Jak odwołać się od zawieszenia konta

Jeśli uprawnienia Twojego konta zostały na stałe zawieszone ze względu na złamanie naszych zasad, a Ty chcesz nadal sprzedawać na Etsy, możesz złożyć do Etsy odwołanie od tej decyzji.

Aby złożyć odwołanie:

 1. Kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony. Pojawi się komunikat z prośbą o zalogowanie się do konta Etsy.
 2. Kliknij Moje konto, a następnie Ponowne otwieranie zawieszonego konta.
 3. Napisz szczegółową wiadomość zawierającą te informacje:
  • Opis swojej historii sprzedaży na Etsy
  • Powody zawieszenia konta
  • Plan naprawy problemów, które pojawiły się na Twoim koncie
  • Wytłumaczenie, w jaki sposób sprzedawane przez Ciebie produkty pasują do zasad Etsy

Co się stanie po tym, jak złożę odwołanie?

Jeden z naszych specjalistów zapozna się z Twoim odwołaniem i historią konta, a następnie prześle e-mailowo ostateczną decyzję. Ze względu na złożoną naturę takich dochodzeń podjęcie decyzji może zająć nawet kilka tygodni.

Złożenie odwołania nie gwarantuje odzyskania uprawnień konta. Możemy zagwarantować tylko to, że po złożeniu odwołania wykwalifikowany specjalista zapozna się z historią i danymi Twojego konta, aby ustalić jego status.

Co się stanie, kiedy odwołanie nie zostanie zaakceptowane?

Jeśli specjalista ustali, że Twoje konto ma pozostać zamknięte na stałe, tej decyzji nie będzie już można zmienić ani się od niej odwołać. Zachęcamy do całkowitej szczerości i otwartości podczas procesu składania odwołania, ponieważ jest to ostatnia szansa na ponowne otwarcie swojego sklepu na Etsy.

Kto może się odwoływać od zawieszenia konta?

Odwołania można składać dopiero wtedy, gdy uprawnienia konta zostaną zawieszone na stałe. Składanie odwołania nie jest konieczne, gdy dany problem jest uznawany za otwarty, np. w przypadku reklamacji dotyczących niedostarczenia zamówienia lub reklamacji dotyczących niezgodności z opisem. Odwołania składane w odniesieniu do kont z nierozwiązanymi problemami (np. z nierozpatrzonymi reklamacjami lub nieuregulowanym saldem) nie zostaną rozpatrzone, dopóki dany problem nie zostanie rozwiązany.

Dowiedz się, jak rozwiązać reklamację z kupującym.

Nie można się odwoływać od zawieszań spowodowanych naruszeniem wielu zasad ani zawieszeń zleconych przez nasz Dział Prawny (np. ze względu na powtarzające się zgłoszenie o naruszeniu praw własności intelektualnej).

Dowiedz się więcej o naruszeniach praw.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy