Experiment met het afronden van prijzen

Overzicht

Etsy.com doet momenteel een experiment waarin verkopers hun prijzen na een valutaconversie kunnen afronden, waardoor de omgerekende prijzen consistenter en aantrekkelijker worden voor kopers. Verkopers kunnen zelf kiezen of ze deze functie gebruiken en de prijzen voor al hun aanbiedingen zullen worden afgerond na omrekening in valuta's die gebruik maken van decimalen. (Prijzen in valuta's die geen decimalen gebruiken, zoals de Japanse Yen, worden niet afgerond). De extra opbrengst van de verkoop van items met afgeronde prijzen gaat rechtstreeks naar de verkopers, verminderd met de eventuele kosten.

Waarom zou je je prijzen afronden?

Onze analyse van de verkoopgegevens suggereert wat veel verkopers al geloven: Bepaalde prijzen, zoals die eindigen op ,00 of ,99, lijken aantrekkelijker voor kopers dan andere. Veel van onze verkopers houden daar al rekening mee bij het bepalen van de prijs van hun items in hun shopvaluta, maar ze staan voor een uitdaging wanneer ze proberen in andere valuta hun prijzen net zo aantrekkelijk te maken.

Wanneer de valuta van een koper en de valuta van een verkoper niet dezelfde zijn, wordt de door de verkoper vastgestelde prijs omgerekend op basis van de valutakoersen. Dit kan resulteren in een omgerekende prijs die mogelijk minder aantrekkelijk is voor kopers dan de oorspronkelijke prijs. Zo kan de omgerekende prijs van een artikel voor EUR 35,00 voor een koper worden weergegeven als USD 39,46 waardoor de omgerekende prijs minder aantrekkelijk wordt. Uit een analyse van de verkoopdata bleek dat omgerekende prijzen die toevallig eindigden op ,00 of ,99 eerder verkochten dan omgerekende prijzen die niet op ronde getallen eindigden.*

Regels voor het afronden van prijzen

De prijzen die worden omgerekend naar de valuta van de koper worden afgerond op basis van de niet-afgeronde prijs zoals hieronder beschreven. Deze afrondingsregels kunnen veranderen naarmate we meer informatie verzamelen over de reacties van kopers en verkopers.

Niet-afgeronde prijzen van... Worden afgerond op...
0,00-9,99 Niet afgerond
10.00-99.99 Afronden op volgende ,10*
100,00-999,99 Afronden op volgende ,00**
1000,00 - 9999,99 Afronden op volgende 10,00***
10.000 + Afronden op volgende 10,00****

 

Uitzonderingen

 

Geen afronding als de omgerekende prijs al eindigt op ,00.

*Als de omgerekende prijs eindigt op ,90-,99, dan wordt deze afgerond op ,99

**Is de omgerekende prijs XX9,XX, dan wordt deze afgerond op XX9,99

***Is de omgerekende prijs X999,XX, dan wordt deze afgerond op X999,99

****Is de omgerekende prijs XX999,XX, dan wordt deze afgerond op XX999,99

Tips voor verkopers

  • Tijdens het experiment worden de prijzen van de deelnemende verkopers voor 50% van de kopers die de items van de verkoper bekijken naar boven afgerond.
  • Je kunt jouw listings in andere valuta's bekijken door de instellingen van jouw regio te wijzigen.
  • Je kunt er in Shopmanager voor kiezen om wel of niet van deze feature gebruik te maken.
  • Prijzen van digitale items worden tijdens dit experiment niet afgerond.
  • Deelnemende verkopers zijn verplicht zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de prijsstelling van hun items.

*Gebaseerd op een analyse van verkoopgegevens van 486.176 verkopers die geen USD gebruikten als hun shopvaluta en van wie de prijzen werden omgerekend voor Amerikaanse kopers die tussen augustus 2018 en augustus 2020 afrekenden in USD.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support