Ustawianie czasów przetwarzania i dat wysyłki

Czas przetwarzania i data wysyłki pozwalają poinformować kupujących, kiedy wyślesz produkty ze sklepu. Kupujący mogą sprawdzić czas przetwarzania produktu na stronie oferty w sekcji Zasady wysyłki i zwrotów. Z kolei oczekiwana data wysyłki pojawia się na potwierdzeniu po dokonaniu zakupu przez kupującego.

W ofertach spełniających określone kryteria zamiast czasu przetwarzania klienci mogą zobaczyć szacowaną datę dostawy.

Przejdź do sekcji:

Co to jest czas przetwarzania produktu?

Czas przetwarzania to czas, który jest Ci potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki. Podanie czasu przetwarzania pomaga określić oczekiwania kupujących przed zakupem produktu. Ustawienie właściwych czasów przetwarzania ułatwia wysyłanie zamówień w terminie satysfakcjonującym klientów.

W przypadku produktów na zamówienie obejmuje on również czas potrzebny na wykonanie produktu. Natomiast jeśli zamówienie jest już gotowe, czas przetwarzania oznacza czas potrzebny na zapakowanie produktu i dostarczenie go do przewoźnika.

Czas przetwarzania wpływa także na ustalenie okresu, w którym kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zamówienia i dodać ocenę.

Co to jest oczekiwana data wysyłki?

Oczekiwana data wysyłki to data, do której zobowiązujesz się wysłać zamówienie do kupującego. Ustala się ją na koniec najdłuższego czasu przetwarzania w zamówieniu.

Przykład: podany przez Ciebie czas przetwarzania wynosi 3–5 dni. Kupujący zamawia produkt 1 września. Oczekiwana data wysyłki tego zamówienia przypada więc na 6 września.

Jeśli nie ustawisz czasu przetwarzania

Jeśli nie określisz czasu przetwarzania produktu, data wysyłki nie będzie widoczna dla kupującego podczas realizacji transakcji. W przypadku gdy kupujący składa zamówienie obejmujące wiele produktów, a dla jednego z nich nie podano czasu przetwarzania, to data wysyłki nie będzie widoczna dla całego zamówienia, pomimo że w przypadku pozostałych produktów czas przetwarzania jest określony.

Jak ustawić czas przetwarzania produktu?

Aby ustawić czas przetwarzania we wzorcu wysyłki:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Otwórz Panel sklepu.
 3. Przejdź do Ustawień.
 4. Otwórz Ustawienia wysyłki.
 5. Otwórz Wzorce wysyłki.
 6. Użyj opcji Dodaj wzorzec lub wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz zaktualizować.
 7. Uzupełnij wzorzec wysyłki.
 8. W harmonogramie realizacji zamówienia wybierz opcję Edytuj.
 9. Wskaż, czy przygotowywaniem zamówień zajmujesz się tylko od poniedziałku do piątku, czy w czasach przetwarzania zamówień chcesz też uwzględnić soboty lub niedziele.
 10. Naciśnij Aktualizuj.
 11. Z listy rozwijanej wybierz Czas przetwarzania. Czas przetwarzania może wynosić od 1 dnia roboczego do 10 tygodni.
 12. Wybierz opcję Utwórz wzorzec.

Utworzony wzorzec wysyłki możesz następnie wybierać w swoich ofertach:

 1. W Panelu sklepu wybierz opcję Oferty.
 2. Wyszukaj ofertę, którą zamierzasz zmienić, lub utwórz nową.
 3. Znajdź ikonę koła zębatego i wybierz Edytuj.
 4. Przewiń w dół do sekcji Wysyłka.
 5. Wybierz wzorzec wysyłki z poprawnym czasem przetwarzania.
 6. Wybierz opcję Publikuj.

Wykonując te same kroki, można również edytować czas przetwarzania produktu.

Czasy przetwarzania i oczekiwane daty wysyłki są ustalane w oparciu o Twój harmonogram realizacji zamówień, który może też uwzględniać weekendy. Jeśli oczekiwana data wysyłki wypada w niedzielę, zwykle zostaje przeniesiona na następny dzień roboczy. 

Jeśli zauważysz, że oczekiwana data wysyłki Twojego zamówienia przypada na święto lub niedzielę, możesz ją zaktualizować raz w przypadku danego zamówienia.

Czas przetwarzania naliczany jest od dnia, w którym klient kupił Twój produkt. Na przykład: 

 • Klient kupił produkt z Twojej oferty w środę. Ma on 5-dniowy czas przetwarzania, a zgodnie z Twoimi harmonogram realizacji zamówień przygotowywaniem przesyłek zajmujesz się od poniedziałku do piątku, więc oczekiwaną datą wysyłki będzie kolejna środa.

 • Gdyby w przypadku tej oferty harmonogram realizacji zamówień obejmował soboty i niedzielę, to oczekiwaną datą wysyłki byłby poniedziałek. 

Co zrobić, jeśli wysyłam zamówienia szybciej, niż wynika to z ich czasów przetwarzania? 

Krótki czas przetwarzania przekłada się na szybsze szacowane daty dostawy, co z kolei może zachęcić klientów do robienia zakupów w Twoim sklepie. Jeśli z Twojej historii realizacji zamówień wynika, że wysyłasz produkty szybciej, niż wskazują na to czasy przetwarzania widoczne w ofertach, zobaczysz swoje faktyczne czasy przetwarzania we wzorcach wysyłki i niestandardowych ustawieniach wysyłki. Tam możesz dokonać szybkiej aktualizacji wzorców wysyłki

Na przykład jeśli we wzorcu wysyłki podany jest czas przetwarzania wynoszący 5–7 dni, ale zwykle realizujesz zamówienia w ciągu 3–5 dni, możesz zaktualizować ten wzorzec wysyłki, aby pokazać faktyczny czas przetwarzania. 

Aby zaktualizować czasy przetwarzania we wzorcach wysyłki i niestandardowych ustawieniach wysyłki do wartości zgodnych ze stanem faktycznym

 1. W Panelu sklepu otwórz Ustawienia wysyłki
 2. Wybierz Wzorce wysyłki
 3. Jeśli po raz pierwszy aktualizujesz czasy przetwarzania we wzorcach wysyłki do wartości zgodnych ze stanem faktycznym, zobaczysz wyskakujące okno, w którym możesz zmienić swoje ustawienia.
 4. Wybierz opcję Zaktualizuj wszystkie, aby ustawić faktyczne czasy przetwarzania we wszystkich kwalifikujących się ofertach. Możesz też skorzystać z opcji Sprawdzę samodzielnie, aby wybrać poszczególne oferty.  
 5. Jeśli wszystko przebiegnie bez problemów, zobaczysz potwierdzenie aktualizacji czasów przetwarzania. 

Przejrzyj faktyczne czasy przetwarzania poszczególnych ofert w sekcji Czas przetwarzania w swoich wzorcach wysyłki. Automatyczna opcja Aktualizuj jest dostępna tylko, jeśli faktyczne czasy przetwarzania są krótsze od tych wskazanych w danym wzorcu. W dowolnym momencie możesz jednak ręcznie zmienić czasy przetwarzania. 

Wzorce wysyłki i niestandardowe ustawienia wysyłki, w których brakuje ważnych informacji, nie zostaną zaktualizowane. Musisz dodać brakujące informacje, zanim wprowadzisz aktualizacje związane z czasami przetwarzania.

Jak wyliczane są faktyczne czasy przetwarzania w moich wzorcach wysyłki? 

Twoje czasy przetwarzania wyliczamy w oparciu o czasy przetwarzania uzyskane przez Ciebie w ciągu ostatnich 120 dni w przypadku zamówień wysłanych w ramach danego wzorca wysyłki. Wyliczenia przeprowadzamy, jeśli w ramach danego wzorca wysłane zostało przynajmniej 5 zamówień. 

Aby ustalane przez nas czasy przetwarzania były prawidłowe, pamiętaj, żeby data wysyłki wskazywana przez Ciebie w momencie finalizowania zamówienia odpowiadała dacie, kiedy faktycznie przekazujesz przesyłkę przewoźnikowi.

Jak zaktualizować oczekiwaną datę wysyłki produktu? 

Oczekiwaną datę wysyłki można edytować jeden raz pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin określony pierwotną datą wysyłki oraz że kupujący wyraził na to zgodę.

Aby zaktualizować oczekiwaną datę wysyłki w istniejącym zamówieniu:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Przejdź do Panelu sklepu.
 3. Wybierz opcję Zamówienia i wysyłka.
 4. Wyszukaj transakcję, którą zamierzasz zmienić.
 5. Wybierz ikonę (wielokropek).
 6. Użyj opcji Aktualizuj oczekiwaną datę wysyłki.
 7. Wybierz nową oczekiwaną datę wysyłki. Nowa data musi przypadać w okresie trzech tygodni od pierwotnej oczekiwanej daty wysyłki.
 8. Dodaj notatkę dla kupującego i wyjaśnij w niej powód zmiany oczekiwanej daty wysyłki.
 9. Wybierz opcję Zaktualizuj i powiadom kupującego.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy