Kto pokrywa koszty opłat celnych?

Paczki wysyłane do innego kraju mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy (np. opłatom manipulacyjnym). Te opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego.

Zwykle to kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak podatki, cła i odprawy celne. Takie opłaty są bardzo zróżnicowane, ale najczęściej są uzależnione od ceny i rodzaju produktu, wagi i wymiarów paczki, kraju pochodzenia oraz podatków, ceł i opłat kraju docelowego.

Większość sprzedawców Etsy nie jest w stanie przewidzieć, czy i które z tych opłat zostaną naliczone, a Etsy nie oczekuje od sprzedawców wyliczania i pobierania tych opłat i podatków.

Firma Etsy nie jest odpowiedzialna za żadne dodatkowe opłaty, które mogą zostać naliczone po tym, jak transakcja zostanie sfinalizowana na naszym portalu.

Dowiedz się więcej o opłatach i podatkach, które mogą być naliczane w przypadku przesyłek międzynarodowych.

Jak mam uregulować opłaty celne?

Jeśli Twoja paczka podlega opłatom celnym, to może zostać zatrzymana w lokalnym urzędzie celnym. Skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym, aby dowiedzieć się, co i jak zrobić, jeśli musisz uregulować dodatkowe opłaty. 

Chcesz robić zakupy tylko w lokalnych sklepach? Skorzystaj z filtrów wyszukiwania, aby znaleźć na Etsy lokalnych sprzedawców.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy