Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Frankrijk

Wat is Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV)?

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een milieubeleid dat de producent van een product verantwoordelijk houdt voor de gehele levenscyclus van het product, van begin tot eind (met inbegrip van afvalinzameling en -verwerking), om vermindering van de milieueffecten van zijn producten aan te moedigen.

Wat is onder UPV vereist voor verkoop aan Frankrijk?

Vanaf januari 2022 moeten verkopers die producten in Frankrijk aanbieden (in eigen land of internationaal), krachtens de wet tegen verspilling en de circulaire economie voldoen aan de Franse UPV-voorschriften, die van toepassing zijn op bepaalde categorieën producten. Deze categorieën omvatten verpakkingen, elektronische apparatuur, batterijen, meubilair en textiel. De volledige lijst van relevante producten vind je hier

Registratie van een UPV Uniek Identificatienummer 

De wettelijke vereisten omvatten de registratie van een uniek UPV-identificatienummer voor elke relevante productcategorie bij het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer (ADEME). De registratie gebeurt op het SYDEREP-platform (v1 of v2 afhangende van de productcategorieën). Bij de registratie zullen de verkopers zich moeten aansluiten bij een relevante Producer Responsibility Organization (PRO) of een gelijkwaardig individueel systeem moeten opzetten.

Zodra een verkoper het unieke UPV-identificatienummer verkrijgt, moet deze het nummer aan Etsy verstrekken in de shopinstellingen (Shopmanager > Financiën > Juridische en Belastinggegevens) en het aan consumenten tonen in de algemene voorwaarden (of, als er geen specifiek algemene voorwaarden document is, in het Etsy-shopbeleid of Bericht aan Kopers). Etsy verzamelt UPV-nummers van verkopers die in aanmerking komen en zal ook een lijst samenstellen van de volume van de verkopen van elke verkoper die onder de UPV-regels valt, per productcategorie.

Aanvaarding van recycling van bepaalde producten

Voor bepaalde categorieën producten, zoals elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en bepaalde chemische producten, moeten verkopers kopers ook een manier bieden om gebruikte producten terug te brengen en ze voor recycling te aanvaarden. Voor sommige van deze categorieën, zoals meubelen, speelgoed, sport- en vrijetijdsartikelen en doe-het-zelf- en tuinartikelen, geldt de teruggaveregeling alleen als een verkoper met de verkoop van de betrokken producten een bepaalde geldelijke jaaromzetdrempel overschrijdt. De voorwaarden van deze retourzendingen voor recycling moeten vóór de verkoop door de verkoper op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke wijze aan de koper worden getoond. 

Om beter te begrijpen of deze belangrijke vereisten betrekking hebben op hun shop en producten en hoe zij daaraan kunnen voldoen, kunnen verkopers overwegen met een juridisch deskundige te spreken.

Disclaimer: Deze informatie is alleen ter educatie en informatie bedoeld en is geen juridisch advies. Het is niet bedoeld om een jurist-cliënt relatie op te bouwen en ook de ontvangst ervan creëert zo'n relatie niet. De auteurs, Etsy, Inc. en Etsy Ireland UC wijzen alle verantwoordelijkheid af voor alle verliezen, schade, of oorzaken van acties die kunnen ontstaan of verband kunnen houden met het gebruik van of het vertrouwen op deze materialen. Raadpleeg een advocaat in jouw regio voor juridische bijstand.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support