Jakie opłaty i podatki wiążą się ze sprzedażą na Etsy?

Prowadząc sprzedaż na Etsy, ponosisz opłaty za korzystanie z różnych usług. 

Saldo sprzedaży, opłat i podatków jest wyliczane i wyświetlane na rachunku płatniczym. Dowiedz się, jak zarządzać swoim rachunkiem płatniczym.

Jeśli jesteś zarejestrowany w Etsy Payments, Twoje opłaty są automatycznie odejmowane od środków ze sprzedaży. Jeśli na koniec miesiąca saldo jest negatywne, to pierwszego dnia kolejnego miesiąca na Twoim koncie pojawi się kwota należna. Gdy nadejdzie termin płatności zaległego salda, otrzymasz e-mail od Etsy.

Przeliczanie walut

Wszystkie opłaty stałe, takie jak opłaty za oferty czy za korzystanie z platformy Pattern, są podawane w USD. Stały koszt w USD jest widoczny w opisie opłaty. Etsy przelicza opłatę z USD na walutę rachunku płatniczego po kursie rynkowym obowiązującym w momencie, gdy ta opłata zostaje naliczona na Twoim rachunku płatniczym. Przeliczona kwota może ulec zmianie, jeśli zmieni się kurs wymiany walut.

Przejdź do sekcji:

Opłaty za oferty

Nazwa opłaty

Opis

Oferta

- 0,20 USD za ofertę.

- Opłata jest dodawana do Twojego rachunku płatniczego po wystawieniu produktu.

- Jest obowiązkowa, niezależnie od wyników sprzedaży.

- Oferta wygasa po upływie 4 miesięcy.

Automatyczne wznawianie po wygaśnięciu

- 0,20 USD za ofertę.

- Opłata jest dodawana po automatycznym wznowieniu oferty.

- Jest obowiązkowa, niezależnie od wyników sprzedaży.

- Oferta wygasa po upływie 4 miesięcy. Gdy oferta zostanie automatycznie wznowiona, 4-miesięczny okres ważności oferty jest liczony od nowa. 

Automatyczne wznowienie po sprzedaniu 

- 0,20 USD za każdą dodatkową sztukę danego produktu.  

- Jeśli sprzedasz wiele sztuk produktu z oferty w ramach jednej transakcji, od każdego egzemplarza poza pierwszym naliczana jest opłata.

- Jeśli sprzedasz więcej niż jedną (1) sztukę produktu w zamówieniu, opłata za wystawienie pierwszego produktu została już naliczona. Opłatę w wysokości 0,20 USD pobieramy tylko za każdy dodatkowy egzemplarz, który sprzedasz.

Dowiedz się więcej o ofertach wieloegzemplarzowych.

Opłata za ofertę prywatną

- 0,20 USD za ofertę prywatną.

- Opłata jest dodawana do Twojego rachunku płatniczego po zakupieniu produktu przez określonego kupującego.

Dowiedz się więcej o ofertach na zamówienie i ofertach prywatnych.

Opłaty za etykiety wysyłkowe

Nazwa opłaty

Opis

Etykiety wysyłkowe

- Wysokość opłaty zależy od opcji wybranych podczas zakupu etykiet wysyłkowych Etsy.

- Etykiety wysyłkowe Etsy są dostępne dla sprzedawców w wybranych krajach. Dowiedz się więcej

Prowizje od sprzedaży

Nazwa opłaty

Opis

Wysyłka zamówienia

- 5% wskazanych w ofercie kosztów wysyłki produktu

- Nie jest równoznaczna z opłatą za etykiety wysyłkowe.

Dowiedz się więcej o wysyłkach na Etsy.

Transakcja

- 5% łącznej ceny produktu (plus koszty wysyłki i opakowania prezentowego) w walucie podanej w ofercie. Jeśli waluta oferty jest inna niż waluta rachunku płatniczego, to opłaty zostaną przeliczone na walutę rachunku płatniczego po kursie rynkowym.

- Nie jest równoznaczna z opłatą za przelew płatności w Etsy Payments.

- Nie obejmuje prowizji od sprzedaży naliczanych na platformie Pattern.

Ręczne wprowadzenie karty na Square

- Jeśli za pośrednictwem Square sprzedajesz osobiście produkty niezsynchronizowane z zapasami magazynowymi Twojego sklepu Etsy, naliczana jest opłata w wysokości 0,20 USD od każdej transakcji.

- Square pobiera dodatkowe opłaty za przetwarzanie, które różnią się w zależności od typu sprzedaży. Więcej informacji na ten temat znajduje się w często zadawanych pytaniach dotyczących opłat i płatności na Square.


VAT

Nazwa podatku

Opis

Podatek VAT od opłat za przetwarzanie płatności

- Wysokość podatku VAT może się różnić.

- Podatek VAT naliczany od opłat za przetwarzanie płatności.

Podatek VAT od usług sprzedawcy

- Wysokość podatku VAT może się różnić.

- Podatek VAT naliczany od usług sprzedawcy.


Pattern

- Jeśli korzystasz z platformy Pattern, opłaty naliczane z tego tytułu pojawią się na Twoim rachunku płatniczym. Dowiedz się więcej o ustalaniu cen i opłatach na Pattern. 

Opłaty reklamowe

Nazwa opłaty

Opis

Offsite Ads

- Jeśli w ciągu ostatnich 365 dni zarobiłeś na Etsy mniej niż 10 000 USD (ok. 40 000 PLN), opłata wyniesie 15% sumy zamówienia.

Jeśli zarobiłeś przynajmniej 10 000 USD (ok. 40 000 PLN), opłata zostanie obniżona do 12%.

- Opłata za reklamę Offsite Ad wynosi maksymalnie 100 USD, niezależnie od sumy zamówienia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat reklam Offsite Ads i Zasadach Etsy dotyczących reklamy i marketingu.

Etsy Ads

- Opłaty za reklamy są różne.

- Dzięki Etsy Ads możesz wyróżnić swoje produkty w wyznaczonym na to miejscu w wynikach wyszukiwania na Etsy.

Dowiedz się więcej o Etsy Ads.

Opłaty Etsy Payments i kaucje za wypłatę

Nazwa opłaty

Opis

Opłaty za przelew płatności

- Opłaty za przelew płatności są naliczane od każdej transakcji realizowanej za pośrednictwem Etsy Payments.
- Jest to ustalona stawka, do której dodawany jest procent całkowitej ceny sprzedaży produktu. Stawka i procent różnią się w zależności od kraju.
- Są ustalane na podstawie całkowitej ceny sprzedaży produktu, łącznie z kosztami wysyłki i podatkiem obrotowym, jeśli doliczasz go do swoich ofert.

Dowiedz się więcej o opłatach za przelew płatności.

Opłaty za wypłaty

- Dotyczy tylko sprzedawców przyjmujących płatności za pośrednictwem Etsy Payments.

- Dotyczy tylko niektórych krajów.

- Jeśli kwota dostępna do wypłat przekracza minimalną kwotę wypłat, ale jest poniżej progu opłat, pobierzemy opłatę za wypłatę.

Dowiedz się więcej o kaucjach za wypłatę.

Przeliczanie walut

- Jeśli wystawiasz produkty w walucie innej niż waluta Twojego bankowego rachunku płatniczego, Etsy przelicza w Twoim imieniu środki z Etsy Payments na walutę tego rachunku.

- Prowizja wynosząca 2,5% ma zastosowanie, gdy wymagane jest przeliczenie waluty.

Regulacyjna opłata operacyjna

 

- Dla sprzedawców z Francji, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch

- Odsetek wyliczany jest od sumy zamówienia, która obejmuje cenę produktu, koszt wysyłki i koszt opakowania prezentowego (z wyłączeniem podatku pobieranego przez Etsy).

Dowiedz się więcej o tej opłacie i jej wysokości.

Masz pytania na temat opłat i podatków?

Zadaj je społeczności

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy