Jako przypisać do swojego konta zamówienie dokonane jako gość

Większość produktów na Etsy można kupić bez konieczności posiadania konta. Jeśli dokonałeś zamówienia jako gość i chcesz utworzyć konto, możesz przypisać zamówienie do konta.

Aby złożysz na Etsy reklamację dotyczącą zamówienia, musisz utworzyć konto Etsy i przypisać do niego zamówienie.

Aby przypisać do swojego konta zamówienie dokonane jako gość, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej.
 2. Znajdź wiadomość e-mail otrzymaną po złożeniu zamówienia. Będzie to e-mail wysłany z adresu transaction@etsy.com.
 3. Kliknij numer zamówienia, znajdujący się w pierwszym wierszu wiadomości z potwierdzeniem.
 4. Wykonaj kolejne czynności, aby się zalogować lub utworzyć konto Etsy.
 5. Zamówienie zostanie automatycznie połączone z Twoim nowym kontem Etsy.

Uwaga: konto, do którego przypisujesz swoje zamówienie złożone jako gość, musi być powiązane z tym samym adresem e-mail, który podałeś podczas realizacji tego zamówienia.

Jeśli masz problem z zamówieniem na Etsy, w pierwszej kolejności skontaktuj się ze sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze sprzedawcą, odpowiadając na wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymaną po złożeniu zamówienia.

Co zrobić, jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail z potwierdzeniem

Najpierw sprawdź, czy potwierdzenie nie znajduje się w koszu lub nie zostało uznane za spam. Poszukaj również w swojej skrzynce odbiorczej wiadomości wysłanych z adresu transactions@etsy.com.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć potwierdzenia, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony, aby skontaktować się z zespołem pomocy Etsy.

Jeśli masz problemy z przypisaniem zamówienia do swojego konta

Jeśli korzystasz z aplikacji Etsy

Zamówienie można przypisać do konta tylko na stronie Etsy.com — za pomocą przeglądarki stacjonarnej lub mobilnej. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, musisz najpierw wylogować się z aplikacji:

 • Otwórz aplikację Etsy.
 • Dotknij opcji Ty.
 • Dotknij opcji Ustawienia.
 • Dotknij opcji Wyloguj się.
 • Przejdź do e-maila z potwierdzeniem zamówienia.
 • Kliknij numer zamówienia znajdujący się w pierwszym wierszu wiadomości z potwierdzeniem.
 • Wykonaj kolejne czynności, aby się zalogować na konto Etsy.
 • Zamówienie zostanie automatycznie połączone z Twoim kontem Etsy.

Jeśli widzisz błąd mówiący, że nie masz uprawnień dostępu do tej strony

Być może zalogowałeś się za pomocą niewłaściwego adresu e-mail. Wyloguj się z Etsy i spróbuj zalogować się na konto powiązane z Twoim zamówieniem.

Jeśli nic się nie dzieje, kiedy klikasz link służący przypisaniu zamówienia do konta

Sprawdź, czy klikasz link w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia. Nie można przypisać zamówienia z innych e-maili z powiadomieniami, jak aktualizacje dotyczące wysyłki czy powiadomienia o wiadomościach.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy