Informacje dotyczące prywatności i dane osobowe

Od użytkowników Etsy oczekujemy, że będą szanowali nawzajem swoją prywatność i dane osobowe.

Prosimy nie publikować danych osobowych innego użytkownika bez otrzymania jego wyraźnej zgody oraz zachować ostrożność przy ujawnianiu własnych danych osobowych.   

Przykładowe dane osobowe:

  • Pełne imię i nazwisko
  • Adres domowy lub inny adres fizyczny
  • Adres e-mail lub inne informacje umożliwiające kontakt online
  • Numery telefonów
  • Numery kart kredytowych
  • Numery identyfikacji podatkowej (lub ubezpieczenia społecznego itp.)
  • Treść prywatnych e-mail lub wiadomości wymienianych z innym użytkownikiem lub pracownikiem Etsy

Prywatne informacje znajdujące się w ofertach

Jeśli uważasz, że jakaś oferta Etsy zawiera Twoje prywatne informacje, poinformuj nas o tym za pomocą dostępnego na całej stronie narzędzia do zgłaszania nieodpowiednich treści.

Prywatne informacje w Społeczności Etsy

Użytkownicy Etsy nie mogą udostępniać w Społeczności Etsy prywatnych informacji lub danych osobowych, ani zamieszać tam treści służących nękaniu, obrażaniu, oczernianiu, wywoływaniu ani zwodzeniu innych użytkowników.

Jeśli uważasz, że inny użytkownik obrał Cię za cel lub udostępnia Twoje dane osobowe w poście na Forach Etsy bez Twojej zgody, możesz zgłosić tę sytuację do oceny przez nasz zespół zajmujący się Forami.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy