Ustawianie czasów przetwarzania i dat wysyłki

Czas przetwarzania i data wysyłki pozwalają poinformować kupujących, kiedy wyślesz produkty ze sklepu. Kupujący mogą sprawdzić czas przetwarzania produktu na stronie oferty w sekcji Wysyłka i zwroty produktów. Z kolei data wysyłki pojawia się na potwierdzeniu po dokonaniu zakupu przez kupującego.

W ofertach spełniających określone kryteria zamiast czasu przetwarzania klienci mogą zobaczyć szacowaną datę dostawy.

Co to jest czas przetwarzania produktu?

Czas przetwarzania to czas, który jest Ci potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki. Podanie czasu przetwarzania pomaga określić oczekiwania kupujących przed zakupem produktu. Ustawienie właściwych czasów przetwarzania ułatwia wysyłanie zamówień w terminie satysfakcjonującym klientów.

W przypadku produktów na zamówienie obejmuje on również czas potrzebny na wykonanie produktu. Natomiast jeśli zamówienie jest już gotowe, czas przetwarzania oznacza czas potrzebny na zapakowanie produktu i dostarczenie go do przewoźnika.

Czas przetwarzania wpływa także na ustalenie okresu, w którym kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zamówienia i dodać ocenę.

Co to jest data wysyłki?

Data wysyłki to data, do której zobowiązujesz się wysłać zamówienie do kupującego. Ustala się ją na koniec najdłuższego czasu przetwarzania w zamówieniu.

Przykład: podany przez Ciebie czas przetwarzania wynosi 3–5 dni. Kupujący zamawia produkt 1 września. Data wysyłki tego zamówienia przypada więc na 6 września.

Jeśli nie ustawisz czasu przetwarzania

Jeśli nie określisz czasu przetwarzania produktu, data wysyłki nie będzie widoczna dla kupującego podczas realizacji transakcji. W przypadku gdy kupujący składa zamówienie obejmujące wiele produktów, a dla jednego z nich nie podano czasu przetwarzania, to data wysyłki nie będzie widoczna dla całego zamówienia, pomimo że w przypadku pozostałych produktów czas przetwarzania jest określony.

Jak ustawić czas przetwarzania produktu

Aby ustawić czas przetwarzania we wzorcu wysyłki:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Ustawienia wysyłki.
 5. Kliknij Wzorce wysyłki.
 6. Kliknij opcję Dodaj wzorzec wysyłki lub wybierz wzorzec wysyłki, który zamierzasz zaktualizować.
 7. Uzupełnij wzorzec wysyłki.
 8. Z listy rozwijanej wybierz Czas przetwarzania. Czas przetwarzania może wynosić od 1 dnia roboczego do 10 tygodni.
 9. Kliknij Utwórz wzorzec.

Utworzony wzorzec wysyłki możesz następnie wybierać w swoich ofertach:

 1. W Panelu sklepu kliknij opcję Oferty.
 2. Wyszukaj ofertę, którą zamierzasz zmienić, lub utwórz nową.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie pozycję Edycja.
 4. Przewiń w dół do sekcji Wysyłka.
 5. Wybierz wzorzec wysyłki z poprawnym czasem przetwarzania.
 6. Kliknij Opublikuj.

Postępując według tych samych kroków, można również edytować czas przetwarzania produktu.

Jak zaktualizować datę wysyłki produktu

Datę wysyłki można edytować jeden raz pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin określony pierwotną datą wysyłki oraz że kupujący wyraził na to zgodę.

Aby zaktualizować datę wysyłki w istniejącym zamówieniu:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 4. Wyszukaj transakcję, którą zamierzasz zmienić.
 5. Kliknij ikonę (ikonę wielokropka).
 6. Kliknij pozycję Aktualizuj datę wysyłki.
 7. Wybierz nową datę wysyłki. Nowa data musi przypadać w okresie trzech tygodni od pierwotnej daty wysyłki.
 8. Dodaj notatkę dla kupującego.
 9. Kliknij opcję Zaktualizuj i powiadom kupującego.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy