Jak wystawić ofertę w swoim sklepie Etsy

Jeśli nadal korzystasz ze starszej wersji narzędzia do tworzenia ofert, użyj opcji Przełącz do nowej wersji w sekcji Oferty w Panelu sklepu.

Zanim zaczniesz wystawiać oferty, musisz się zarejestrować jako sprzedawca. Zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi sprzedawców, aby sprawdzić, czy Twoje produkty kwalifikują się na Etsy do kategorii rękodzieła, vintage lub materiałów do rękodzieła.

 1. Zaloguj się i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Wybierz Oferty.
 3. Naciśnij Dodaj ofertę.
 4. Podaj wymagane informacje w formularzu tworzenia oferty. 
 5. Gdy skończysz, naciśnij Publikuj. Twoja oferta jest już dostępna w sklepie.

Jeśli z publikacją wolisz poczekać, wybierz opcję Zapisz jako wersję roboczą

Dowiedz się, jak kopiować oferty, aby móc tworzyć wiele ofert jednocześnie. 

W formularzu oferty jest 6 kart, które musisz wypełnić przed opublikowaniem oferty.

Przejdź do sekcji:

O sklepie

Tę część zobaczą użytkownicy szukający produktów na Etsy, więc pamiętaj, żeby skorzystać z najlepszych praktyk pozwalających Twoim produktom często pojawiać się w wyszukiwarce. Tutaj możesz dodać: 

 • Tytuł: tytuł oferty może mieć maksymalnie 140 znaków. Spróbuj uwzględnić w nim słowa kluczowe, których kupujący mogliby użyć do wyszukania tego produktu.
 • Zdjęcia i film: do każdej oferty można dołączyć maksymalnie 10 zdjęć i 1 film. Użyj opcji Edytuj, aby dostosować miniaturę zdjęcia, przyciąć zdjęcie do pożądanych proporcji lub je skasować. Gdy skończysz, naciśnij Zastosuj. Poznaj najlepsze praktyki dotyczące zdjąć zamieszczanych w sklepie Etsy.
 • Pliki cyfrowe: dodaj maksymalnie 5 plików do pobrania dla klientów, którzy kupią w Twoim sklepie produkt cyfrowy. Ta sekcja pojawia się tylko, jeśli wybierzesz Pliki cyfrowew sekcji Najważniejsze szczegóły.
 • Opis: szczegółowo opisz produkt, aby kupujący wiedzieli, co kupują.
  Poznaj najlepsze praktyki dotyczące opisów w ofertach.
 • Personalizacja: użyj opcji Dodaj personalizację, jeśli chcesz dać klientom możliwość dostosowania produktu. Następnie dodaj instrukcje dotyczące personalizacji dla kupujących. Ustaw limit znaków, w jakim musi zmieścić się klient proszący o personalizację, oraz wskaż, czy w przypadku danego produktu personalizacja jest opcjonalna czy obowiązkowa. 

Cena i zapasy produktów

 • Cena: wskaż kwotę, jaką kupujący mają zapłacić za produkt. Cena będzie pojawiać się w Twojej preferowanej walucie. Kiedy wpisujesz cenę w ofercie, pojawia się szacowany zysk. Może to być pojedyncza liczba lub zakres, w zależności od ustawień wariantów. Naciśnij rozwijane menu, aby uzyskać więcej informacji.
 • Liczba: wskaż, ile sztuk produktu masz na sprzedaż. Dowiedz się więcej o tym, jak działają opłaty w przypadku ofert z wieloma produktami.
 • SKU: ustal własny numer SKU (jednoska magazynowa) produktu, aby łatwiej Ci było zarządzać zapasami.

Warianty

Jeśli oferujesz różne wersje produktu, na przykład różniące się rozmiarem lub kolorem, dodaj do oferty warianty. Warianty do produktu można dodać dopiero po wybraniu kategorii produktu w sekcji Szczegóły. W przypadku ofert produktów cyfrowych warianty są niedostępne.

Dowiedz się, jak dodać warianty do swoich ofert.

Szczegóły 

Szczegóły ułatwiają kupującym znajdowanie Twoich produktów w wyszukiwarce Etsy oraz pozwalają im w pełni zrozumieć, co kupują. 

W tej karcie możesz dodać:

 • Najważniejsze szczegóły: podstawowe informacje o ofercie, m.in. czy jest to produkt fizyczny czy cyfrowy, czym on jest oraz kto i kiedy go zrobił. Dodaj wszystkich partnerów produkcyjnych, którzy brali udział w tworzeniu produktu.
 • Kategoria: kategoria wpływa na to, w której sekcji platformy Etsy pojawi się Twój produkt. Podaj kategorię produktu w pasku wyszukiwania, a następnie pod nagłówkiem Wyniki wybierz opcję najlepiej pasującą do Twojego produktu.
 • Atrybuty: opisz cechy produktu takie jako kolor, materiał, wymiary itp. Atrybuty wymienione w tej sekcji różnią się w zależności od wybranej kategorii. Dowiedz się więcej o dodawaniu atrybutów do ofert.
 • Tagi: dodaj maksymalnie 13 tagów opisujących Twój produkt. Zwiększy to szansę na to, że Twój produkt będzie pojawiać się w wynikach wyszukiwania. Dowiedz się, jak korzystanie z tagów może poprawić częstotliwość znajdowania produktów.
 • Materiały: poinformuj kupujących, z jakich materiałów wykonany jest Twój produkt.

Wysyłka

Podaj poprawne informacje o wysyłce, aby klienci mieli realistyczne oczekiwania dotyczące czasu oczekiwania na zamówienie. Jeśli w danej ofercie sprzedajesz produkt cyfrowy, kupujący będą mogli pobrać pliki natychmiast po dokonaniu zakupu. 

 1. W sekcji Opcja wysyłki naciśnij Wybierz wzorzec
 2. Wybierz jeden z już utworzonych wzorców wysyłki i naciśnij Zastosuj lub użyj opcji Utwórz nowy wzorzec.
 3. Wprowadź wagę produktu
 4. Wprowadź rozmiar produktu (spakowanego)
 5. Jeśli produkt będzie wysyłany przy użyciu międzynarodowej etykiety wysyłkowej, możesz wprowadzić numer taryfy, aby wstępnie wypełnić formularz celny.

Wybierz opcję Zmień wzorzec, jeśli w danej ofercie chcesz skorzystać z innego wzorca wysyłki. Możesz też nacisnąć ikonę z trzema kropkami obok wzorca wysyłki, aby go edytować lub powielić.

Ustawienia

Dostosuj ustawienia dotyczące wyglądu oferty i próśb o zwrot.

Masz pytania na temat ofert?

Zadaj je społeczności

Wszystkie części oferty można edytować w dowolnym momencie. Edytowanie ofert jest bezpłatne.

Jeśli masz problem z tworzeniem lub edytowaniem ofert, wybierz któryś z poniższych problemów, aby poznać jego rozwiązanie:

Jeśli Twoja oferta nie jest poprawnie wznawiana lub podczas jej edycji pojawia się informacja Wymaga sprawdzenia, to oznacza, że musisz doprecyzować swoje preferencje dotyczące wysyłki. 

Etsy wymaga od sprzedawców ze wszystkich krajów podania szacowanego terminu dostawy, aby móc zapisać ofertę i wzorzec wysyłki. 

W przypadku każdej oferty należy podać następujące informacje:

 • Usługa wysyłkowa na terenie kraju
  • Jeśli wybierzesz opcję Inna, musisz określić czas dostawy.
 • Usługa wysyłkowa poza granicami kraju
  • Jeśli wybierzesz opcję Inna, musisz określić czas dostawy.
  • Wszyscy sprzedawcy wysyłający produkty za granicę muszą określić usługi wykorzystywane do tego celu.
 • Jeśli oferujesz opcje wysyłki, musisz podać usługę wysyłkową lub czas dostawy.
 • Kod pocztowy miejsca nadania przesyłki
 • Czas przetwarzania określający, ile czasu potrzebujesz na przygotowanie zamówienia i przekazanie go przewoźnikowi. Dowiedz się, jak ustawić czas przetwarzania.

Musisz dodać wymienione wyżej informacje do ofert i wzorców wysyłki za każdym razem, gdy:

 • tworzysz nową ofertę,
 • powielasz ofertę,
 • edytujesz istniejącą ofertę,
 • tworzysz nowy współdzielony lub specjalny wzorzec wysyłki,
 • powielasz wzorzec wysyłki,
 • edytujesz istniejący wzorzec wysyłki.

Zdjęcie może być za małe lub za duże

Zalecamy przesyłanie zdjęć o szerokości co najmniej 2000 pikseli. Możesz skorzystać z oprogramowania do edycji, aby zmienić rozmiar zdjęć przed załadowaniem ich na Etsy.

Ładowanie zdjęć w rozmiarze większym niż 300 k może powodować przekroczenie limitu czasu operacji, zwłaszcza w przypadku wolniejszych połączeń internetowych. Spróbuj skompresować plik, aby zmniejszyć jego rozmiar, lub prześlij mniejszy plik.

Może pojawić się błąd: „Oferowane produkty wyglądają najkorzystniej na zdjęciach o szerokości co najmniej 2000 pikseli”.

Ten błąd pojawia się, gdy obrazy przesłane do oferty mają mniej niż 2000 pikseli szerokości. Choć ten błąd to tak naprawdę tylko sugestia i nie uniemożliwia on publikacji oferty, szerokość przynajmniej 2000 pikseli sprawia, że kupujący mogą cieszyć się wyższą jakością obrazu.

Jeśli podczas próby dodania zdjęcia do oferty pojawia się inny problem, poszukaj jego rozwiązania w tym artykule Centrum pomocy.

Możesz utworzyć nowy wariant, klikając opcję Utwórz nowy wariant w wyskakującym oknie Dodawanie lub Edytowanie wariantów. Kupujący nie mają jednak możliwości filtrowania wyników z wyszukiwarki Etsy w oparciu o niestandardowe warianty.

Na przykład jeśli chcesz zaoferować wariant rozmiaru unisex, możesz kliknąć opcję Utwórz nowy wariant i wpisać „Rozmiar”.

To normalna sytuacja – dodane warianty i różnice w cenie zobaczysz, gdy oferta zostanie opublikowana. Spróbuj opublikować ofertę. Na stronie opublikowanej oferty możesz sprawdzić, jak kupujący mogą wybierać jej warianty.

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Indii lub USA, możesz ustalić inne ceny ofertowe dla produktów wysyłanych w kraju i za granicę. Dowiedz się więcej o ustalaniu cen dla klientów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie przedmioty sprzedawane na Etsy muszą być produktami wytworzonymi ręcznie, materiałami do rękodzieła lub artykułami vintage. Przedmioty wystawione na Etsy muszą też być zgodne z Zasadami dotyczącymi produktów zabronionych.

Produkty rękodzielnicze

Produkty rękodzielnicze muszą być wykonane lub zaprojektowane przez sprzedawcę, czyli przez Ciebie. Jeśli sprzedajesz produkty rękodzielnicze, musisz:

 • Fizycznie wykonywać lub opracowywać oryginalne projekty sprzedawanych produktów.
 • Uwzględnić wszystkie osoby zaangażowane w wytwarzanie produktów lub prowadzenie sklepu w sekcji O sklepie. Jeśli współpracujesz z partnerem produkcyjnym, musisz wskazać tego partnera we właściwych ofertach.
 • Umieszczać w ofertach należące do Ciebie zdjęcia.

Zapoznaj się z pełnymi Zasadami dotyczącymi rękodzieła.

Produkty vintage

Produkty vintage muszą mieć przynajmniej 20 lat. Nowsze produkty kolekcjonerskie lub nawiązujące do stylu vintage nie są dozwolone w tej kategorii.

Dowiedz się więcej o sprzedawaniu produktów vintage na Etsy.

Materiały do rękodzieła

Za materiały do rękodzieła uważamy w Etsy narzędzia, składniki i surowce służące przede wszystkim do tworzenia produktów lub organizacji specjalnych wydarzeń. Materiały do rękodzieła mogą być rękodziełem, przedmiotami vintage lub mieć charakter komercyjny. Artykuły do organizacji imprez mogą być również sprzedawane jako materiały do rękodzieła.

Dowiedz się więcej o tym, co można sprzedawać jako materiały do rękodzieła.

Jeśli Twoja oferta została usunięta przez Etsy z powodu naruszenia naszych zasad, poszukaj w swojej skrzynce e-mailowej wiadomości od Etsy. W e-mailu dotyczącym usuniętych ofert wyjaśniamy przyczyny tej decyzji.

Jeśli nie możesz znaleźć e-maila dotyczącego oferty:

 • Sprawdź, czy szukasz w skrzynce e-mailowej adresu powiązanego ze sklepem, w którym wystawiona była oferta.
 • Sprawdź, czy e-mail nie trafił do kosza lub folderu ze spamem.

Zapoznaj się też z zasadami Etsy i ustal, czy produkty, które chcesz sprzedawać, są dozwolone na naszej platformie. 

Ofertę możesz dezaktywować lub usunąć na stronie Oferty. Zaznacz pole obok wybranej oferty, a następnie kliknij Dezaktywuj lub Usuń. Jeśli dezaktywujesz ofertę, możesz ją później aktywować ponownie. Jeśli usuniesz ofertę, zostanie ona trwale skasowana.

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy