Jak złożyć reklamację na Etsy

Aby złożyć reklamację na Etsy:

 1. Zaloguj się na Etsy.com lub uruchom aplikację Etsy.
 2. Kliknij lub naciśnij ikonę Twoje konto.
 3. Kliknij lub naciśnij Zakupy i oceny.
 4. Kliknij Pomoc w zakresie zamówienia obok właściwego zamówienia. W aplikacji Etsy dotknij właściwego zamówienia, a następnie naciśnij przycisk Pomoc w zakresie zamówienia pod tym zamówieniem.
 5. Kliknij lub naciśnij Nadal potrzebujesz pomocy?
 6. Kliknij lub naciśnij Tak, chcę złożyć reklamację.
 7. Wybierz powód złożenia reklamacji, a następnie kliknij lub naciśnij Dalej.
 8. Podaj informacje uzasadniające złożenie reklamacji.
 9. Kliknij lub naciśnij Prześlij.

Przed złożeniem reklamacji na Etsy możesz skontaktować się ze sprzedawcą bezpośrednio. Warto też zapoznać się z jego regulaminem sklepu. Sprzedawcy sami zarządzają swoim asortymentem, zamówieniami i regulaminem, dlatego mogą Ci pomóc w rozwiązaniu większości problemów związanych z zamówieniem.

Nie mam konta Etsy

Musisz mieć konto Etsy, aby móc złożyć reklamację. Aby złożyć reklamację dotyczącą zamówienia dokonanego jako gość, utwórz konto Etsy i powiąż z nim to zamówienie, a następnie złóż reklamację.

Przejdź do sekcji:

Z jakiego powodu mogę złożyć reklamację?

Istnieją dwa rodzaje reklamacji, które możesz złożyć:

 • Reklamacja dotycząca niedostarczenia zamówienia: złożyłeś zamówienie, wykonałeś płatność, ale nie otrzymałeś produktu.
 • Reklamacja dotycząca niezgodności z opisem: otrzymany produkt znacząco różni się od opisu i zdjęć w ofercie albo przesyłka nie zawiera wszystkich zamówionych produktów.
W przypadku wszystkich innych problemów z zamówieniem

skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów upoważniających do złożenia reklamacji.

Nie widzę możliwości złożenia reklamacji na Etsy

Zamiast opcji złożenia reklamacji możesz zobaczyć informację, że jest za wcześnie lub za późno, by to zrobić. Takiej możliwości nie zobaczysz też, jeśli zamówienie złożyłeś jako gość.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy można złożyć reklamację.

W dowolnym momencie możesz zgłosić problem sprzedawcy.

Co się dzieje po złożeniu reklamacji?

Kiedy złożysz reklamację, sprzedawca ma trzy dni na rozwiązanie problemu. Jeśli po upływie tych trzech dni będziesz potrzebować pomocy Etsy, możesz dokonać eskalacji reklamacji. Aby Etsy mogło włączyć się w rozwiązywanie problemu, reklamacja musi zostać do nas przekazana.

Etsy zastrzega sobie prawo do wcześniejszej eskalacji reklamacji w sytuacjach takich jak brak aktywności sprzedawcy, nękanie, odmowa obsługi, manipulowanie reklamacjami oraz podważanie uczciwości systemu reklamacji.

Jak eskalować reklamację do Etsy

Jeśli w ciągu trzech dni nie dojdziesz ze sprzedawcą do porozumienia, możesz przekazać reklamację do Etsy.

Aby eskalować reklamację do Etsy

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto.
 2. Kliknij Zakupy i oceny.
 3. Kliknij Wyświetl reklamację obok właściwego zamówienia.
 4. Kliknij reklamację, którą chcesz eskalować.
 5. Kliknij Przekaż wyżej.

Nasz zespół zapozna się z Twoją reklamacją przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jak Etsy prowadzi mediację

Wszystkie działania mediacyjne prowadzone przez Etsy widoczne są w dzienniku reklamacji. Będziemy kontaktować się z Tobą i ze sprzedawcą, aby mieć pewność, że mamy wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji.

Aby uzyskać jak najszybsze rozwiązanie reklamacji, przekazuj Etsy wszystkie informacje, o które poprosimy. Możemy poprosić o zdjęcia, pomiary otrzymanego produktu, rachunki, oceny stron trzecich i wszystko inne, co może nam pomóc rozwiązać reklamację.

Gdy Etsy podejmie ostateczną decyzję, muszą ją zaakceptować i kupujący, i sprzedawca.

Ile czasu zajmuje rozwiązanie reklamacji?

Nie ma ustalonego czasu, w którym reklamacja musi zostać rozwiązana. Proste reklamacje zwykle rozwiązywane są automatycznie, podczas gdy te bardzo skomplikowane mogą zająć nawet kilka tygodni. Zależy nam na tym, żeby Twoja reklamacja została rozwiązana jak najszybciej.

Pamiętaj, by eskalować reklamację, jeśli pozostaje ona otwarta przez trzy dni. Może to przyspieszyć proces mediacji.

Jak zamknąć reklamację

Jeśli rozwiązanie reklamacji Cię satysfakcjonuje, możesz ją zamknąć.

Aby zamknąć reklamację

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto.
 2. Kliknij Zakupy i oceny.
 3. Kliknij Wyświetl reklamację obok właściwego zamówienia.
 4. Wybierz reklamację, którą chcesz zamknąć
 5. .
 6. Kliknij Zamknij.

Reklamacja zostanie zamknięta, gdy:

 • Kupujący ją zamknie.
 • Sprzedawca wypłaci pełną kwotę zwrotu lub kwotę wynikającą z regulaminu jego sklepu.
 • Produkt(y) zostaną dostarczone — jeśli reklamacja dotyczyła niedostarczenia zamówienia.
 • Sprzedawca przedstawi dowód wysyłki lub dostawy — jeśli reklamacja dotyczyła niedostarczenia zamówienia.
 • Transakcja spełnia kryteria kwalifikacyjne Programu ochrony sprzedawców.

Zachęcamy, aby reklamację zamykać dopiero, gdy zostanie w pełni rozwiązana.

Jak działają zwroty

Etsy może dokonać zwrotu na rzecz kupującego z rachunku płatniczego sprzedawcy w celu rozwiązania sporu, jeśli:

 • Dana transakcja została zrealizowana przez Etsy Payments, czyli system płatniczy Etsy.
 • Sprzedawca nie kwalifikuje się do Programu ochrony sprzedawców.

Jeśli Etsy uzna, że produkt jest niezgodny z opisem, sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki pierwotnej i wysyłki zwrotnej oraz ceny produktu.

Etsy przetwarza zwroty pieniędzy tylko, jeśli od dnia transakcji nie minęło więcej niż 180 dni.

Jeśli opłaty dokonano przez PayPal, to wniosek o zwrot również trzeba przesłać do tej firmy. 

Niezależne podmioty obsługujące płatności mogą stosować się do innych zasad. Zapoznaj się z regulaminem obowiązującym u podmiotu, który obsłużył Twoją płatność.

Jeśli minęły trzy dni od złożenia reklamacji i sprzedawca jeszcze jej nie rozpatrzył, musisz przekazać ją do Etsy. W dzienniku reklamacji wybierz odpowiednią reklamację, a następnie kliknij Podnieś

Status reklamacji możesz sprawdzić w jej dzienniku.Aby przesłać informacje dotyczące reklamacji, dodaj komentarz na poziomie reklamacji.

Sprzedawca ma trzy dni na rozpatrzenie reklamacji. Większość sprzedawców odpowiada w ciągu trzech dni i jest w stanie rozwiązać większość problemów dotyczących zamówień. Jeśli sprzedawca nie rozpatrzył reklamacji w ciągu trzech dni, możesz przekazać ją do Etsy. 

Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach dotyczących reklamacji.

Gdy reklamacja zostanie do nas przekazana, specjalista Etsy włączy się w jej rozwiązanie i podejmie ostateczną decyzję. Zespół Etsy ds. reklamacji jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji podczas sporów oraz pomagania kupującym i sprzedawcom w znajdowaniu rozwiązania. 

Wszystkie informacje dotyczące reklamacji należy umieszczać w jej dzienniku — dzięki temu znacznie łatwiej jest nam zaoferować pomoc.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy