Jak zgłosić problem z zamówieniem

Szybka odpowiedź

Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu z zamówieniem jest kontakt ze sprzedawcą. Sprzedawcy sami zarządzają swoim asortymentem, zamówieniami i zasadami zwrotów, dlatego mogą Ci pomóc w rozwiązaniu większości problemów związanych z zamówieniem.

Skontaktuj się ze sprzedawcą

Jak złożyć reklamację na Etsy

Aby złożyć reklamację na Etsy:

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do sekcji Twoje konto. Zaloguj się w aplikacji Etsy i dotknij Ty
 2. Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
 3. Wybierz Pomoc w zakresie zamówienia obok właściwego zamówienia. W aplikacji Etsy dotknij właściwego zamówienia, a następnie naciśnij przycisk Pomoc w zakresie zamówienia pod tym zamówieniem.
 4. Wybierz Nadal potrzebujesz pomocy?
 5. Wybierz Tak, chcę złożyć reklamację.
 6. Wybierz powód złożenia reklamacji, a następnie wybierz Dalej.
 7. Podaj informacje uzasadniające złożenie reklamacji.
 8. Skorzystaj z opcji Prześlij.

Przed złożeniem reklamacji na Etsy musisz skontaktować się ze sprzedawcą bezpośrednio, aby spróbować rozwiązać problem. Jeśli po 48 godzinach nie dojdziecie ze sprzedawcą do porozumienia, możesz złożyć reklamację. Sprzedawcy sami zarządzają swoim asortymentem, zamówieniami i regulaminem sklepu, dlatego mogą Ci pomóc w rozwiązaniu większości problemów związanych z zamówieniem. 

Etsy zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania problemu z zamówieniem przed upływem tego 48-godzinnego okresu w sytuacjach m.in. takich jak brak aktywności sprzedawcy, nękanie, odmowa obsługi, manipulowanie reklamacjami oraz podważanie uczciwości systemu reklamacji.

Nie mam konta Etsy

Musisz mieć konto Etsy, aby móc złożyć reklamację. Aby złożyć reklamację dotyczącą zamówienia dokonanego jako gość, utwórz konto Etsy i powiąż z nim to zamówienie, a następnie złóż reklamację.

Przejdź do sekcji:

Z jakiego powodu mogę złożyć reklamację?

Istnieją dwa rodzaje reklamacji, które możesz złożyć:

 • Reklamacja dotycząca niedostarczenia zamówienia: złożyłeś zamówienie, wykonałeś płatność, ale nie otrzymałeś produktu.
 • Reklamacja dotycząca niezgodności z opisem: otrzymany produkt znacząco różni się od opisu i zdjęć w ofercie albo przesyłka nie zawiera wszystkich zamówionych produktów.
W przypadku wszystkich innych problemów z zamówieniem

skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów upoważniających do złożenia reklamacji.

Nie widzę możliwości złożenia reklamacji na Etsy

Zamiast opcji złożenia reklamacji możesz zobaczyć informację, że jest za wcześnie lub za późno, by to zrobić, albo że musisz wysłać wiadomość do sprzedawcy. Takiej możliwości nie zobaczysz też w przypadku złożenia zamówienia jako gość.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy można złożyć reklamację.

W dowolnym momencie możesz zgłosić problem sprzedawcy.

Co się dzieje po złożeniu reklamacji?

Gdy złożysz reklamację, zespół pomocy Etsy ją rozpatrzy, a potem podejmie ostateczną decyzję.

Jak Etsy prowadzi mediację

Gdy złożysz reklamację, pracownik zespołu pomocy Etsy się z nią zapozna i podejmie decyzję. Będziemy kontaktować się z Tobą i ze sprzedawcą, aby mieć pewność, że mamy wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Nasz pracownik odpowie na reklamację w dzienniku reklamacji

Aby uzyskać jak najszybsze rozwiązanie reklamacji, przekazuj Etsy wszystkie informacje, o które poprosimy w dzienniku reklamacji. Możemy poprosić o zdjęcia, pomiary otrzymanego produktu, rachunki, oceny stron trzecich i wszystko inne, co może nam pomóc rozwiązać reklamację.

Gdy Etsy podejmie ostateczną decyzję, muszą ją zaakceptować i kupujący, i sprzedawca.

Ile czasu zajmuje rozwiązanie reklamacji?

Nie ma ustalonego czasu, w którym reklamacja musi zostać rozwiązana. Proste reklamacje zwykle rozwiązywane są automatycznie, podczas gdy te bardzo skomplikowane mogą zająć nawet kilka tygodni. Zależy nam na tym, żeby Twoja sprawa została rozwiązana jak najszybciej.

Jak zamknąć reklamację

Jeśli rozwiązanie reklamacji Cię satysfakcjonuje, możesz ją zamknąć.

Aby zamknąć reklamację

 1. Na Etsy.com przejdź do sekcji Twoje konto.
 2. Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
 3. Wybierz Wyświetl reklamację obok właściwego zamówienia.
 4. Wybierz reklamację, którą chcesz zamknąć
 5. .
 6. Wybierz Zamknij.

Reklamacja zostanie zamknięta, gdy:

 • Kupujący ją zamknie.
 • Sprzedawca wypłaci pełną kwotę zwrotu lub kwotę wynikającą z regulaminu jego sklepu.
 • Produkt(y) zostaną dostarczone — jeśli reklamacja dotyczyła niedostarczenia zamówienia.
 • Sprzedawca przedstawi dowód wysyłki lub dostawy — jeśli reklamacja dotyczyła niedostarczenia zamówienia.
 • Transakcja spełni kryteria kwalifikacyjne Programu ochrony sprzedawców.
 • Skontaktujesz się z wystawcą karty lub serwisem PayPal w celu zakwestionowania obciążenia.

Zachęcamy, aby reklamację zamykać dopiero, gdy zostanie w pełni rozwiązana.

Jak działają zwroty

Etsy może dokonać zwrotu na rzecz kupującego z rachunku płatniczego sprzedawcy w celu rozwiązania sporu, jeśli:

 • Dana transakcja została zrealizowana przez Etsy Payments, czyli system płatniczy Etsy.
 • Sprzedawca nie kwalifikuje się do Programu ochrony sprzedawców.

Jeśli Etsy uzna, że produkt jest niezgodny z opisem, sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki pierwotnej i wysyłki zwrotnej oraz ceny produktu.

Etsy przetwarza zwroty pieniędzy tylko, jeśli od dnia transakcji nie minęło więcej niż 180 dni. Jeśli minęło ponad 180 dni, Etsy nie umożliwia zwrotu pieniędzy poprzez naszą platformę.

Jeśli zapłaciłeś przez PayPal i chcesz poprosić o zwrot, musisz otworzyć spór z tym serwisem w ciągu 180 dni od daty zakupu. Aby uzyskać więcej informacji o tym procesie, skontaktuj się bezpośrednio z serwisem PayPal.

Niezależne podmioty obsługujące płatności mogą stosować się do innych zasad. Zapoznaj się z regulaminem obowiązującym u podmiotu, który obsłużył Twoją płatność.

Co, jeśli zakwestionowałem obciążenie lub poprosiłem o obciążenie zwrotne?

Jeśli poprosiłeś o obciążenie zwrotne za zamówienie lub w inny sposób zakwestionowałeś obciążenie w swojej instytucji finansowej, sprzedawca nie będzie mógł zwrócić Ci pieniędzy poprzez Etsy i nie będziesz mieć możliwości złożenia reklamacji. Wynika to z tego, że pieniądze można zwrócić tylko jednym sposobem jednocześnie.

Musisz skontaktować się z instytucją finansową, w której zakwestionowałeś obciążenie, żeby uzyskać więcej informacji o zwrocie. Instytucje finansowe to m.in. banki, wystawcy kart płatniczych i PayPal. Zwykle tym mianem określa się podmiot realizujący płatność wybraną przez Ciebie metodą.

Dowiedz się więcej o obciążeniach zwrotnych.

Jeśli minęły trzy dni od złożenia reklamacji i sprzedawca jeszcze jej nie rozpatrzył, musisz przekazać ją do Etsy. W dzienniku reklamacji wybierz odpowiednią reklamację, a następnie skorzystaj z opcji Przekaż wyżej

Status reklamacji możesz sprawdzić w jej dzienniku. Aby dodać informacje dotyczące reklamacji, dodaj komentarz na poziomie reklamacji.

Sprzedawca ma trzy dni na rozpatrzenie reklamacji. Większość sprzedawców odpowiada w ciągu trzech dni i jest w stanie rozwiązać większość problemów dotyczących zamówień. Jeśli sprzedawca nie rozpatrzył reklamacji w ciągu trzech dni, możesz przekazać ją do Etsy. 

Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach dotyczących reklamacji.

Gdy reklamacja zostanie do nas przekazana, specjalista Etsy włączy się w jej rozwiązanie i podejmie ostateczną decyzję. Zespół Etsy ds. reklamacji jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji podczas sporów oraz pomagania kupującym i sprzedawcom w znajdowaniu rozwiązania. 

Wszystkie informacje dotyczące reklamacji należy umieszczać w jej dzienniku — dzięki temu znacznie łatwiej jest nam zaoferować pomoc.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy