Ustawianie czasów przetwarzania i ostatecznych terminów wysłania

Czas przetwarzania i ostateczny termin wysłania pozwalają poinformować kupujących, kiedy zamierzasz wysłać produkty ze sklepu. Kupujący mogą sprawdzić czas przetwarzania produktu na stronie oferty w sekcji Wysyłka i zwroty produktów. Z kolei ostateczny termin wysłania pojawia się na potwierdzeniu po dokonaniu zakupu przez kupującego.

Uwaga: w ofertach spełniających określone kryteria zamiast czasu przetwarzania klienci mogą zobaczyć szacowaną datę dostawy.

Co to jest czas przetwarzania produktu?

Czas przetwarzania to czas, który jest Ci potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki. Podanie czasu przetwarzania pomaga określić oczekiwania kupujących przed zakupem produktu.

W przypadku produktów na zamówienie obejmuje on również czas potrzebny na wykonanie produktu. Natomiast jeśli zamówienie jest już gotowe, czas przetwarzania oznacza czas potrzebny na zapakowanie produktu.

Czas przetwarzania wpływa także na ustalenie okresu, w którym kupujący może otworzyć sprawę dotyczącą zamówienia.

Co to jest ostateczny termin wysłania?

Ostateczny termin wysłania to data, do której zobowiązujesz się wysłać zamówienie do kupującego. Ustala się ją na koniec najdłuższego czasu przetwarzania w zamówieniu.

Przykład: podany przez Ciebie czas przetwarzania wynosi 3–5 dni. Kupujący zamawia produkt w dniu 1 września. Ostateczny termin wysłania tego zamówienia przypada 6 września.

Uwaga: jeśli nie podasz czasu przetwarzania produktu, ostateczny termin wysłania nie będzie widoczny dla kupującego podczas realizacji transakcji. W przypadku gdy kupujący składa zamówienie obejmujące wiele produktów, a dla jednego z nich nie podano czasu przetwarzania, to ostateczny termin wysłania nie będzie widoczny dla całego zamówienia, pomimo że w pozostałych produktach czas przetwarzania jest określony.

Jak ustawić czas przetwarzania produktu

Aby ustawić czas przetwarzania we wzorcu kosztów wysyłki:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Ustawienia wysyłki.
 5. Kliknij opcję Dodaj wzorzec kosztów wysyłki lub wybierz wzorzec kosztów wysyłki, który zamierzasz zaktualizować.
 6. Uzupełnij wzorzec kosztów wysyłki.
 7. Z listy rozwijanej wybierz Czas przetwarzania. Czas przetwarzania może wynosić od 1 dnia roboczego do 10 tygodni.
 8. Kliknij Utwórz wzorzec.

Utworzony wzorzec kosztów wysyłki możesz następnie wybierać w swoich ofertach:

 1. W Panelu sklepu kliknij opcję Oferty.
 2. Wyszukaj ofertę, którą zamierzasz zmienić, lub utwórz nową.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie pozycję Edycja.
 4. Przewiń w dół do sekcji Wysyłka.
 5. Wybierz wzorzec kosztów wysyłki z poprawnym czasem przetwarzania.
 6. Kliknij Opublikuj.

Postępując według tych samych kroków, można również edytować czas przetwarzania produktu.

Jak zaktualizować ostateczny termin wysłania produktu

Ostateczny termin wysłania można edytować jeden raz pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze pierwotny ostateczny termin wysłania, oraz że kupujący wyraził na to wcześniej zgodę.

Aby zaktualizować ostateczny termin wysłania w istniejącym zamówieniu:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 4. Wyszukaj transakcję, którą zamierzasz zmienić.
 5. Kliknij ikonę (ikonę wielokropka).
 6. Kliknij pozycję Aktualizuj ostateczny termin wysłania.
 7. Wybierz nowy ostateczny termin wysłania. Nowa data musi przypadać w okresie trzech tygodni od pierwotnego ostatecznego terminu wysłania.
 8. Dodaj notatkę dla kupującego.
 9. Kliknij opcję Zaktualizuj i powiadom kupującego.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy