Jak utworzyć grupę w Społeczności Etsy

Aby utworzyć grupę Etsy:

 1. Zaloguj się do Społeczności Etsy.
 2. Kliknij Grupy.
 3. Kliknij Utwórz grupę.
 4. Podaj informacje o swojej grupie. W dowolnym momencie możesz wrócić do tej sekcji i dodać lub edytować informacje.
 5. Zapisz informacje o swojej grupie, klikając przycisk Utwórz grupę u dołu strony.

 

Czym jest grupa Etsy?

Grupy Etsy to grupy prowadzone przez sprzedawców i dla sprzedawców, aby ułatwić im dzielenie się radami, inspiracjami i możliwościami rozwoju.

Zanim utworzysz swoją grupę, określ jej cel. Grupy łączą zazwyczaj członków społeczności, którzy:

 • mieszkają w tym samym regionie,
 • prowadzą sklepy w podobnych kategoriach,
 • mają wspólne zainteresowania (przykład: wszyscy sprzedawcy w grupie mają dzieci),
 • chcą skupić się na jednym konkretnym temacie związanym z prowadzeniem działalności, takim jak SEO lub marketing.

Grupy mogą być również tworzone w oparciu o kilka powyższych cech.

Musisz też zdecydować, jakie rodzaje działań Twoja grupa będzie wspólnie prowadzić. Członkowie społeczności często łączą się wokół inicjatyw takich jak lokalne wydarzenia sprzedażowe, wspólne kampanie w mediach społecznościowych, warsztaty edukacyjne czy dzielenie się radami i opiniami dotyczącymi ofert.

 

Wskazówki dotyczące tworzenia grupy

 • Nazwa: wybierz kreatywną i chwytliwą nazwę, aby wyróżnić swoją grupę. Przed wybraniem nazwy warto przeprowadzić szybkie wyszukiwanie, aby sprawdzić, czy nie istnieje już grupa o podobnej nazwie. Upewnij się, że wybrana nazwa nie jest znakiem towarowym innej osoby lub firmy ani w inny sposób nie narusza zasad Etsy.
 • Logo: awatary wyświetlane w grupie będą miały wielkość 200 x 150 pikseli.
 • Opis: opis grupy powinien być zwięzły i informować potencjalnych członków o celach grupy i o działaniach, które ta grupa zwykle podejmuje.
 • Prywatność: wybierz odpowiedni przycisk, aby utworzyć grupę otwartą (każdy może dołączyć) lub zamkniętą (dołączenie wymaga zatwierdzenia przez kapitana grupy).
 • Specjalne zainteresowania: jeśli Twoja grupa koncentruje się na konkretnym temacie, wybierz jedną z dostępnych opcji, aby pomóc potencjalnym członkom ją znaleźć. Wybierz dowolną liczbę pasujących opcji, ale postaraj się, aby określały grupę jak najdokładniej.
 • Informacje biznesowe: jeśli Twoja grupa często omawia konkretne tematy związane z prowadzeniem działalności, wybierz jedną z dostępnych opcji, aby pomóc potencjalnym członkom ją znaleźć. Wybierz dowolną liczbę pasujących opcji, ale postaraj się, aby określały grupę jak najdokładniej.
 • Kategorie sklepu: jeśli Twoja grupa koncentruje się na konkretnej kategorii sprzedaży, wybierz jedną z dostępnych opcji, aby pomóc potencjalnym członkom ją znaleźć. Wybierz dowolną liczbę pasujących opcji, ale postaraj się, aby określały grupę jak najdokładniej.

Pamiętaj, że jeśli zakładasz grupę, automatycznie zostajesz jej kapitanem. Dowiedz się więcej o obowiązkach kapitana grupy.

Witamy w Twojej nowej grupie Etsy! Teraz czas, aby ją wypromować, zaprosić członków i sprawić, aby wszyscy czuli się w niej jak u siebie.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy