Opłaty celne i VAT od importu

Paczki wysyłane do innego kraju mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy. Takie opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłane towary trafią do kraju docelowego.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i praw kraju docelowego spoczywa na Tobie. Firma Etsy nie ma żadnych zobowiązań w zakresie tych dodatkowych opłat, które mogą zostać naliczone.

Niektóre kraje wymagają też wypełnienia pewnych dokumentów, zanim towary zostaną wysłane. Niedostarczenie wymaganych informacji może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia.

 

Kto pokrywa koszty opłat celnych?

Towary kupione w USA i wysyłane stamtąd za granicę

Towary wysyłane do USA

Towary przesyłane pomiędzy krajami UE

Towary wysyłane do krajów UE spoza UE

Towary wysyłane do krajów spoza UE

Towary wysyłane do klientów z Wielkiej Brytanii spoza Wielkiej Brytanii

Towary wysyłane do Australii spoza Australii

Gdzie można znaleźć formularze celne?

 

Kto pokrywa koszty opłat celnych?

Zasadniczo dodatkowe koszty, takie jak podatki, cła i odprawy celne, pokrywają kupujący. Opłaty importowe są bardzo zróżnicowane, ale zwykle są uzależnione od ceny i rodzaju produktu, wagi i wymiarów paczki, kraju pochodzenia oraz podatków, ceł i opłat kraju docelowego.

Większość sprzedawców Etsy nie jest w stanie przewidzieć, czy i które z tych opłat zostaną naliczone, a Etsy nie oczekuje od sprzedawców wyliczania i pobierania tych opłat i podatków. Tę informację należy jasno ująć w regulaminie swojego sklepu. Więcej informacji o regulaminie sklepu znajdziesz tutaj.

Powrót do góry

Towary kupione w USA i wysyłane stamtąd za granicę

Sprzedawcy z USA, którzy wysyłają produkty za granicę, mogą podać informacje o wysyłce na stronie USPS, aby dowiedzieć się, który formularz celny trzeba wypełnić.

Powrót do góry

Towary wysyłane do USA

W przypadku towarów wysyłanych do USA kupujący („Importer”) jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty/podatki/cła, które mogą zostać naliczone na te towary przez amerykański urząd celny (Customs and Border Protection — CBP).

Większość dokumentów wypełnianych w związku z wysyłką towarów za granicę obejmuje sekcję na informacje dla CBP. Podstawowe informacje, które trzeba uwzględnić, to:

  • imię, nazwisko i adres sprzedawcy; 
  • opis produktów po angielsku; 
  • liczba produktów każdego rodzaju, które są wysyłane; 
  • cena zakupu w dolarach amerykańskich; 
  • waga produktów oraz 
  • kraj pochodzenia tych produktów.

Towary wysyłane przez międzynarodowe firmy pocztowe po dotarciu do USA są przekazywane do międzynarodowych oddziałów pocztowych CBP w celu odprawy celnej. Jeśli przedmiot ma wartość poniżej 2000 USD, nie jest objęty limitem lub ograniczeniami oraz nie jest zakazany, urzędnik CBP zwykle przygotowuje dokumenty importowe, ustala należne cło i zwalnia przesyłkę do dostarczenia.

Paczki o zadeklarowanej wartości poniżej 800 USD zwykle przechodzą odprawę celną bez dodatkowych dokumentów wystawianych przez CBP.

Jeśli wymagane jest opłacenia cła, CBP naliczy też opłatę manipulacyjną za odprawę paczki. Cło i opłatę manipulacyjną trzeba będzie uiścić w lokalnym urzędzie pocztowym kupującego, dokąd paczka została skierowana.

Więcej informacji można znaleźć na stronie CBP.

Powrót do góry

Towary przesyłane pomiędzy krajami UE

Cło nie obowiązuje w przypadku towarów wysyłanych w ramach UE. Wciąż jednak może istnieć konieczność naliczenia podatku VAT i uwzględnienia go w cenie zakupu w momencie sprzedaży. Nasza strona wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego kupujący nie powinni być zobowiązywani do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

Powrót do góry

Towary wysyłane do krajów UE spoza UE

W przypadku towarów wysyłanych spoza UE do krajów UE może być naliczane cło i VAT od importu.

Wysokość cła oraz podatku VAT od importu zostanie ustalona w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Może to spowodować, że kupujący będą musieli pokryć opłaty, które nie są uwzględnione w łącznej cenie widocznej podczas realizacji transakcji.

Cło może nie być naliczane od towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro

.

Jeśli chodzi o VAT od importu, jego wysokość jest zależna od kraju, do którego towary są dostarczane.

Zasadniczo VAT nie jest naliczany, jeśli łączna wartość wszystkich towarów w przesyłce (nie wliczając cła i kosztów transportu) nie przekracza progu ustalonego przez dany kraj. Wysokość tego progu waha się od 10 do 22 euro, zależnie od kraju UE.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Powrót do góry

Towary wysyłane do krajów spoza UE

Kraje spoza UE również mogą naliczać cła i podatek VAT od importu towarów kupionych z innego kraju. Wysokość cła oraz podatku VAT od importu zostanie ustalona w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Może to spowodować, że kupujący będą musieli pokryć opłaty, które nie są uwzględnione w łącznej cenie widocznej podczas realizacji transakcji.

Jako że próg, powyżej którego naliczane są takie opłaty, jest inny w różnych krajach, polecamy skontaktować się ze swoim lokalnym urzędem celnym/podatkowym w celu uzyskania dodatkowych informacji. Możesz też poprosić o pomoc specjalisty od systemu podatkowego w Twoim kraju.

Przypominamy, że firma Etsy nie jest odpowiedzialna za pobieranie żadnych ceł lub podatku VAT od importu ani za ustalanie wysokości takich ceł lub podatku.

Linki do stron organów podatkowych w poszczególnych krajach:

Powrót do góry

Towary wysyłane do klientów z Wielkiej Brytanii spoza Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym poza Wielką Brytanią, ale sprzedajesz produkty klientom brytyjskim, możesz zostać uznany za „sprzedającego z zagranicy”. Urząd Skarbowy i Podatkowy Wielkiej Brytanii (HMRC) definiuje „sprzedawcę z zagranicy” jako sprzedawcę, który sprzedaje klientom brytyjskim towary składowane w Wielkiej Brytanii, ale nie ma tam zarejestrowanej firmy. Tacy sprzedawcy zagraniczni muszą się zarejestrować do odprowadzania brytyjskiego podatku VAT.

Dowiedz się więcej o wysyłce do Wielkiej Brytanii.

Do góry

Towary wysyłane do Australii spoza Australii

Etsy pobiera i odprowadza podatek GST od pewnych zamówień wysyłanych do Australii. Dowiedz się więcej o podatku GST na Etsy.

Etsy automatycznie pobierze i odprowadzi podatek od kupujących z Australii, ale sprzedawcy mogą być zobowiązani do załączenia dodatkowych informacji na formularzu celnym (zależy to od metody wysyłki).

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Australii, który wysyła kupującemu w Australii zakupiony towar o wartości nieprzekraczającej 1000 AUD, korzystając z usług komercyjnego przewoźnika takiego jak Fedex, i chcesz, aby dostawa nie została opóźniona, dodaj wskazane niżej informacje:

  • Australijski numer referencyjny (ARN) Etsy: 3000 0920 7152
  • .
  • Łączną cenę produktów, koszty wysyłki, naliczony podatek GST oraz łączną wartość zamówienia.

Australijscy celnicy mogą zechcieć zapoznać się z formularzem celnym, aby sprawdzić, czy zapłacono podatek GST od danego zamówienia. Jeśli zamówienie obejmowało kilka produktów, należy je wysłać jedną paczką.

Sprzedawcy, którzy wysyłają przesyłki, korzystając z usług przewoźników państwowych, jak United States Postal Service, PostNL w Holandii, Royal Mail w Wielkiej Brytanii czy Canada Post, mogą być zwolnieni z obowiązku podania tych dodatkowych informacji.

Warto skonsultować się z wybieranym przez siebie przewoźnikiem w celu ustalenia, gdzie należy umieścić podane wyżej informacje.

Do góry

Gdzie znajdę formularze celne?

Formularze celne można uzyskać od urzędów pocztowych. W większości wypadków są też dostępne w internecie.

Powrót do góry

Oświadczenie: ten artykuł nie stanowi porady prawnej lub podatkowej i służy on wyłącznie celom informacyjnym. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z profesjonalnym doradcą.

Artykuł ostatnio aktualizowany w czerwcu 2018 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy