Jak otworzyć sprawę na Etsy

Aby otworzyć sprawę na Etsy:

 1. Zaloguj się na Etsy.com lub uruchom aplikację Etsy.
 2. Kliknij lub naciśnij ikonę Twoje konto.
 3. Kliknij lub naciśnij Zakupy i oceny.
 4. Kliknij Pomoc w zakresie zamówienia obok właściwego zamówienia. W aplikacji Etsy dotknij właściwego zamówienia, a następnie naciśnij przycisk Pomoc w zakresie zamówienia pod tym zamówieniem.
 5. Kliknij lub naciśnij Nadal potrzebujesz pomocy?
 6. Kliknij lub naciśnij Tak, chcę otworzyć sprawę.
 7. Wybierz powód otwarcia sprawy, a następnie kliknij lub naciśnij Dalej.
 8. Podaj informacje uzasadniające otwarcie sprawy.
 9. Kliknij lub naciśnij Prześlij.

Przed otwarciem sprawy na Etsy możesz skontaktować się ze sprzedawcą bezpośrednio. Warto też zapoznać się z jego regulaminem sklepu. Sprzedawcy sami zarządzają swoim asortymentem, zamówieniami i regulaminem, dlatego mogą Ci pomóc w rozwiązaniu większości problemów związanych z zamówieniem.

Nie mam konta Etsy

Musisz mieć konto Etsy, aby móc otworzyć sprawę. Aby otworzyć sprawę dotyczącą zamówienia dokonanego jako gość, utwórz konto Etsy i powiąż z nim to zamówienie, a następnie otwórz sprawę.

Przejdź do sekcji:

Z jakiego powodu mogę otworzyć sprawę?

Istnieją dwa rodzaje spraw, które możesz otworzyć:

 • Sprawa dotycząca niedostarczenia zamówienia: złożyłeś zamówienie, wykonałeś płatność, ale nie otrzymałeś produktu.
 • Sprawa dotycząca niezgodności z opisem: otrzymany produkt znacząco różni się od opisu i zdjęć w ofercie albo przesyłka nie zawiera wszystkich zamówionych produktów.
W przypadku wszystkich innych problemów z zamówieniem

skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów upoważniających do otwarcia sprawy.

Nie widzę możliwości otwarcia sprawy na Etsy

Zamiast opcji otwarcia sprawy możesz zobaczyć informację, że jest za wcześnie lub za późno, by to zrobić. Takiej możliwości nie zobaczysz też, jeśli zamówienie złożyłeś jako gość.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy można otworzyć sprawę.

W dowolnym momencie możesz zgłosić problem sprzedawcy.

Co się dzieje po otwarciu sprawy?

Kiedy otworzysz sprawę, sprzedawca ma trzy dni na rozwiązanie problemu. Jeśli po upływie tych trzech dni będziesz potrzebować pomocy Etsy, możesz dokonać eskalacji sprawy. Aby Etsy mogło włączyć się w rozwiązywanie problemu, sprawa musi zostać do nas przekazana.

Etsy zastrzega sobie prawo do wcześniejszej eskalacji sprawy w sytuacjach takich jak brak aktywności sprzedawcy, nękanie, odmowa obsługi, manipulowanie sprawami oraz podważanie uczciwości systemu spraw.

Jak eskalować sprawę do Etsy

Jeśli w ciągu trzech dni nie dojdziesz ze sprzedawcą do porozumienia, możesz przekazać sprawę do Etsy.

Aby eskalować sprawę do Etsy

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto.
 2. Kliknij Zakupy i oceny.
 3. Kliknij Wyświetl sprawę obok właściwego zamówienia.
 4. Kliknij sprawę, którą chcesz eskalować.
 5. Kliknij Przekaż wyżej.

Nasz zespół zapozna się z Twoją sprawą przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jak Etsy prowadzi mediację

Wszystkie działania mediacyjne prowadzone przez Etsy widoczne są w dzienniku sprawy. Będziemy kontaktować się z Tobą i ze sprzedawcą, aby mieć pewność, że mamy wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji.

Aby uzyskać jak najszybsze rozwiązanie sprawy, przekazuj Etsy wszystkie informacje, o które poprosimy. Możemy poprosić o zdjęcia, pomiary otrzymanego produktu, rachunki, oceny stron trzecich i wszystko inne, co może nam pomóc rozwiązać sprawę.

Gdy Etsy podejmie ostateczną decyzję, muszą ją zaakceptować i kupujący, i sprzedawca.

Ile czasu zajmuje rozwiązanie sprawy?

Nie ma ustalonego czasu, w którym sprawa musi zostać rozwiązana. Proste sprawy zwykle rozwiązywane są automatycznie, podczas gdy te bardzo skomplikowane mogą zająć nawet kilka tygodni. Zależy nam na tym, żeby Twoja sprawa została rozwiązana jak najszybciej.

Pamiętaj, by eskalować sprawę, jeśli pozostaje ona otwarta przez trzy dni. Może to przyspieszyć proces mediacji.

Jak zamknąć sprawę

Jeśli rozwiązanie sprawy Cię satysfakcjonuje, możesz ją zamknąć.

Aby zamknąć sprawę

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto.
 2. Kliknij Zakupy i oceny.
 3. Kliknij Wyświetl sprawę obok właściwego zamówienia.
 4. Wybierz sprawę, którą chcesz zamknąć
 5. .
 6. Kliknij Zamknij.

Sprawa zostanie zamknięta, gdy:

 • Kupujący ją zamknie.
 • Sprzedawca wypłaci pełną kwotę zwrotu lub kwotę wynikającą z regulaminu jego sklepu.
 • Produkt(y) zostaną dostarczone — jeśli sprawa dotyczyła niedostarczenia zamówienia.
 • Sprzedawca przedstawi dowód wysyłki lub dostawy — jeśli sprawa dotyczyła niedostarczenia zamówienia.
 • Transakcja spełnia kryteria kwalifikacyjne Programu ochrony sprzedawców.

Zachęcamy, aby sprawę zamykać dopiero, gdy zostanie w pełni rozwiązana.

Jak działają zwroty

Etsy może dokonać zwrotu na rzecz kupującego z rachunku płatniczego sprzedawcy w celu rozwiązania sporu, jeśli:

 • Dana transakcja została zrealizowana przez Etsy Payments, czyli system płatniczy Etsy.
 • Sprzedawca nie kwalifikuje się do Programu ochrony sprzedawców.

Jeśli Etsy uzna, że produkt jest niezgodny z opisem, sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki pierwotnej i wysyłki zwrotnej oraz ceny produktu.

Etsy przetwarza zwroty pieniędzy tylko, jeśli od dnia transakcji nie minęło więcej niż 180 dni.

Jeśli opłaty dokonano przez PayPal, to wniosek o zwrot również trzeba przesłać do tej firmy. 

Niezależne podmioty obsługujące płatności mogą stosować się do innych zasad. Zapoznaj się z regulaminem obowiązującym u podmiotu, który obsłużył Twoją płatność.

Aby otworzyć sprawę, wybierz opcję Pomoc w zakresie zamówienia obok właściwego zamówienia na stronie Zakupy.

Jeśli nie widzisz takich opcji, być może jest za wcześnie na otwarcie sprawy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy