Ustawianie czasów przetwarzania i dat wysyłki

Czas przetwarzania i data wysyłki pozwalają poinformować kupujących, kiedy wyślesz produkty ze sklepu. Kupujący mogą sprawdzić czas przetwarzania produktu na stronie oferty w sekcji Wysyłka i zwroty produktów. Z kolei oczekiwana data wysyłki pojawia się na potwierdzeniu po dokonaniu zakupu przez kupującego.

W ofertach spełniających określone kryteria zamiast czasu przetwarzania klienci mogą zobaczyć szacowaną datę dostawy.

Czasy przetwarzania i daty wysyłki są wyliczane z uwzględnieniem dni roboczych bez weekendów. Może się jednak zdarzyć, że uwzględnione zostaną święta. Jeśli oczekiwana data wysyłki przypada na święto, możesz ją zaktualizować raz w przypadku danego zamówienia.

Co to jest czas przetwarzania produktu?

Czas przetwarzania to czas, który jest Ci potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki. Podanie czasu przetwarzania pomaga określić oczekiwania kupujących przed zakupem produktu. Ustawienie właściwych czasów przetwarzania ułatwia wysyłanie zamówień w terminie satysfakcjonującym klientów.

W przypadku produktów na zamówienie obejmuje on również czas potrzebny na wykonanie produktu. Natomiast jeśli zamówienie jest już gotowe, czas przetwarzania oznacza czas potrzebny na zapakowanie produktu i dostarczenie go do przewoźnika.

Czas przetwarzania wpływa także na ustalenie okresu, w którym kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zamówienia i dodać ocenę.

Co to jest oczekiwana data wysyłki?

Oczekiwana data wysyłki to data, do której zobowiązujesz się wysłać zamówienie do kupującego. Ustala się ją na koniec najdłuższego czasu przetwarzania w zamówieniu.

Przykład: podany przez Ciebie czas przetwarzania wynosi 3–5 dni. Kupujący zamawia produkt 1 września. Oczekiwana data wysyłki tego zamówienia przypada więc na 6 września.

Jeśli nie ustawisz czasu przetwarzania

Jeśli nie określisz czasu przetwarzania produktu, data wysyłki nie będzie widoczna dla kupującego podczas realizacji transakcji. W przypadku gdy kupujący składa zamówienie obejmujące wiele produktów, a dla jednego z nich nie podano czasu przetwarzania, to data wysyłki nie będzie widoczna dla całego zamówienia, pomimo że w przypadku pozostałych produktów czas przetwarzania jest określony.

Jak ustawić czas przetwarzania produktu

Aby ustawić czas przetwarzania we wzorcu wysyłki:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Otwórz Panel sklepu.
 3. Przejdź do Ustawień.
 4. Otwórz Ustawienia wysyłki.
 5. Otwórz Wzorce wysyłki.
 6. Użyj opcji Dodaj wzorzec lub wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz zaktualizować.
 7. Uzupełnij wzorzec wysyłki.
 8. Z listy rozwijanej wybierz Czas przetwarzania. Czas przetwarzania może wynosić od 1 dnia roboczego do 10 tygodni.
 9. Wybierz opcję Utwórz wzorzec.

Utworzony wzorzec wysyłki możesz następnie wybierać w swoich ofertach:

 1. W Panelu sklepu wybierz opcję Oferty.
 2. Wyszukaj ofertę, którą zamierzasz zmienić, lub utwórz nową.
 3. Znajdź ikonę koła zębatego i wybierz Edytuj.
 4. Przewiń w dół do sekcji Wysyłka.
 5. Wybierz wzorzec wysyłki z poprawnym czasem przetwarzania.
 6. Wybierz opcję Publikuj.

Wykonując te same kroki, można również edytować czas przetwarzania produktu.

Jak zaktualizować oczekiwaną datę wysyłki produktu

Oczekiwaną datę wysyłki można edytować jeden raz pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin określony pierwotną datą wysyłki oraz że kupujący wyraził na to zgodę.

Aby zaktualizować oczekiwaną datę wysyłki w istniejącym zamówieniu:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Przejdź do Panelu sklepu.
 3. Wybierz opcję Zamówienia i wysyłka.
 4. Wyszukaj transakcję, którą zamierzasz zmienić.
 5. Wybierz ikonę (wielokropek).
 6. Użyj opcji Aktualizuj oczekiwaną datę wysyłki.
 7. Wybierz nową oczekiwaną datę wysyłki. Nowa data musi przypadać w okresie trzech tygodni od pierwotnej oczekiwanej daty wysyłki.
 8. Dodaj notatkę dla kupującego i wyjaśnij w niej powód zmiany oczekiwanej daty wysyłki.
 9. Wybierz opcję Zaktualizuj i powiadom kupującego.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy