Wat is een reservering op je betaalrekening?

Snel antwoord

Om de fondsen van een bestelling uit een reservering te halen, kun je proberen tracking aan de bestelling toe te voegen. Als Etsy met behulp van de tracking kan bevestigen dat de bestelling onderweg is, worden de gereserveerde bedragen onmiddellijk vrijgegeven.

Wanneer er een reservering op de Betaalrekening van het account van de verkoper wordt geplaatst, wordt een percentage van de fondsen van elke nieuwe verkoop van een fysiek item voor een bepaalde periode apart gezet, of totdat de bestelling met geldige, de verkoper toegevoegde tracking onderweg is.

Bestellingen in reservering hebben ook een standaard reserveringsperiode, dus als er geen geldige tracking wordt opgegeven, wordt het geld na die periode vrijgegeven. 

Fondsen worden uit de reservering vrijgegeven wanneer: 

 • De verkoper tracking aan de bestelling toevoegt, en Etsy kan verifiëren dat de tracking aantoont dat de bestelling onderweg is. 
 • Als de verkoper geen tracking heeft toegevoegd, is er een standaard reserveringsperiode verstreken. 

Als er een reservering op jouw shop geplaatst is, geven we de standaard reserveringsperiode en het percentage van de reserveringsfondsen weer in de sectie Reservering van je Betaalrekening. Deze kunnen variëren, gebaseerd op jouw account. 

Een reservering wordt van een shop verwijderd nadat de shop een bepaalde tijd de goede reputatie heeft hoog gehouden, bestellingen binnen verwerkingstijden heeft verzonden en goede klantenservice heeft geboden.

Fondsen komen beschikbaar om 18.00 ET (23.00 CET) op de dag dat ze uit de reservering vrijkomen.

Lees meer over reserveringen op Betaalrekeningen in het Verkopershandboek en ons Etsy Payments Beleid

Als je feedback over reserveringen op je betaalrekening hebt, vul dan onze enquête in. 

Ga naar een sectie:

Hoe kan ik mijn fondsen eerder uit de reservering op de Betaalrekening vrij krijgen?

Voeg geldige tracking toe. Zodra Etsy kan bevestigen dat de bestelling verzonden is, worden de gereserveerde bedragen onmiddellijk vrijgegeven. 

Verkopers in de VS, Canada, Australië en het Vkunnen direct op Etsy verzendlabels kopen die mogelijk tracking bevatten.

Etsy kan bij sommige verzenddiensten niet altijd de tracking bevestigen. Als we niet kunnen bepalen of een bestelling onderweg is, worden de gereserveerde fondsen voor de volledige periode vastgehouden, zoals deze is weergegeven in de sectie Reserveringenvan jouw account.

In 2022 kwamen de fondsen van de meeste bestellingen gemiddeld binnen 2 weken na de besteldatum beschikbaar voor verkopers. *Gebaseerd op een interne analyse van bestellingen in reservering gedurende 2022.

Als je een Topverkoper wordt, zullen we de reservering van jouw account verwijderen, in lijn met het Etsy Payments Beleid.

Waarom werd er een reservering op mijn Betaalrekening geplaatst?

Reserveringen worden veel gebruikt op online platforms en beschermen kopers en verkopers. Ze kunnen een negatief saldo op je betaalrekening en een belasting op jouw geregistreerde creditcard helpen voorkomen, wanneer je een terugvordering ontvangt van de creditcardmaatschappij van een klant, of tegen andere onverwachte kosten aanloopt. Veel verkopers met een reservering krijgen wellicht meer verkopen, zodat gereserveerde fondsen een buffer kunnen vormen.

In lijn met het Etsy Payments Beleid worden er wegens verschillende risicofactoren reserveringen op accounts geplaatst. Voorbeelden zijn:

 • Een plotselinge en grote toename in bestellingen 
 • Er ontbreken consequent trackinggegevens of -gebeurtenissen bij bestellingen
 • Bestellingen worden niet op tijd verzonden
 • Een recente toename in restituties
 • Je hebt recentelijk je eerste verkoop op Etsy gedaan.

Hoe weet ik of er een reservering op mijn account is geplaatst? 

We e-mailen je via support@etsy.com als er een reservering op jouw Betaalrekening gezet wordt.

 1. Op Etsy.com ga je naar Shopmanager. 
 2. Open Financiën
 3. Kies Betaalrekening.
 4. Bekijk de sectie Reservering op de Betaalrekening. (Die zie je alleen als je een reservering hebt.) 

Hier zie je het bedrag dat op dit moment is gereserveerd, en het minimale reserveringsbedrag dat op je betaalrekening wordt gehouden. Het gereserveerde bedrag van elke bestelling wordt samen met de standaard reserveringsperiode weergegeven als er geen tracking is toegevoegd.

Hoe kan ik in de toekomst reserveringen vermijden? 

Met deze tips zorg je ervoor dat er vanaf nu geen reserveringen op jouw shop meer worden geplaatst: 

 • Voeg tracking aan jouw bestellingen toe. Als Etsy het trackingnummer kan bevestigen, worden de fondsen vrijgegeven zodra de bestelling verzonden is.
 • Verzend je bestellingen op tijd. Pas jouw verwerkingstijden aan als je jezelf niet genoeg tijd geeft om je bestellingen af te handelen. 
 • Markeer items niet als verzonden voordat ze bij je verzendmaatschappij zijn afgeleverd.
 • Reageer snel op berichten van klanten - indien mogelijk binnen 24 uur
 • Blijf op de hoogte van het verkopersbeleid om ervoor te zorgen dat jouw shop aan de regels blijft voldoen.
 • Streef naar goede recensies. Blijf vriendelijke klantenservice bieden en blijf voldoen aan de normen die je voor jouw items hebt beschreven. Lees meer over beste werkwijzen voor klantenservice.

Je vermijdt ook reserveringen op je Betaalrekening als je een Topverkoper wordt, in lijn met het Etsy Payments Beleid.

Wat zijn reserveringsminima?

Het doel van een reservering is ervoor te zorgen dat in het geval van problemen restituties en terugvorderingen makkelijk afgehandeld kunnen worden. Jouw reserveringsminimum is het bedrag dat tijdens een reservering op jouw Betaalrekening moet blijven staan. Het is gelijk aan het gereserveerde percentage van het verkoopbedrag voor alle bestellingen die op dat moment in reservering staan. Een voortgangsbalk in de sectie Reservering betaalrekening van je Betaalrekening geeft aan of je wel of niet aan het reserveringsminimum voldoet. Als dat niet het geval is, vullen we de reservering aan met je volgende verkopen.

Gereserveerd bedrag

Reserveringsminimum

Bedrag beschikbaar op stortingsdatum (3–5 dagen na verkoop)

USD 20 (met een reservering van 50%)

USD 20

USD 20

USD 30 (met een reservering van 75%)

USD 30

USD 10 

USD 40 (met een reservering van 100%)

USD 40

USD 0 

Gereserveerd bedrag

Reserveringsminimum

Bedrag beschikbaar op stortingsdatum (enkele dagen na verkoop)

USD 10 (met een reservering van 50%)

USD 30 (50% van beide verkopen)

USD 30

USD 15 (met een reservering van 75%)

USD 45 (75% van beide verkopen)

USD 15 

USD 20 (met een reservering van 100%)

USD 60 (100% van beide verkopen)

USD 0

Welke kosten vallen onder de reservering op mijn betaalrekening? 

Als er niet genoeg geld beschikbaar op jouw Betaalrekening is, wordt de reservering op je betaalrekening gebruikt voor je restituties aan kopers, kosten en kosten voor diensten als verzendlabels en adverteren. 

Als je een restitutie doet, wordt je reserveringsminimum daaraan aangepast zodat het juiste percentage van het nieuwe bestelbedrag gereserveerd wordt.

Heb je nadat de fondsen zijn vrijgegeven nog niet genoeg geld op de Betaalrekening van je shop staan om de restituties en onkosten te dekken, dan wordt voor het overgebleven deel je creditcard belast.

Hoe zie ik van welke bestellingen de opbrengsten in een reservering zijn geplaatst?

Om te zien welke bestellingen in reservering staan, ga je naar Bestellingen & Verzending. Je ziet een Bestelling in reservering badge naast de bestellingen waarvoor op dit moment opbrengsten in een reservering staan. 

Je kunt informatie over reserveringen ook zien in je CSV-bestand met je maandelijkse overzicht.

 1. Op Etsy.com ga je naar shopmanager en dan naar Financiën.
 2. Ga naar Maandelijkse overzichten
 3. Selecteer bovenaan de pagina Bekijk alle maandelijkse overzichten.
 4. Kies de gewenste maand. 
 5. Selecteer CSV genereren

In de CSV van je maandelijkse overzicht, vertelt de kolom Status of de verkoop in een reservering staat. De Datum vrijgave geeft een geschatte datum voor wanneer het deel van jouw gereserveerde verkoopfondsen voor storting zal vrijkomen. 

Een reservering op een Betaalrekeningen betekent dat een percentage van de inkomsten van bestellingen opzij gezet wordt en die verkopen zullen pas na 45 dagen vanaf de datum van de verkoop beschikbaar zijn voor storting.
Om de fondsen van een bestelling eerder uit een reservering te halen, kun je proberen tracking aan de bestelling toe te voegen. Als Etsy met behulp van de tracking kan bevestigen dat de bestelling onderweg is, worden de gereserveerde bedragen vrijgegeven.

Als onderdeel van onze inspanningen om Etsy veilig te houden, kan Etsy Support je niet de specifieke reden van de reservering op jouw account geven.

Reserveringen worden wegens verschillende risicofactoren op accounts geplaatst. Voorbeelden zijn:

 • Je hebt recentelijk je eerste verkoop op Etsy gedaan.
 • Je hebt een plotselinge sterke stijging in verkopen.
 • Omdat je onlangs een kennisgeving van vervalsing, een kennisgeving van ongeoorloofde reproductie of een melding van vermeende inbreuk op intellectuele eigendom van een eigenaar van rechten hebt ontvangen.

We sturen je een e-mail en berichten in je Shopmanager om je te laten weten als er een reservering op jouw shop geplaatst is. Bij de meeste verkopers wordt de reservering binnen 90 dagen verwijderd. Wij zullen echter jouw shop gedurende deze tijd in de gaten houden en als er problemen zijn met de uitvoering van de bestelling of beleidsovertredingen, kan de reservering verlengd worden, in lijn met ons beleid.

Etsy Support-medewerkers kunnen een reservering op jouw account niet verwijderen.

Meer informatie over reserveringen op je betaalrekening vind je in het Etsy Payments Beleid en het Help Center. Heb je een opmerking of feedback over deze verandering? Laat het ons weten.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support