Czy muszę zapłacić podatek lub cło od swojego zamówienia?

Paczki wysyłane do innego kraju mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy. Te opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego. W zależności od kraju albo kupujący musi pokryć te opłaty w momencie dostawy, albo firma Etsy może być zobowiązana do pobrania podatku w momencie realizacji transakcji i odprowadzenia go do organu podatkowego. 

W przypadku sprzedaży krajowej zwykle to sprzedawca zobowiązany jest pobrać podatek obrotowy, VAT i inne podobne podatki od zamówień, a następnie odprowadzić je do właściwego organu podatkowego. Obecnie jednak w niektórych sytuacjach Kanada i wiele stanów USA wymagają od internetowych platform sprzedaży, takich jak Etsy, pobierania podatku obrotowego od pewnych transakcji w ramach USA lub Kanady. Zakupy wymagające od Etsy pobrania podatku obrotowego w momencie realizacji transakcji różnią się w zależności od stanu i kraju.

Przejdź do sekcji:

Czy jestem odpowiedzialny za uregulowanie opłat celnych?

Obowiązują dwa rodzaje podatku naliczane w przypadku importu towarów do danego kraju. Są to opłaty celne i VAT (albo podobny podatek).

Opłaty celne naliczane są od towarów fizycznych importowanych z innego kraju lub terytorium. Te opłaty obowiązują w przypadku sprzedaży międzynarodowej, ale nie krajowej (w przeciwieństwie do VAT, JCT, GST, SST, HST, QST i innych podatków mających zastosowanie zarówno do towarów importowanych, jak i towarów sprzedawanych lokalnie). 

Zwykle to kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak podatki, cła i koszty odprawy celnej. W niektórych krajach jednak to firma Etsy jest odpowiedzialna za pobranie tych opłat w ramach VAT od towarów importowanych i odprowadzanie tego podatku do urzędu.

Większość opłat celnych staje się należna, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego. Kwoty takich opłat są bardzo zróżnicowane, ale najczęściej są uzależnione od ceny i rodzaju produktu, wagi i wymiarów paczki, kraju pochodzenia oraz podatków, ceł i opłat kraju docelowego.

Jeśli kupujący i sprzedawca znajdują się w różnych krajach, informujemy kupującego, że mogą obowiązywać dodatkowe cła i podatki (na przykład opłaty naliczane w urzędzie celnym). Ma to na celu wyjaśnienie kupującym, że mogą mieć obowiązek uiszczenia tych dodatkowych opłat.

Skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym, aby dowiedzieć się, co i jak zrobić, jeśli musisz uregulować dodatkowe opłaty. 

Chcesz robić zakupy tylko w lokalnych sklepach? Skorzystaj z filtrów wyszukiwania, aby znaleźć na Etsy lokalnych sprzedawców.

Kiedy Etsy pobiera i odprowadza podatek obrotowy w USA?

Mamy prawny obowiązek pobrania podatku obrotowego, jeśli stan USA, w którym mieszkasz, tego wymaga — często nie ma przy tym znaczenia, gdzie znajduje się sprzedawca. Cena, którą widzisz na Etsy, to cena, którą płacisz, więc w momencie dostarczenia produktu nie powinna pojawić się konieczność opłacenia dodatkowych podatków.

Sprawdź, czy Twój stan pobiera podatek obrotowy od zakupów online.

Klientom z USA, którzy kupują produkty z zagranicy, mogą zostać naliczone opłaty celne.

Jeśli dokonujesz zakupu w imieniu organizacji korzystającej ze zwolnienia podatkowego w USA, dowiedz się, jak przesłać Etsy formularz zwolnienia z podatku.

Dlaczego Etsy pobiera oraz odprowadza VAT i podobne podatki?

VAT to podatek od towarów i usług. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek obrotowy od kupowanych towarów i usług, który często obowiązuje w krajach UE i innych regionach świata.

Podatek obrotowy funkcjonuje pod różnymi nazwami. W Europie jest to VAT, w Japonii — JCT, w Nowej Zelandii, Australii i Indiach — GST, a w Kanadzie — GST/HST.

Jeśli wymaga tego prawo, należne podatki są automatycznie pobierane i odprowadzane przez Etsy w momencie realizacji transakcji. Dowiedz się więcej o tym, kiedy Etsy pobiera i odprowadza podatki.

W przypadku wysyłania towarów fizycznych za granicę kraju lub stanu mogą zostać naliczone dodatkowe cła i podatki. Odpowiedzialność za pokrycie tych opłat ponosisz Ty jako kupujący, chyba że wskazano inaczej.

W przypadku towarów sprzedawanych w ramach Unii Europejskiej VAT (jeśli jest naliczany) będzie wliczony w cenę zakupu widoczną w momencie sprzedaży. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

Towary wysyłane do krajów UE spoza UE

Wysokość cła zostanie ustalona w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Cło obowiązuje tylko w przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 150 EUR.

Jeśli wartość przesyłki nie przekracza 150 EUR, VAT zostanie pobrany w momencie realizacji transakcji i przewoźnik nie powinien od Ciebie wymagać opłacenia dodatkowych kosztów VAT. W przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 150 EUR, VAT zostanie pobrany przez przewoźnika razem z opłatą celną. 

Nowa Zelandia wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku GST od objętych nim towarów sprzedawanych klientom z Nowej Zelandii przez sprzedawców zagranicznych, jeśli:

 • Kupujący znajduje się w Nowej Zelandii (jest to ustalane w oparciu o adres wysyłki).
 • Sprzedawca ma siedzibę poza Nową Zelandią.

Etsy nie pobiera GST, jeśli towary znajdują się w Nowej Zelandii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z GST, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

Norwegia wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku VAT od objętych nim towarów sprzedawanych klientom z Norwegii przez sprzedawców zagranicznych, jeśli:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Norwegią.
 • Adres wysyłki jest adresem norweskim.
 • Łączna wartość przesyłki nie przekracza 3000 NOK (ok. 1330  PLN*).
 • Produkt objęty jest VAT-em w standardowej wysokości.
 • Produkty, od których Etsy nie musi naliczać podatku VAT, ale w przypadku których ten podatek zostanie naliczony i pobrany na granicy, to produkty z kategorii Żywność i napoje (w tym słodycze i czekolady) oraz produkty objęte akcyzą. Więcej informacji można znaleźć na stronie norweskiego urzędu podatkowego.

W przypadku zamówień, których wartość przekracza 3000 NOK (ok. 1330 PLN*), i innych zamówień niespełniających powyższych kryteriów VAT zostanie naliczony i pobrany na granicy.

Etsy nie pobiera VAT, jeśli obie strony transakcji znajdują się w Norwegii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

* Na podstawie kursów wymiany walut w czerwcu 2021 r.

Australia wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku GST od objętych nim towarów sprzedawanych klientom z Australii, jeśli:

 • Wartość zamówienia nie przekracza 1000 AUD.

Jeśli wartość zamówienia przekracza 1000 AUD, GST i inne podatki zostaną naliczone i pobrane na granicy. 

Etsy nie pobiera GST, jeśli towary znajdują się w Australii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z GST, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku VAT od objętych nim towarów sprzedawanych klientom brytyjskim, jeśli:

 • Kupiony został produkt fizyczny. 
 • Odbiorca znajduje się w Wielkiej Brytanii.
 • Łączna wartość przesyłki (z opakowaniem prezentowym, ale bez kosztów jej dostarczenia) to 135 GBP lub mniej.
 • VAT naliczany jest od łącznej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu oraz koszty wysyłki i opakowania prezentowego.
 • Produkty są wysyłane spoza Wielkiej Brytanii*.

* Firma Etsy nie jest zobowiązana do pobierania VAT od przesyłek wysyłanych z Unii Europejskiej do Irlandii Północnej ani przesyłek wysyłanych z Irlandii Północnej do innych części Wielkiej Brytanii. Dowiedz się więcej.

Jeśli wartość zamówienia przekracza 135 GBP, VAT zostanie naliczony i pobrany na granicy.

Etsy nie pobiera VAT, jeśli towary oraz obie strony transakcji znajdują się w Wielkiej Brytanii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.Podatki przy realizacji transakcji

Jeśli znajdujesz się w kraju, gdzie Etsy pobiera VAT, to na etapie realizacji transakcji zobaczysz ceny swoich produktów w koszyku, ich koszty wysyłki oraz wszystkie dodatkowe koszty, jak opakowania prezentowe.

Pytania o ceny produktów i to, czy obejmują one VAT, najlepiej jest kierować bezpośrednio do sprzedawców

Jeśli uważasz, że naliczono nieprawidłową stawkę VAT, skontaktuj się z nami

 

Od 1 lipca firma Etsy będzie zobowiązana do pobierania podatku GST/HST, a także PST w prowincjach Saskatchewan i Kolumbia Brytyjska, RST w prowincji Manitoba oraz QST w Quebecu, gdy kwalifikujące się do tego zamówienie zostanie złożone przez klienta z Kanady. Etsy automatycznie uwzględni kwotę podatku w łącznej cenie widocznej dla kupującego na ostatnim etapie realizacji transakcji. Obowiązkiem Etsy jest też przekazanie informacji o tej transakcji do właściwych organów podatkowych. Więcej informacji na temat nowych wymogów podatkowych można znaleźć na stronie kanadyjskiego rządu

 • Sprzedawca dodał na swoim koncie identyfikator GST/HST: jeżeli sprzedawca z Kanady wysyła produkt kupującemu w Kanadzie, podatek GST/HST zostanie automatycznie wliczony do ceny ofertowej. 
 • Sprzedawca nie dodał na swoim koncie identyfikatora GST/HST: podatek GST/HST zostanie naliczony na etapie płatności, jeżeli produkt fizyczny zostanie wysłany przez sprzedawcę z Kanady do kupującego w Kanadzie lub jeśli jest to produkt cyfrowy sprzedawany przez sprzedawcę z Kanady kupującemu w Kanadzie. 
 • Sprzedawca dodał na swoim koncie identyfikator QST: jeżeli sprzedawca z Kanady wysyła produkt kupującemu w Quebecu, podatek QST zostanie automatycznie wliczony do ceny ofertowej. 
 • Sprzedawca nie dodał na swoim koncie identyfikatora QST: podatek QST zostanie naliczony na etapie płatności, jeżeli produkt fizyczny jest sprzedawany przez sprzedawcę z kanadyjskim adresem kupującemu znajdującemu się w Quebecu lub jeśli produkt cyfrowy jest sprzedawany kupującemu w Quebecu przez sprzedawcę z innej prowincji lub spoza Kanady. 
 • Podatek obrotowy prowincji Kolumbia Brytyjska (PST)*: PST będzie pobierany na etapie płatności od wszystkich produktów fizycznych oraz plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom znajdującym się w Kolumbii Brytyjskiej. 
 • Podatek obrotowy prowincji Saskatchewan (PST)*: PST będzie pobierany na etapie płatności od wszystkich produktów fizycznych oraz niektórych plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom znajdującym się w Saskatchewan. 
 • Podatek obrotowy prowincji Manitoba (RST)*: RST będzie pobierany na etapie płatności od produktów fizycznych oraz niektórych plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom znajdującym się w Manitobie. 

*Firma Etsy jest prawnie zobowiązana do pobierania tych podatków od klientów z Manitoby, Saskatchewan i Kolumbii Brytyjskiej oraz odprowadzania ich do lokalnych organów podatkowych. 

 

 

Jak działa VAT w przypadku zakupu produktów cyfrowych? 

Jeśli firma Etsy zobowiązana jest do pobierania VAT (lub podobnego podatku) od produktów cyfrowych, to automatycznie pobieramy i doliczamy właściwą kwotę do ceny ofertowej na etapie zakupu.

Przykłady produktów cyfrowych:

 • E-booki 
 • Cyfrowe wzory na szydełko 
 • Pliki PDF do pobrania

Zobaczysz łączną cenę uwzględniającą VAT lub podobny podatek w każdej wymagającej tego ofercie, a także w swoim koszyku, na fakturze i na stronie z zakupami.

Obecnie wszystkie pliki cyfrowe do pobrania na Etsy są uznawane za zakupy B2C (firma sprzedaje klientowi końcowemu), dlatego nie musisz podawać swojego numeru identyfikacyjnego VAT (ani podobnego identyfikatora podatkowego). 

Gdzie znajdę swoją fakturę? 

W przypadku produktów fizycznych importowanych do Australii i Nowej Zelandii kupujący mogą pobrać oficjalną fakturę GST. Klienci z UE i Wielkiej Brytanii mogą sprawdzić naliczoną kwotę VAT na potwierdzeniu zakupu.

W pozostałych przypadkach za dostarczenie spełniającej wymogi prawa faktury VAT odpowiada sprzedawca (jeśli jest ona potrzebna). Nie można w takim charakterze użyć standardowego potwierdzenia od Etsy. 

Jeśli potrzebujesz faktury zakupu, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą, zanim złożysz zamówienie, i zapytaj, czy może taką fakturę wystawić. 

Aby pobrać fakturę za zakup produktu fizycznego: 

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do sekcji Twoje konto.
 2. Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
 3. Wybierz opcję Wyświetl potwierdzenie obok swojego produktu. 
 4. Jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii lub UE, wybierz Opcje drukowania, aby pobrać fakturę. Jeśli jesteś w innym miejscu, wybierz Wyświetl oficjalną fakturę

Faktury VAT za produkty cyfrowe

Aby pobrać fakturę za zakup produktu cyfrowego:

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do sekcji Twoje konto.
 2. Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
 3. Wybierz opcję Wyświetl potwierdzenie obok swojego produktu. 
 4. Wybierz Wyświetl oficjalną fakturę, żeby zobaczyć fakturę. 

Faktury VAT dla kupujących z Tajwanu

Jeśli jesteś na Tajwanie, to fakturę VAT wyśle Ci firma Taxamo, z którą współpracujemy. Otrzymasz dokument na adres e-mail powiązany z zakupem. Dowiedz się więcej o fakturach VAT na Tajwanie. 

Nie wystawiamy faktur VAT za zakup kart podarunkowych na Etsy

 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy