Jak skonfigurować ustawienia wysyłki w swoich ofertach

Etsy pozwala skonfigurować ustawienia wysyłki w ofertach wieloma różnymi sposobami. Możesz oszczędzić czas na dodawaniu kosztów wysyłki do produktów w sklepie, tworząc wzorce wysyłki, zaoferować rabaty klientom kupującym wiele produktów oraz dodawać opcje wysyłki odpowiadające potrzebom Twojego sklepu.

Przejdź do sekcji: 

Jak wysokie powinny być koszty wysyłki? 

Jak mogę skonfigurować ustawienia wysyłki w swoich ofertach?

Jak utworzyć wzorzec wysyłki?

Jak działają rabaty na wysyłkę w przypadku kupna wielu produktów?

Jak mogę dodać opcje wysyłki do swojego sklepu?

Jak wysokie powinny być koszty wysyłki? 

Jeśli jesteś sprzedawcą z USA lub Kanady, możesz skorzystać z funkcji obliczane koszty wysyłki, żeby automatycznie doliczać stawki pobierane przez USPS lub Canada Post. W takiej sytuacji koszty wysyłki obliczane są w oparciu o wagę i wymiary produktu, adres kupującego oraz usługę wysyłkową wybraną przez kupującego.

Każdy sprzedawca samodzielnie ustala swoje koszty wysyłki.

W przypadku każdego kraju możesz wybrać tylko jedną stawkę za „Jeden produkt” i jedną za „Dodatkowy produkt”.

Wiemy, że ceny wysyłki mogą różnić się w zależności od wagi paczki i pokonywanego przez nią dystansu. Jeśli obawiasz się, że naliczane kupującym opłaty nie będą wystarczające, polecamy stosować wyższe koszty wysyłki i wyjaśniać w opisach ofert, że dokonasz zwrotu nadpłaty. Następnie możesz przekazać kupującemu nadpłatę za pomocą metody, którą uregulowana została płatność. Innym rozwiązaniem jest ustalenie średnich kosztów, aby zyski z zawyżonych kosztów pokryły straty z kosztów zaniżonych.

Możesz też informować w opisach ofert, że koszty wysyłki nie zawsze są takie same. W takiej sytuacji możesz poprosić kupujących, aby kontaktowali się z Tobą przed zakupem w celu uzyskania dokładniejszej wyceny kosztów wysyłki. Gdy dojdziecie do porozumienia, możesz zmienić koszty wysyłki w danej ofercie i zarezerwować ją dla konkretnego kupującego.Dowiedz się, jak rezerwować oferty.

Więcej informacji na temat ustalania kosztów wysyłki znajdziesz w tych artykułach w Podręczniku sprzedawcy:

Jak mogę skonfigurować ustawienia wysyłki w swoich ofertach?

Podczas dodawania nowej oferty: 

 1. W sekcji Wysyłka wybierz istniejący wzorzec wysyłki w Opcjach wysyłki albo wybierz Wprowadź niestandardowe opcje wysyłki, żeby skonfigurować ustawienia wysyłki dla danej oferty. 
 2. Pod nagłówkiem Koszty wysyłki wybierz opcję Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty.
 3. Uzupełnij pola Kraj nadania, Kod pocztowy miejsca nadania i Czas przetwarzania.

W sekcji Wysyłka standardowa wybierz kraje, do których wysyłasz produkty (wysyłka w ramach Twojego kraju jest wymagana i włączona domyślnie). Opcja Pozostałe kraje pozwala ustalić stałą cenę za wysyłkę do wszystkich krajów świata.  

 • Jeśli koszty wysyłki do jakiegoś kraju są wyższe lub niższe (np. do kraju, gdzie prowadzisz sklep), możesz ustalić je oddzielnie. Wszystkie kraje, dla których nie ustalisz własnych kosztów wysyłki, zostaną zaliczone do grupy „Pozostałe kraje”.
 • Możesz też wybrać opcje Unia Europejska lub Kraje europejskie spoza UE. Jeśli ustalisz określone koszty wysyłki dla danego kraju z tego regionu, ta cena zastąpi cenę obowiązującą dla regionu.

Jeśli planujesz wysyłać produkty do wszystkich krajów świata, to poza swoim krajem wybierz opcję Pozostałe kraje albo opcję Dodaj kolejną lokalizację i wskaż kraje, do których zgadasz się wysyłać produkty. Aby usunąć jakiś kraj z listy, naciśnij ikonę kosza na śmieci po prawej stronie nazwy kraju. Niektórzy kupujący oglądają w serwisie Etsy tylko te produkty, które są dostępne do wysyłki do ich kraju. Aby mieć pewność, że Twój sklep będzie się pojawiać w wynikach wyszukiwania kupującym z wielu krajów, określ stawki dla każdego kraju, do którego chcesz wysyłać swoje produkty.

Dla każdego kraju określ Usługę wysyłki, z której będziesz korzystać, a pod nagłówkiem Kwota, którą naliczysz wybierz albo Stałe koszty, albo Bezpłatna wysyłka.

Jeśli wybierzesz Stałe koszty, określ cenę za Jeden produkt i cenę za Dodatkowy produkt

Dowiedz się, jak dodać do ofert obliczane koszty wysyłki.

Jak utworzyć wzorzec wysyłki? 

Zapisane wzorce wysyłki pozwolą Ci szybko zaktualizować wiele ofert o podobnych ustawieniach wysyłki. Więcej informacji o wzorcach wysyłki i innych narzędziach Etsy związanych z wysyłką znajdziesz w artykule Wysyłka — przewodnik dla początkujących.

Gdy wprowadzisz zmianę w którymś wzorcu, wszystkie korzystające z niego oferty również zostaną zaktualizowane. Jeśli prowadzisz sklep w Kanadzie lub USA i chcesz, żebyśmy automatycznie obliczali za Ciebie koszty wysyłki, skorzystaj z obliczanych kosztów wysyłki.

Aby utworzyć wzorzec wysyłki:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 4. Wybierz Wzorce wysyłki.
 5. Wybierz opcję Dodaj wzorzec wysyłki.
 6. Podaj wymagane informacje dotyczące wysyłki. Masz też możliwość ustalenia krajowych i międzynarodowych opłat manipulacyjnych.
 7. Jeśli ręcznie wprowadzasz stałe koszty wysyłki, możesz też dodać opcje wysyłki. Dowiedz się więcej o opcjach wysyłki.
 8. Jeśli używasz obliczanych kosztów wysyłki, musisz podać wagę i rozmiar produktu.
 9. Wybierz Zapisz.

Gdy już utworzysz i zapiszesz wzorzec wysyłki, możesz go stosować do kolejnych ofert dodawanych do sklepu.

Ten film (w języku angielskim) pokazuje, jak skonfigurować wzorce wysyłki:

Jak powiązać oferty z wzorcami wysyłki

Aby powiązać wzorce wysyłki z ofertami:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz Oferty.
 3. Zaznacz pole obok oferty, do której chcesz dodać wzorzec.
 4. Wybierz Opcje edycji. 
 5. Wybierz opcję Zmień wzorce wysyłki z rozwijanego menu.
 6. W następnym oknie wybierz rozwijane menu Wybierz wzorzec... i wskaż jeden ze wzorców.
 7. Wybierz opcję Zastosuj, żeby zapisać zmiany.

Każda oferta może być powiązana tylko z jednym wzorcem wysyłki.

Oferowanie bezpłatnej wysyłki przy użyciu wzorców wysyłki

Masz możliwość dodania bezpłatnej wysyłki do nowych i obecnych wzorców wysyłki. W tym celu musisz odpowiednio skonfigurować wzorzec wysyłki w ustawieniach wysyłki.

Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki, przewiń w dół do sekcji Bezpłatna wysyłka w wybranym wzorcu. Zaznacz właściwe pola, aby wskazać, że chcesz oferować bezpłatną wysyłkę krajową lub międzynarodową.

W przypadku wzorców ze stałymi kosztami wybierz opcję Bezpłatna wysyłka z rozwijanego menu Kwota, którą naliczysz.

Dowiedz się więcej o oferowaniu bezpłatnej wysyłki.

Jak działają rabaty na wysyłkę w przypadku kupna wielu produktów? 

Łączone koszty wysyłki zapewniają kupującym rabat na wysyłkę w przypadku zamówienia z Twojego sklepu wielu produktów.

Jeśli w zamówieniu znajdują się oferty z obliczanymi kosztami wysyłki i oferty z kosztami wskazanymi ręcznie, to najpierw wyliczamy koszty dla ofert, które mają obliczane koszty wysyłki. Następnie dodajemy koszt wysyłki „dodatkowego produktu” za każdą pozostałą ofertę. Uzyskana suma to łączny koszt wysyłki.

Nie można ustawić rabatowych kosztów wysyłki w przypadku ofert z obliczanymi kosztami wysyłki.

Podczas wystawiania ofert w swoim sklepie musisz podać koszt wysyłki Jednego produktu oraz Dodatkowego produktu.

Koszt jednego produktu: to koszt wysłania pojedynczego produktu z oferty.

Koszt dodatkowego produktu: to koszt wysłania każdego dodatkowego kupionego produktu.

Koszt dodatkowego produktu jest naliczany, gdy ktoś kupi wiele produktów z różnych ofert z Twojego sklepu w ramach jednego zamówienia. Ma on zastosowanie również w przypadku zakupu wielu egzemplarzy tego samego produktu.

 • Podczas tworzenia ofert podaj koszt wysyłki dodatkowych produktów w polu Dodatkowy produkt. Jeśli chcesz zaoferować rabat na koszty wysyłki w przypadku zakupu wielu produktów, kwota powinna być niższa od kosztów wysyłki Jednego produktu. Zapoznaj się z przykładami poniżej.

 • Jeśli nie chcesz oferować rabatu na wysyłkę wielu produktów, po prostu podaj ten sam koszt wysyłki dla jednego i dodatkowego produktu.

 • Jeśli chcesz, żeby dodatkowe produkty wysyłane były bezpłatnie, podaj 0,00 jako koszt wysyłki dodatkowego produktu.

Produkt A:

 • Główny koszt wysyłki (jeden produkt) = 2,00 EUR
 • Dodatkowy koszt wysyłki (każdy dodatkowy produkt) = 0,50 EUR

Produkt B:

 • Główny koszt wysyłki = 1,00 EUR
 • Dodatkowy koszt wysyłki = 0,75 EUR

Jeśli produkt A i produkt B zostaną kupione razem, to łączy koszt wysyłki będzie równał się większemu z głównych kosztów wysyłki obu produktów (w tym przypadku będzie to produkt A: 2,00 EUR) plus dodatkowy koszt wysyłki pozostałych produktów (czyli produktu B: 0,75 USD).

Jeśli razem zostaną kupione 3 sztuki produktu A, to łączny koszt wysyłki będzie równał się głównemu kosztowi wysyłki pierwszego produktu (2,00 EUR) plus 0,50 EUR za każdy z 2 dodatkowych produktów. W takiej sytuacji łączny koszt wysyłki będzie wynosił 3,00 EUR.

Jak mogę dodać opcje wysyłki do swojego sklepu?

Dodanie opcji wysyłki daje kupującym większy wybór. Kupujący może wskazać preferowaną opcję w swoim koszyku podczas realizacji transakcji. 

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 5. Wybierz kartę Stawki i opcje.
 6. Zaznacz pole Włączone w sekcji Opcje wysyłki.

Po włączeniu opcji wysyłki możesz dodać je do konkretnych ofert lub wzorców wysyłki.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Oferty.
 4. Skorzystaj z opcji Dodaj ofertę lub wybierz istniejącą ofertę.
 5. Przewiń w dół do sekcji Wysyłka i wybierz istniejący wzorzec wysyłki lub skorzystaj z opcji Wprowadź niestandardowe opcje wysyłki.Pod nagłówkiem Koszty wysyłki wybierz opcję Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty.
 6. Po wypełnieniu informacji o wysyłce przewiń w dół do sekcji Opcje wysyłki i wybierz Dodaj opcję wysyłki.
 7. Wypełnij informacje dotyczące opcji wysyłki.
 8. Wybierz opcję Zapisz wzorzec wysyłki.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 5. Wybierz kartę Wzorce wysyłki.
 6. Wybierz opcję Utwórz wzorzec.
 7. Wybierz Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty z rozwijanego menu w sekcji Koszty wysyłki na górze.
 8. Przewiń w dół do sekcji Opcje wysyłki i wybierz Dodaj opcję wysyłki.
 9. Wypełnij informacje dotyczące opcji wysyłki
 10. .
 11. Wybierz opcję Zapisz wzorzec wysyłki.

Ile za skorzystanie z opcji wysyłki zapłacą kupujący?

Dodając opcje wysyłki, możesz wskazać, czy dana opcja dotyczy przesyłek krajowych, międzynarodowych czy tych i tych. Cena opcji zależy wyłącznie od Ciebie i może nawet wynosić 0.

Koszt opcji wysyłki zostanie dodany do podstawowego ustawionego przez Ciebie kosztu wysyłki. Kupujący zobaczy sumę obu tych kwot obok nazwy wybranej opcji w swoim koszyku.

Jeśli zamówienie obejmuje wiele produktów, a dla któregoś z nich dostępna jest opcja wysyłki, kupujący będzie mógł ją wybrać. W takiej sytuacji koszt skorzystania z tej opcji zostanie doliczony do każdego produktu w zamówieniu, w tym także do produktów, których wzorce wysyłki nie umożliwiają skorzystania z tej opcji.

Na koszty wysyłki mają wpływ Twoja lokalizacja i adres wysyłki kupującego. Koszty wysyłki, jakie wyświetlają się kupującemu, oparte są na ustawieniach w Twoim wzorcu wysyłki. 

Możesz korzystać ze stałych lub obliczanych kosztów wysyłki, jeśli kupujesz za pośrednictwem Etsy etykiety wysyłkowe USPS lub Canada Post.

Dowiedz się więcej o wzorcach wysyłki:

Oto rozwiązania najczęściej spotykanych problemów dotyczących kosztów i wzorców wysyłki:

Zamówienie zawiera wiele produktów

Istnieje kilka przyczyn mogących sprawiać, że zamówienie zawierające wiele produktów ma niepoprawnie obliczone koszty wysyłki:

 • Połączone wymiary produktów w zamówieniu mogą nie pasować do wybranych opcji ustawień paczki. Jeśli wszystkie produkty nie zmieszczą się w jednej paczce, to funkcja ustalania obliczonych kosztów wysyłki może podzielić zamówienie na kilka paczek, co przełoży się na wzrost kosztów. Możesz spróbować zmniejszyć wymiary produktów, aby poprawna ich liczba zmieściła się w dostępnych opakowaniach, lub możesz spróbować znaleźć właściwe opakowanie na to zamówienie.
 • Produkty mogą różnić się kodami pocztowymi miejsca nadania. Sprawdź wzorce wysyłki wszystkich ofert w zamówieniu i zaktualizuj wszystkie, w których przypadku kod pocztowy miejsca nadania jest niepoprawny.
 • Zamówienie może łączyć produkty z obliczonymi kosztami wysyłki i produkty ze stałymi kosztami wysyłki. W takiej sytuacji ustalamy koszt wysyłki wszystkich produktów z obliczonymi kosztami oraz dodajemy koszty „Dodatkowego produktu” obejmujące koszty wszystkich produktów o stałych kosztach wysyłki — niezależnie od wysokości tych kosztów. Aby uniknąć tej sytuacji, możesz albo stosować obliczane koszty wysyłki we wszystkich ofertach, albo zmienić wysokość opłaty za „Dodatkowy produkt” w przypadku ofert ze stałymi kosztami wysyłki.
 • Opłaty manipulacyjne są naliczane za każdy produkt, więc w przypadku dużych zamówień do obliczanych kosztów wysyłki może zostać dodanych kilka takich opłat. Rozważ zastosowanie zamiast nich opłat za paczkę.

Zamówienie zawiera tylko jeden produkt

Istnieje kilka przyczyn mogących sprawiać, że zamówienie zawierające tylko jeden produkt ma niepoprawnie obliczone koszty wysyłki:

 • Rozważ zmianę stosowanego typu kosztów wysyłki. Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki USPS, możesz wybrać albo stawkę etykiet wysyłkowych Etsy, albo stawkę detaliczną USPS. Jeśli korzystasz z etykiet Etsy, to najprawdopodobniej zechcesz używać stawki etykiet wysyłkowych Etsy. Jeśli osobiście chadzasz na pocztę, to najprawdopodobniej zechcesz używać stawki etykiet wysyłkowych Etsy. Możesz edytować typ kosztów wysyłki w karcie Stawki i opcje.
 • We wzorcu wysyłki dla tego produktu możesz mieć ustawiony stary kod pocztowy miejsca nadania. Sprawdź i zaktualizuj kod pocztowy miejsca nadania we wzorcu z obliczanymi kosztami wysyłki obowiązującym w danej ofercie.

Zamówienie obejmuje wiele produktów

Jeśli koszty wysyłki zamówienia zawierającego wiele produktów są zbyt niskie lub zbyt wysokie, może to wynikać z kosztów wysyłki dodatkowego produktu. 

We wzorcu ze stałymi kosztami wysyłki możesz ustawić cenę wysyłki dodatkowego produktu, którego również dotyczy dany wzorzec. Jeśli chcesz zaoferować rabat na wysyłkę dodatkowych produktów, to koszt wysyłki „dodatkowego produktu” powinien być niższy od kosztu wysyłki „jednego produktu”.

Jeśli jakiś produkt w tym zamówieniu korzysta z innego wzorca wysyłki lub nie korzysta z żadnego wzorca, to zastosujemy najwyższy koszt wysyłki „jednego produktu” ze wszystkich produktów w zamówieniu, a potem dodamy do niego koszt wysyłki „dodatkowego produktu” za każdy dodatkowy produkt.

Aby sprawdzić, czy wszystkie oferty korzystają z tego samego wzorca wysyłki:

 1. W prawej części strony oferty kliknij Więcej filtrów
 2. Wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz wyświetlić, lub ofertę, z którą nie jest powiązany żaden wzorzec („Brak wzorca wysyłki”). 

Zamówienie ma opcje wysyłki

W przypadku stałych kosztów wysyłki cena opcji wysyłki nie zastępuje podstawowych kosztów, ale jest do nich doliczana. Na przykład jeśli podstawowe koszty wysyłki wynoszą 5 USD, to skorzystanie z opcji kosztującej 10 USD spowoduje, że kupujący zapłaci za wysyłkę łącznie 15 USD.

Warianty nie mają oddzielnych kosztów wysyłki. Jeśli w ramach jakiejś oferty sprzedajesz warianty znacznie różniące się rozmiarem lub wagą, to najwygodniejszym sposobem dobrania do nich poprawnych kosztów wysyłki jest przygotowanie dla każdego wariantu oddzielnej oferty.

Istnieje kilka przyczyn mogących uniemożliwiać korzystanie z obliczanych kosztów wysyłki:

 • Obecnie tylko sprzedawcy korzystający z usług USPS i Canada Post mogą używać obliczanych kosztów wysyłki. Jeśli nie prowadzisz w sklepu w Kanadzie lub USA bądź wysyłasz swoje produkty frachtem lub jako listy, musisz skorzystać ze stałych kosztów wysyłki
 • Obliczane koszty wysyłki nie są obecnie dostępne w aplikacji Sprzedaj z Etsy w wersji na Androida. Jeśli korzystasz z aplikacji Sprzedaj z Etsy na telefonie lub tablecie z systemem Android, musisz wejść na stronę Etsy.com, aby skonfigurować lub edytować ustawienia obliczanych kosztów wysyłki.
 • Obliczanych kosztów wysyłki nie można używać w przypadku ofert prywatnych lub na zamówienie. 

Jeśli żadna z tych sytuacji nie ma zastosowania, kliknij Nadal potrzebuję pomocy, a zespół pomocy Etsy przyjrzy się Twojemu problemowi.

Gdy otrzymasz zamówienie z miejsca, do którego nie wysyłasz produktów, możesz zdecydować się na jedno z kilku rozwiązań. Masz do wyboru następujące opcje: 

Dlaczego otrzymałem zamówienie z miejsca, do którego nie wysyłam produktów?

Może to wynikać z tego, że przypadkiem została włączona możliwość wysyłania produktów do wszystkich krajów świata. Jeśli w ofercie lub wzorcu wysyłki pojawia się informacja o wysyłce do „Pozostałych krajów”, to oznacza to, że dany produkt może zostać wysłany wszędzie. 

Możesz usunąć opcję „Pozostałe kraje”, klikając ikonę kosza na śmieci widoczną po prawej stronie tej opcji w sekcji Wysyłka danej oferty lub we wzorcu wysyłki

Ten problem pojawia się zwykle w ofertach niekorzystających ze wzorca wysyłki. Oferty, które nie są powiązane z żadnym wzorcem wysyłki, możesz wyszukać w Panelu ofert:

 1. W menu znajdującym się po prawej stronie w Panelu ofert kliknij Więcej filtrów
 2. W filtrze Wzorce wysyłki wybierz Brak wzorca wysyłki
 3. Zaznacz pola wyboru przy tych ofertach.
 4. Kliknij Edytowanie opcji.
 5. Kliknij Zmień wzorzec wysyłki.
 6. Wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz zastosować do tych ofert.
 7. Kliknij Zastosuj.

Każda oferta może mieć przypisane tylko jedno miejsce wysyłki. Jeśli wysyłasz zamówienia z różnych centrów dystrybucji, to musisz albo wystawiać oddzielne oferty, albo otworzyć więcej niż jeden sklep.

Istnieje kilka przyczyn mogących powodować błędne wyświetlanie czasu przetwarzania lub oczekiwanej daty wysyłki:

 • Czasy przetwarzania liczone są w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Czas przetwarzania zamówień złożonych w sobotę lub w niedzielę jest liczony tak, jakby zostały złożone w piątek.
 • Czasy przetwarzania mogą wydawać się błędne ze względu na różnice w strefach czasowych sprzedawcy, kupującego oraz Etsy. 

Powyższe przyczyny zwykle tłumaczą rozbieżności w datach wysyłki nieprzekraczające jednego dnia. Różnice większe niż jeden dzień mogą wynikać z problemów technicznych. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i w wysyłanej do nas wiadomości umieść numer przykładowego zamówienia, którego dotyczy problem, a my bliżej mu się przyjrzymy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy