Jak skonfigurować koszty wysyłki za pomocą wzorców wysyłki

Możesz oszczędzić dużo czasu, jeśli zamiast dodawać koszty wysyłki do każdego produktu ze sklepu, utworzysz wzorce wysyłki. Zapisane wzorce wysyłki pozwolą Ci szybko zaktualizować wiele ofert o podobnych kosztach wysyłki. Więcej informacji o wzorcach wysyłki i innych narzędziach Etsy związanych z wysyłką znajdziesz w artykule Wysyłka — przewodnik dla początkujących.

Gdy wprowadzisz zmianę w którymś wzorcu, wszystkie korzystające z niego oferty również zostaną zaktualizowane. Jeśli prowadzisz sklep w Kanadzie lub USA i chcesz, żebyśmy automatycznie obliczali za Ciebie koszty wysyłki, skorzystaj z obliczanych kosztów wysyłki.

📦     Jeśli jesteś sprzedawcą z USA, pamiętaj, że kupienie etykiet wysyłkowych USPS poprzez Etsy, pozwoli Ci oszczędzić nawet 30% na kosztach wysyłki w porównaniu z cenami detalicznymi. Kupowanie etykiet wysyłkowych Etsy w Panelu sklepu.

Aby utworzyć wzorzec wysyłki:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia wysyłki.
 4. Kliknij Wzorce wysyłki.
 5. Kliknij Dodaj wzorzec wysyłki.
 6. Podaj informacje dotyczące wysyłki. Masz też możliwość ustalenia krajowych i międzynarodowych opłat manipulacyjnych.
 • Jeśli ręcznie wprowadzasz stałe koszty wysyłki, możesz też dodać opcje wysyłki. Dowiedz się więcej o opcjach wysyłki.
 • Jeśli używasz obliczanych kosztów wysyłki, podaj wagę i rozmiar produktu.
 • Kliknij Zapisz.

Gdy już utworzysz i zapiszesz wzorzec wysyłki, możesz go stosować do kolejnych ofert dodawanych do sklepu.

Ten film (w języku angielskim) pokazuje, jak skonfigurować wzorce wysyłki:

Jak powiązać oferty z wzorcami wysyłki

Aby powiązać wzorce wysyłki z ofertami:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Oferty.
 3. Zaznacz pole obok oferty, do której chcesz dodać wzorzec.
 4. Kliknij Edytowanie opcji. 
 5. Kliknij Zmień wzorce wysyłki z rozwijanego menu.
 6. W następnym oknie kliknij rozwijane menu Wybierz wzorzec... i wskaż jeden ze wzorców.
 7. Kliknij Zastosuj, żeby zapisać zmiany.

Każda oferta może być powiązana tylko z jednym wzorcem wysyłki.

Oferowanie bezpłatnej wysyłki

Masz możliwość dodania bezpłatnej wysyłki do nowych i obecnych wzorców wysyłki. W tym celu musisz dokonać edycji wzorca wysyłki w ustawieniach wysyłki.

Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki, przewiń w dół do sekcji Bezpłatna wysyłka w wybranym wzorcu. Zaznacz właściwe pola, aby wskazać, że chcesz oferować bezpłatną wysyłkę krajową lub międzynarodową.

W przypadku wzorców ze stałymi kosztami wybierz opcję Bezpłatna wysyłka z rozwijanego menu Kwota, którą naliczysz.

Dowiedz się więcej o oferowaniu bezpłatnej wysyłki.

Masz pytania na temat wzorców wysyłki?

Zadaj swoje pytania społeczności

Na koszty wysyłki mają wpływ Twoja lokalizacja i adres wysyłki kupującego. Koszty wysyłki, jakie wyświetlają się kupującemu, oparte są na ustawieniach w Twoim wzorcu wysyłki. 

Możesz korzystać ze stałych lub obliczanych kosztów wysyłki, jeśli kupujesz za pośrednictwem Etsy etykiety wysyłkowe USPS lub Canada Post.

Dowiedz się więcej o wzorcach wysyłki:

Oto rozwiązania najczęściej spotykanych problemów dotyczących kosztów i wzorców wysyłki:

Zamówienie zawiera wiele produktów

Istnieje kilka przyczyn mogących sprawiać, że zamówienie zawierające wiele produktów ma niepoprawnie obliczone koszty wysyłki:

 • Połączone wymiary produktów w zamówieniu mogą nie pasować do wybranych opcji ustawień paczki. Jeśli wszystkie produkty nie zmieszczą się w jednej paczce, to funkcja ustalania obliczonych kosztów wysyłki może podzielić zamówienie na kilka paczek, co przełoży się na wzrost kosztów. Możesz spróbować zmniejszyć wymiary produktów, aby poprawna ich liczba zmieściła się w dostępnych opakowaniach, lub możesz spróbować znaleźć właściwe opakowanie na to zamówienie.
 • Produkty mogą różnić się kodami pocztowymi miejsca nadania. Sprawdź wzorce wysyłki wszystkich ofert w zamówieniu i zaktualizuj wszystkie, w których przypadku kod pocztowy miejsca nadania jest niepoprawny.
 • Zamówienie może łączyć produkty z obliczonymi kosztami wysyłki i produkty ze stałymi kosztami wysyłki. W takiej sytuacji ustalamy koszt wysyłki wszystkich produktów z obliczonymi kosztami oraz dodajemy koszty „Dodatkowego produktu” obejmujące koszty wszystkich produktów o stałych kosztach wysyłki — niezależnie od wysokości tych kosztów. Aby uniknąć tej sytuacji, możesz albo stosować obliczane koszty wysyłki we wszystkich ofertach, albo zmienić wysokość opłaty za „Dodatkowy produkt” w przypadku ofert ze stałymi kosztami wysyłki.
 • Opłaty manipulacyjne są naliczane za każdy produkt, więc w przypadku dużych zamówień do obliczanych kosztów wysyłki może zostać dodanych kilka takich opłat. Rozważ zastosowanie zamiast nich opłat za paczkę.

Zamówienie zawiera tylko jeden produkt

Istnieje kilka przyczyn mogących sprawiać, że zamówienie zawierające tylko jeden produkt ma niepoprawnie obliczone koszty wysyłki:

 • Rozważ zmianę stosowanego typu kosztów wysyłki. Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki USPS, możesz wybrać albo stawkę etykiet wysyłkowych Etsy, albo stawkę detaliczną USPS. Jeśli korzystasz z etykiet Etsy, to najprawdopodobniej zechcesz używać stawki etykiet wysyłkowych Etsy. Jeśli osobiście chadzasz na pocztę, to najprawdopodobniej zechcesz używać stawki etykiet wysyłkowych Etsy. Możesz edytować typ kosztów wysyłki w karcie Stawki i opcje.
 • We wzorcu wysyłki dla tego produktu możesz mieć ustawiony stary kod pocztowy miejsca nadania. Sprawdź i zaktualizuj kod pocztowy miejsca nadania we wzorcu z obliczanymi kosztami wysyłki obowiązującym w danej ofercie.

Zamówienie obejmuje wiele produktów

Jeśli koszty wysyłki zamówienia zawierającego wiele produktów są zbyt niskie lub zbyt wysokie, może to wynikać z kosztów wysyłki dodatkowego produktu. 

We wzorcu ze stałymi kosztami wysyłki możesz ustawić cenę wysyłki dodatkowego produktu, którego również dotyczy dany wzorzec. Jeśli chcesz zaoferować rabat na wysyłkę dodatkowych produktów, to koszt wysyłki „dodatkowego produktu” powinien być niższy od kosztu wysyłki „jednego produktu”.

Jeśli jakiś produkt w tym zamówieniu korzysta z innego wzorca wysyłki lub nie korzysta z żadnego wzorca, to zastosujemy najwyższy koszt wysyłki „jednego produktu” ze wszystkich produktów w zamówieniu, a potem dodamy do niego koszt wysyłki „dodatkowego produktu” za każdy dodatkowy produkt.

Aby sprawdzić, czy wszystkie oferty korzystają z tego samego wzorca wysyłki:

 1. W prawej części strony oferty kliknij Więcej filtrów
 2. Wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz wyświetlić, lub ofertę, z którą nie jest powiązany żaden wzorzec („Brak wzorca wysyłki”). 

Zamówienie ma opcje wysyłki

W przypadku stałych kosztów wysyłki cena opcji wysyłki nie zastępuje podstawowych kosztów, ale jest do nich doliczana. Na przykład jeśli podstawowe koszty wysyłki wynoszą 5 USD, to skorzystanie z opcji kosztującej 10 USD spowoduje, że kupujący zapłaci za wysyłkę łącznie 15 USD.

Warianty nie mają oddzielnych kosztów wysyłki. Jeśli w ramach jakiejś oferty sprzedajesz warianty znacznie różniące się rozmiarem lub wagą, to najwygodniejszym sposobem dobrania do nich poprawnych kosztów wysyłki jest przygotowanie dla każdego wariantu oddzielnej oferty.

Istnieje kilka przyczyn mogących uniemożliwiać korzystanie z obliczanych kosztów wysyłki:

 • Obecnie tylko sprzedawcy korzystający z usług USPS i Canada Post mogą używać obliczanych kosztów wysyłki. Jeśli nie prowadzisz w sklepu w Kanadzie lub USA bądź wysyłasz swoje produkty frachtem lub jako listy, musisz skorzystać ze stałych kosztów wysyłki
 • Obliczane koszty wysyłki nie są obecnie dostępne w aplikacji Sprzedaj z Etsy w wersji na Androida. Jeśli korzystasz z aplikacji Sprzedaj z Etsy na telefonie lub tablecie z systemem Android, musisz wejść na stronę Etsy.com, aby skonfigurować lub edytować ustawienia obliczanych kosztów wysyłki.
 • Obliczanych kosztów wysyłki nie można używać w przypadku ofert prywatnych lub na zamówienie. 

Jeśli żadna z tych sytuacji nie ma zastosowania, kliknij Nadal potrzebuję pomocy, a zespół pomocy Etsy przyjrzy się Twojemu problemowi.

Gdy otrzymasz zamówienie z miejsca, do którego nie wysyłasz produktów, możesz zdecydować się na jedno z kilku rozwiązań. Masz do wyboru następujące opcje: 

Dlaczego otrzymałem zamówienie z miejsca, do którego nie wysyłam produktów?

Może to wynikać z tego, że przypadkiem została włączona możliwość wysyłania produktów do wszystkich krajów świata. Jeśli w ofercie lub wzorcu wysyłki pojawia się informacja o wysyłce do „Pozostałych krajów”, to oznacza to, że dany produkt może zostać wysłany wszędzie. 

Możesz usunąć opcję „Pozostałe kraje”, klikając ikonę kosza na śmieci widoczną po prawej stronie tej opcji w sekcji Wysyłka danej oferty lub we wzorcu wysyłki

Ten problem pojawia się zwykle w ofertach niekorzystających ze wzorca wysyłki. Oferty, które nie są powiązane z żadnym wzorcem wysyłki, możesz wyszukać w Panelu ofert:

 1. W menu znajdującym się po prawej stronie w Panelu ofert kliknij Więcej filtrów
 2. W filtrze Wzorce wysyłki wybierz Brak wzorca wysyłki
 3. Zaznacz pola wyboru przy tych ofertach.
 4. Kliknij Edytowanie opcji.
 5. Kliknij Zmień wzorzec wysyłki.
 6. Wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz zastosować do tych ofert.
 7. Kliknij Zastosuj.

Każda oferta może mieć przypisane tylko jedno miejsce wysyłki. Jeśli wysyłasz zamówienia z różnych centrów dystrybucji, to musisz albo wystawiać oddzielne oferty, albo otworzyć więcej niż jeden sklep.

Istnieje kilka przyczyn mogących powodować błędne wyświetlanie czasu przetwarzania lub daty wysyłki:

 • Czasy przetwarzania liczone są w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Czas przetwarzania zamówień złożonych w sobotę lub w niedzielę jest liczony tak, jakby zostały złożone w piątek.
 • Czasy przetwarzania mogą wydawać się błędne ze względu na różnice w strefach czasowych sprzedawcy, kupującego oraz Etsy. 

Powyższe przyczyny zwykle tłumaczą rozbieżności w datach wysyłki nieprzekraczające jednego dnia. Różnice większe niż jeden dzień mogą wynikać z problemów technicznych. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i w wysyłanej do nas wiadomości umieść numer przykładowego zamówienia, którego dotyczy problem, a my bliżej mu się przyjrzymy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy