Jako przypisać do swojego konta zamówienie dokonane jako gość

Większość produktów na Etsy można kupić bez konieczności posiadania konta. Jeśli dokonałeś zamówienia jako gość i chcesz utworzyć konto, możesz przypisać zamówienie do konta.

Aby złożysz na Etsy reklamację dotyczącą zamówienia, musisz utworzyć konto Etsy i przypisać do niego zamówienie.

Aby przypisać do swojego konta zamówienie dokonane jako gość, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej.
  2. Znajdź wiadomość e-mail otrzymaną po złożeniu zamówienia. Będzie to e-mail wysłany z adresu transaction@etsy.com.
  3. Kliknij numer zamówienia, znajdujący się w pierwszym wierszu wiadomości z potwierdzeniem.
  4. Wykonaj kolejne czynności, aby się zalogować lub utworzyć konto Etsy.
  5. Zamówienie zostanie automatycznie połączone z Twoim nowym kontem Etsy.

Uwaga: konto, do którego przypisujesz swoje zamówienie złożone jako gość, musi być powiązane z tym samym adresem e-mail, który podałeś podczas realizacji tego zamówienia.

Jeśli masz problem z zamówieniem na Etsy, w pierwszej kolejności skontaktuj się ze sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze sprzedawcą, odpowiadając na wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymaną po złożeniu zamówienia.

Co zrobić, jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail z potwierdzeniem

Najpierw sprawdź, czy potwierdzenie nie znajduje się w koszu lub nie zostało uznane za spam. Poszukaj również w swojej skrzynce odbiorczej wiadomości wysłanych z adresu transactions@etsy.com.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć potwierdzenia, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony, aby skontaktować się z zespołem pomocy Etsy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy