Jak skonfigurować ustawienia wysyłki w swoich ofertach

Etsy pozwala skonfigurować ustawienia wysyłki w ofertach wieloma różnymi sposobami. Możesz oszczędzić czas na dodawaniu kosztów wysyłki do produktów w sklepie, tworząc wzorce wysyłki, zaoferować rabaty klientom kupującym wiele produktów oraz dodawać opcje wysyłki odpowiadające potrzebom Twojego sklepu.

Przejdź do sekcji: 

Jak wysokie powinny być koszty wysyłki? 

Jak mogę skonfigurować ustawienia wysyłki w swoich ofertach?

Jak utworzyć wzorzec wysyłki?

Jak działają rabaty na wysyłkę w przypadku kupna wielu produktów?

Jak mogę dodać opcje wysyłki do swojego sklepu?

Jak wysokie powinny być koszty wysyłki? 

Jeśli jesteś sprzedawcą z USA lub Kanady, możesz skorzystać z funkcji obliczane koszty wysyłki, żeby automatycznie doliczać stawki pobierane przez USPS lub Canada Post. W takiej sytuacji koszty wysyłki obliczane są w oparciu o wagę i wymiary produktu, adres kupującego oraz usługę wysyłkową wybraną przez kupującego.

Każdy sprzedawca samodzielnie ustala swoje koszty wysyłki.

W przypadku każdego kraju możesz wybrać tylko jedną stawkę za „Jeden produkt” i jedną za „Dodatkowy produkt”.

Wiemy, że ceny wysyłki mogą różnić się w zależności od wagi paczki i pokonywanego przez nią dystansu. Jeśli obawiasz się, że naliczane kupującym opłaty nie będą wystarczające, polecamy stosować wyższe koszty wysyłki i wyjaśniać w opisach ofert, że dokonasz zwrotu nadpłaty. Następnie możesz przekazać kupującemu nadpłatę za pomocą metody, którą uregulowana została płatność. Innym rozwiązaniem jest ustalenie średnich kosztów, aby zyski z zawyżonych kosztów pokryły straty z kosztów zaniżonych.

Możesz też informować w opisach ofert, że koszty wysyłki nie zawsze są takie same. W takiej sytuacji możesz poprosić kupujących, aby kontaktowali się z Tobą przed zakupem w celu uzyskania dokładniejszej wyceny kosztów wysyłki. Gdy dojdziecie do porozumienia, możesz zmienić koszty wysyłki w danej ofercie i zarezerwować ją dla konkretnego kupującego.Dowiedz się, jak rezerwować oferty.

Więcej informacji na temat ustalania kosztów wysyłki znajdziesz w tych artykułach w Podręczniku sprzedawcy:

Jak mogę skonfigurować ustawienia wysyłki w swoich ofertach?

Podczas dodawania nowej oferty: 

 1. W sekcji Wysyłka wybierz istniejący wzorzec wysyłki w Opcjach wysyłki albo wybierz Wprowadź niestandardowe opcje wysyłki, żeby skonfigurować ustawienia wysyłki dla danej oferty. 
 2. Pod nagłówkiem Koszty wysyłki wybierz opcję Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty.
 3. Uzupełnij pola Kraj nadania, Kod pocztowy miejsca nadania i Czas przetwarzania.

W sekcji Wysyłka standardowa wybierz kraje, do których wysyłasz produkty (wysyłka w ramach Twojego kraju jest wymagana i włączona domyślnie). Opcja Pozostałe kraje pozwala ustalić stałą cenę za wysyłkę do wszystkich krajów świata.  

 • Jeśli koszty wysyłki do jakiegoś kraju są wyższe lub niższe (np. do kraju, gdzie prowadzisz sklep), możesz ustalić je oddzielnie. Wszystkie kraje, dla których nie ustalisz własnych kosztów wysyłki, zostaną zaliczone do grupy „Pozostałe kraje”.
 • Możesz też wybrać opcje Unia Europejska lub Kraje europejskie spoza UE. Jeśli ustalisz określone koszty wysyłki dla danego kraju z tego regionu, ta cena zastąpi cenę obowiązującą dla regionu.

Jeśli planujesz wysyłać produkty do wszystkich krajów świata, to poza swoim krajem wybierz opcję Pozostałe kraje albo opcję Dodaj kolejną lokalizację i wskaż kraje, do których zgadasz się wysyłać produkty. Aby usunąć jakiś kraj z listy, naciśnij ikonę kosza na śmieci po prawej stronie nazwy kraju. Niektórzy kupujący oglądają w serwisie Etsy tylko te produkty, które są dostępne do wysyłki do ich kraju. Aby mieć pewność, że Twój sklep będzie się pojawiać w wynikach wyszukiwania kupującym z wielu krajów, określ stawki dla każdego kraju, do którego chcesz wysyłać swoje produkty.

Dla każdego kraju określ Usługę wysyłki, z której będziesz korzystać, a pod nagłówkiem Kwota, którą naliczysz wybierz albo Stałe koszty, albo Bezpłatna wysyłka.

Jeśli wybierzesz Stałe koszty, określ cenę za Jeden produkt i cenę za Dodatkowy produkt

Dowiedz się, jak dodać do ofert obliczane koszty wysyłki.

Jak utworzyć wzorzec wysyłki? 

Zapisane wzorce wysyłki pozwolą Ci szybko zaktualizować wiele ofert o podobnych ustawieniach wysyłki. Więcej informacji o wzorcach wysyłki i innych narzędziach Etsy związanych z wysyłką znajdziesz w artykule Wysyłka — przewodnik dla początkujących.

Gdy wprowadzisz zmianę w którymś wzorcu, wszystkie korzystające z niego oferty również zostaną zaktualizowane. Jeśli prowadzisz sklep w Kanadzie lub USA i chcesz, żebyśmy automatycznie obliczali za Ciebie koszty wysyłki, skorzystaj z obliczanych kosztów wysyłki.

Aby utworzyć wzorzec wysyłki:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 4. Wybierz Wzorce wysyłki.
 5. Wybierz opcję Dodaj wzorzec wysyłki.
 6. Podaj wymagane informacje dotyczące wysyłki. Masz też możliwość ustalenia krajowych i międzynarodowych opłat manipulacyjnych.
 7. Jeśli ręcznie wprowadzasz stałe koszty wysyłki, możesz też dodać opcje wysyłki. Dowiedz się więcej o opcjach wysyłki.
 8. Jeśli używasz obliczanych kosztów wysyłki, musisz podać wagę i rozmiar produktu.
 9. Wybierz Zapisz.

Gdy już utworzysz i zapiszesz wzorzec wysyłki, możesz go stosować do kolejnych ofert dodawanych do sklepu.

Ten film (w języku angielskim) pokazuje, jak skonfigurować wzorce wysyłki:

Jak powiązać oferty z wzorcami wysyłki

Aby powiązać wzorce wysyłki z ofertami:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz Oferty.
 3. Zaznacz pole obok oferty, do której chcesz dodać wzorzec.
 4. Wybierz Opcje edycji. 
 5. Wybierz opcję Zmień wzorce wysyłki z rozwijanego menu.
 6. W następnym oknie wybierz rozwijane menu Wybierz wzorzec... i wskaż jeden ze wzorców.
 7. Wybierz opcję Zastosuj, żeby zapisać zmiany.

Każda oferta może być powiązana tylko z jednym wzorcem wysyłki.

Oferowanie bezpłatnej wysyłki przy użyciu wzorców wysyłki

Masz możliwość dodania bezpłatnej wysyłki do nowych i obecnych wzorców wysyłki. W tym celu musisz odpowiednio skonfigurować wzorzec wysyłki w ustawieniach wysyłki.

Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki, przewiń w dół do sekcji Bezpłatna wysyłka w wybranym wzorcu. Zaznacz właściwe pola, aby wskazać, że chcesz oferować bezpłatną wysyłkę krajową lub międzynarodową.

W przypadku wzorców ze stałymi kosztami wybierz opcję Bezpłatna wysyłka z rozwijanego menu Kwota, którą naliczysz.

Dowiedz się więcej o oferowaniu bezpłatnej wysyłki.

Jak działają rabaty na wysyłkę w przypadku kupna wielu produktów? 

Łączone koszty wysyłki zapewniają kupującym rabat na wysyłkę w przypadku zamówienia z Twojego sklepu wielu produktów.

Jeśli w zamówieniu znajdują się oferty z obliczanymi kosztami wysyłki i oferty z kosztami wskazanymi ręcznie, to najpierw wyliczamy koszty dla ofert, które mają obliczane koszty wysyłki. Następnie dodajemy koszt wysyłki „dodatkowego produktu” za każdą pozostałą ofertę. Uzyskana suma to łączny koszt wysyłki.

Nie można ustawić rabatowych kosztów wysyłki w przypadku ofert z obliczanymi kosztami wysyłki.

Podczas wystawiania ofert w swoim sklepie musisz podać koszt wysyłki Jednego produktu oraz Dodatkowego produktu.

Koszt jednego produktu: to koszt wysłania pojedynczego produktu z oferty.

Koszt dodatkowego produktu: to koszt wysłania każdego dodatkowego kupionego produktu.

Koszt dodatkowego produktu jest naliczany, gdy ktoś kupi wiele produktów z różnych ofert z Twojego sklepu w ramach jednego zamówienia. Ma on zastosowanie również w przypadku zakupu wielu egzemplarzy tego samego produktu.

 • Podczas tworzenia ofert podaj koszt wysyłki dodatkowych produktów w polu Dodatkowy produkt. Jeśli chcesz zaoferować rabat na koszty wysyłki w przypadku zakupu wielu produktów, kwota powinna być niższa od kosztów wysyłki Jednego produktu. Zapoznaj się z przykładami poniżej.

 • Jeśli nie chcesz oferować rabatu na wysyłkę wielu produktów, po prostu podaj ten sam koszt wysyłki dla jednego i dodatkowego produktu.

 • Jeśli chcesz, żeby dodatkowe produkty wysyłane były bezpłatnie, podaj 0,00 jako koszt wysyłki dodatkowego produktu.

Produkt A:

 • Główny koszt wysyłki (jeden produkt) = 2,00 EUR
 • Dodatkowy koszt wysyłki (każdy dodatkowy produkt) = 0,50 EUR

Produkt B:

 • Główny koszt wysyłki = 1,00 EUR
 • Dodatkowy koszt wysyłki = 0,75 EUR

Jeśli produkt A i produkt B zostaną kupione razem, to łączy koszt wysyłki będzie równał się większemu z głównych kosztów wysyłki obu produktów (w tym przypadku będzie to produkt A: 2,00 EUR) plus dodatkowy koszt wysyłki pozostałych produktów (czyli produktu B: 0,75 USD).

Jeśli razem zostaną kupione 3 sztuki produktu A, to łączny koszt wysyłki będzie równał się głównemu kosztowi wysyłki pierwszego produktu (2,00 EUR) plus 0,50 EUR za każdy z 2 dodatkowych produktów. W takiej sytuacji łączny koszt wysyłki będzie wynosił 3,00 EUR.

Jak mogę dodać opcje wysyłki do swojego sklepu?

Dodanie opcji wysyłki daje kupującym większy wybór. Kupujący może wskazać preferowaną opcję w swoim koszyku podczas realizacji transakcji. 

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 5. Wybierz kartę Stawki i opcje.
 6. Zaznacz pole Włączone w sekcji Opcje wysyłki.

Po włączeniu opcji wysyłki możesz dodać je do konkretnych ofert lub wzorców wysyłki.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Oferty.
 4. Skorzystaj z opcji Dodaj ofertę lub wybierz istniejącą ofertę.
 5. Przewiń w dół do sekcji Wysyłka i wybierz istniejący wzorzec wysyłki lub skorzystaj z opcji Wprowadź niestandardowe opcje wysyłki.Pod nagłówkiem Koszty wysyłki wybierz opcję Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty.
 6. Po wypełnieniu informacji o wysyłce przewiń w dół do sekcji Opcje wysyłki i wybierz Dodaj opcję wysyłki.
 7. Wypełnij informacje dotyczące opcji wysyłki.
 8. Wybierz opcję Zapisz wzorzec wysyłki.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 5. Wybierz kartę Wzorce wysyłki.
 6. Wybierz opcję Utwórz wzorzec.
 7. Wybierz Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty z rozwijanego menu w sekcji Koszty wysyłki na górze.
 8. Przewiń w dół do sekcji Opcje wysyłki i wybierz Dodaj opcję wysyłki.
 9. Wypełnij informacje dotyczące opcji wysyłki
 10. .
 11. Wybierz opcję Zapisz wzorzec wysyłki.

Ile za skorzystanie z opcji wysyłki zapłacą kupujący?

Dodając opcje wysyłki, możesz wskazać, czy dana opcja dotyczy przesyłek krajowych, międzynarodowych czy tych i tych. Cena opcji zależy wyłącznie od Ciebie i może nawet wynosić 0.

Koszt opcji wysyłki zostanie dodany do podstawowego ustawionego przez Ciebie kosztu wysyłki. Kupujący zobaczy sumę obu tych kwot obok nazwy wybranej opcji w swoim koszyku.

Jeśli zamówienie obejmuje wiele produktów, a dla któregoś z nich dostępna jest opcja wysyłki, kupujący będzie mógł ją wybrać. W takiej sytuacji koszt skorzystania z tej opcji zostanie doliczony do każdego produktu w zamówieniu, w tym także do produktów, których wzorce wysyłki nie umożliwiają skorzystania z tej opcji.Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy