsy verkopers kunnen hun producten op Etsy adverteren, onder andere in zoekresultaten en op categorie- of platformpagina's. Alle advertenties op Etsy worden betaald door verkoper die het product in de advertentie verkoopt.

Welke invloed hebben Etsy Ads op Etsy Zoeken?

Etsy Ads verschijnen in Etsy Zoeken alleen in een specifieke advertentieruimte. Advertenties gebruiken een ander algoritme dan resultaten in een normale Etsy zoekopdracht of externe zoekmachines.

Hoe wordt er bepaald welke advertenties er getoond worden?

Het Etsy Ads algoritme kijkt hoeveel de titel of tags van een geadverteerde listing overeenkomen met je zoekopdracht of de huidige listing die je op Etsy bekijkt, en naar andere belangrijke info die aangeeft dat je in het product geïnteresseerd bent:

 • Jouw info
  • Jouw algemene locatie
 • Jouw activiteiten op Etsy:
  • Jouw huidige zoekopdracht of bekeken listing
  • Jouw filters
 • Andere info:
  • Tijdstip van de dag
  • Gebruikt platform
  • De listingrelevantie voor de huidige zoekopdracht of bekeken listing 
  • Het bedrag dat de koper bereid is te betalen voor een advertentie

In de zoekresultaten houdt het algoritme daarnaast rekening met de filters die je hebt toegepast. Dus als jouw listing niet naar de door jou geselecteerde locatie wordt verstuurd of niet binnen je prijsselectie valt, laten we deze niet in de zoekresultaten zien.

Ben je als Etsy verkoper geïnteresseerd in adverteren op Etsy?

Etsy Ads instellen

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support