Platform-to-Business verordening EU op Etsy

De Platform-to-Business verordening van de Europese Unie (EU) (P2B verordening) zorgt voor een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemersklimaat voor verkopers op online platforms. De P2B verordening geldt voor verkopers in de EU die hun producten aanbieden aan consumenten in de EU.

Etsy’s Beleid

Ter bevordering van transparantie en eerlijkheid hebben we veel energie gestoken in het waarborgen dat onze overeenkomst met de gebruikers van onze dienst duidelijk en begrijpelijk is verwoord. Onze Huisregels, die bestaan uit uiteenlopende soorten beleid voor alle gebruikers van onze diensten (waaronder Etsy’s Gebruiksvoorwaarden en Verkopersbeleid), zijn eenvoudig toegankelijk onder aan bijna iedere pagina op Etsy.com en op https://www.etsy.com/legal

Verkopers op Etsy gaan akkoord met belangrijk beleid en standaarden, zoals:

Als Etsy reden heeft om aan te nemen dat een verkoper een van deze beleidsregels heeft overtreden, kunnen de shop, shopinhoud of accounts van deze verkoper gedeactiveerd, opgeschort of beëindigd worden. 

Platform-to-Business Rapport van de Europese Unie

Van juli tot december 2020 ontving Etsy 5.379 klachten via haar Europese Unie P2B-ondersteuningskanaal. Op basis van de meldingen van members werden er 3.017 geïdentificeerd als technologische kwesties, 1.434 als accountkwesties en 928 als P2B-klachten. Ongeveer 5% van de klachten werd teruggedraaid en wij behandelden de klachten gemiddeld binnen 7 dagen.

Wat zijn de gevolgen van de P2B-verordening voor EU-verkopers?

Over het algemeen informeert Etsy verkopers over maatregelen die gevolgen hebben voor hun listings, shop of account. Het kan echter zijn dat we geen melding kunnen verstrekken als we dit vanwege juridische of wettelijke redenen niet kunnen doen, of het account van verkopers is stopgezet door het herhaaldelijk schenden van ons beleid.

Etsy zal overeenkomstig de verordening rekening houden met P2B vragen en zal deze binnen een redelijke termijn verwerken op basis van het belang en de complexiteit van het probleem. Indien nodig en niet beperkt vanwege juridische of wettelijke redenen geven wij antwoord. Als wij vaststellen dat er maatregelen zijn genomen vanwege een fout, dan wordt deze maatregel zo snel mogelijk teruggedraaid. Dubbele, onrechtmatige vragen of vragen te kwader trouw worden dienovereenkomstig behandeld.

Er zijn door Etsy per ongelijk maatregelen genomen tegen mijn shop, account of listing. Wat moet ik doen?

Verkopers in de EU die van mening zijn dat de maatregelen die Etsy heeft genomen tegen hun shop, account of listing het resultaat zijn van een vergissing, moeten reageren op de e-mailnotificatie die ze hebben ontvangen, tenzij ze in de e-mail naar elders worden verwezen (bijvoorbeeld een notificatie van een vermeende inbreuk op intellectueel eigendom vermeldt dat de verkoper direct contact moet opnemen met de klagende partij). E-mailnotificaties van een definitief besluit over een handhavingsmaatregel of beroepsprocedure vermelden meestal dat het besluit niet herzien kan worden. 

Ik ben een EU-verkoper en maak me zorgen over P2B gerelateerde zaken. Hoe kan ik contact opnemen met Etsy?

Ben je een verkoper in de EU en maak je je zorgen over P2B gerelateerde zaken, laat het ons dan weten.

EU-verkopers kunnen onze Gebruiksvoorwaarden inzien voor aanvullende informatie die relevant is voor de P2B verordening, waaronder mogelijkheden voor bemiddeling en openbaarmakingen ten aanzien van de plaatsing in zoekresultaten en advertenties. 

Is P2B uitsluitend van toepassing op EU-verkopers?

P2B is een verordening die betrekking heeft op verkopers in de EU. Maak jij je zorgen en ben je buiten de EU gevestigd, klik dan op Neem contact op met support onder aan deze pagina om ons dit te laten weten. Of, als je een e-mail hebt ontvangen, volg je de instructies in deze e-mail om contact met ons op te nemen.

De Platform-to-Business verordening van de Europese Unie (EU) (P2B verordening) zorgt voor een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemersklimaat voor verkopers op online platforms. De P2B verordening geldt voor verkopers in de EU die hun producten aanbieden aan consumenten in de EU.

Ben je een in de EU gevestigde Etsy-verkoper, dan kun je ons een P2B gerelateerde vraag sturen. Klik op het type zorg dat je wilt melden om te weten te komen hoe je het ons kunt laten weten:

Indien je technologische problemen die van invloed zijn op jouw Etsy-account wilt rapporteren, selecteer je een optie die relevant is voor jouw probleem. Als je bijvoorbeeld problemen ondervindt met Etsy verzendlabels, dan selecteer je Verkoop op Etsy, daarna Verzending en vervolgens Etsy verzendlabels om je probleem te melden.

Als je melding wilt maken van maatregelen die tegen je account zijn genomen, kijk dan in de e-mail die Etsy’s Trust & Safety team naar je heeft verzonden. In deze e-mail wordt uitgelegd welke stappen je moet ondernemen om tot een oplossing te komen.

Ben je een in de EU gevestigde verkoper die zorgen over P2B wil delen, dan klik je op Ik heb nog steeds hulp nodig en verstrek je de benodigde informatie.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support