Jakie opłaty i podatki wiążą się ze sprzedażą na Etsy?

Prowadząc sprzedaż na Etsy, ponosisz opłaty za korzystanie z określonych usług. 

Saldo sprzedaży, opłat i podatków jest wyliczane i wyświetlane na rachunku płatniczym. Dowiedz się, jak zarządzać swoim rachunkiem płatniczym.

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty są automatycznie potrącane z kwoty sprzedaży. Jeśli Twoje saldo na koniec miesiąca jest ujemne, to w pierwszym dniu kolejnego miesiąca na Twoim koncie widoczna będzie należna kwota. Gdy nadejdzie termin płatności zaległego salda, otrzymasz e-mail od Etsy.

Przeliczanie walut

Wszystkie opłaty stałe, takie jak opłaty za oferty czy za korzystanie z platformy Pattern, są podawane w USD. Stały koszt w USD jest widoczny w opisie opłaty. Etsy przelicza opłatę z USD na walutę rachunku płatniczego po kursie rynkowym obowiązującym w momencie, gdy ta opłata zostaje naliczona na Twoim rachunku płatniczym. Przeliczona kwota może ulec zmianie, jeśli zmieni się kurs wymiany walut.

Przejdź do sekcji:

Opłaty za oferty

Nazwa opłaty

Opis

Oferta

- 0,20 USD za ofertę.

- Opłata jest dodawana do Twojego rachunku płatniczego po wystawieniu produktu.

- Jest obowiązkowa, niezależnie od wyników sprzedaży.

- Oferta wygasa po upływie 4 miesięcy.

Automatyczne wznawianie po wygaśnięciu

- 0,20 USD za ofertę.

- Opłata jest dodawana po automatycznym wznowieniu oferty.

- Jest obowiązkowa, niezależnie od wyników sprzedaży.

- Oferta wygasa po upływie 4 miesięcy. Gdy oferta zostanie automatycznie wznowiona, 4-miesięczny okres ważności oferty jest liczony od nowa. 

Automatyczne wznowienie po sprzedaniu 

- 0,20 USD za każdą dodatkową sztukę danego produktu.  

- Jeśli sprzedasz wiele sztuk produktu z oferty w ramach jednej transakcji, od każdego egzemplarza poza pierwszym naliczana jest opłata.

- Jeśli sprzedasz więcej niż jedną (1) sztukę produktu w zamówieniu, opłata za wystawienie pierwszego produktu została już naliczona. Opłatę w wysokości 0,20 USD pobieramy tylko za każdy dodatkowy egzemplarz, który sprzedasz.

Dowiedz się więcej o ofertach wieloegzemplarzowych.

Opłata za ofertę prywatną

- 0,20 USD za ofertę prywatną.

- Opłata jest dodawana do Twojego rachunku płatniczego po zakupieniu produktu przez określonego kupującego.

Dowiedz się więcej o ofertach na zamówienie i ofertach prywatnych.

Opłaty za etykiety wysyłkowe

Nazwa opłaty

Opis

Etykiety wysyłkowe

- Wysokość opłaty zależy od opcji wybranych podczas zakupu etykiet wysyłkowych Etsy.

- Etykiety wysyłkowe Etsy są dostępne dla sprzedawców w wybranych krajach. Dowiedz się więcej

Prowizje od sprzedaży

Nazwa opłaty

Opis

Transakcja sprzedaży

- 6,5% całkowitej wartości zamówienia w walucie podanej w ofercie. Prowizja obejmuje także koszty wysyłki i opakowania prezentowego (jeśli obciążasz klientów tymi kosztami). Jeśli waluta oferty jest inna niż waluta rachunku płatniczego, to opłaty zostaną przeliczone na walutę rachunku płatniczego po kursie rynkowym.

- Nie jest równoznaczna z opłatą za przelew płatności w Etsy Payments.

- Nie obejmuje prowizji od sprzedaży naliczanych na platformie Pattern.

- Opłaty naliczane od kosztów wysyłki i opakowania prezentowego będą wyszczególnione w osobnych pozycjach na Twoim rachunku płatniczym.

Płatność Square dokonana ręcznie

- Jeśli za pośrednictwem Square sprzedajesz osobiście produkty niezsynchronizowane z asortymentem Twojego sklepu Etsy, naliczana jest opłata w wysokości 0,20 USD od każdej transakcji.

- Square pobiera dodatkowe opłaty za przetwarzanie, które różnią się w zależności od typu sprzedaży. Więcej informacji na ten temat znajduje się w często zadawanych pytaniach dotyczących opłat i płatności na Square.


VAT

Nazwa podatku

Opis

Podatek VAT od opłat za przetwarzanie płatności

- Wysokość podatku VAT może się różnić.

- Podatek VAT naliczany od opłat za przetwarzanie płatności.

Podatek VAT od usług sprzedawcy

- Wysokość podatku VAT może się różnić.

- Podatek VAT naliczany od usług sprzedawcy.


Dowiedz się więcej o podatku VAT od opłat dotyczących sprzedawców.

Pattern

- Jeśli korzystasz z platformy Pattern, opłaty naliczane z tego tytułu pojawią się na Twoim rachunku płatniczym. Dowiedz się więcej o ustalaniu cen i opłatach na Pattern. 

Opłaty reklamowe

Nazwa opłaty

Opis

Offsite Ads

- Jeśli w ciągu ostatnich 365 dni zarobiłeś na Etsy mniej niż 10 000 USD (ok. 40 000 PLN), opłata wyniesie 15% sumy zamówienia.

Jeśli zarobiłeś przynajmniej 10 000 USD (ok. 40 000 PLN), opłata zostanie obniżona do 12%.

- Opłata za reklamę Offsite Ad wynosi maksymalnie 100 USD, niezależnie od sumy zamówienia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat reklam Offsite Ads i Zasadach Etsy dotyczących reklamy i marketingu.

Etsy Ads

- Opłaty za reklamy są różne.

- Dzięki Etsy Ads możesz wyróżnić swoje produkty w wyznaczonym na to miejscu w wynikach wyszukiwania na Etsy.

Dowiedz się więcej o Etsy Ads.

Opłaty Etsy Payments i kaucje za wypłatę

Nazwa opłaty

Opis

Opłaty za przelew płatności

- Opłaty za przelew płatności są naliczane od każdej transakcji realizowanej za pośrednictwem Etsy Payments.
- Jest to ustalona stawka, do której dodawany jest procent całkowitej ceny sprzedaży produktu. Stawka i procent różnią się w zależności od kraju.
- Są ustalane na podstawie całkowitej ceny sprzedaży produktu, łącznie z kosztami wysyłki i podatkiem obrotowym, jeśli doliczasz go do swoich ofert.

Dowiedz się więcej o opłatach za przelew płatności.

Opłaty za wypłaty

- Dotyczy tylko sprzedawców przyjmujących płatności za pośrednictwem Etsy Payments.

- Dotyczy tylko niektórych krajów.

- Jeśli kwota dostępna do wypłat przekracza minimalną kwotę wypłat, ale jest poniżej progu opłat, pobierzemy opłatę za wypłatę.

Dowiedz się więcej o kaucjach za wypłatę.

Przeliczanie walut

- Jeśli wystawiasz produkty w walucie innej niż waluta Twojego bankowego rachunku płatniczego, Etsy przelicza w Twoim imieniu środki z Etsy Payments na walutę tego rachunku.

- Prowizja wynosząca 2,5% ma zastosowanie, gdy wymagane jest przeliczenie waluty.

Regulacyjna opłata operacyjna

 

- Dla sprzedawców z Francji, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch

- Odsetek wyliczany jest od sumy zamówienia, która obejmuje cenę produktu, koszt wysyłki i koszt opakowania prezentowego (z wyłączeniem podatku pobieranego przez Etsy).

Dowiedz się więcej o tej opłacie i jej wysokości.

Masz pytania na temat opłat i podatków?

Zadaj je społeczności

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy