Edycja ofert

Wiesz, że możesz dodawać filmy do ofert? Dowiedz się, jak przyciągnąć klientów dzięki filmom w ofertach.

 

Każdą część oferty możesz edytować w dowolnym momencie. Edytowanie ofert jest bezpłatne.

Pamiętaj, że w trakcie edycji bieżąca wersja oferty jest cały czas dostępna dla kupujących. Jeśli chcesz ukryć ofertę na czas wprowadzania zmian, możesz ją tymczasowo dezaktywować.

Niektóre elementy ofert można edytować grupowo. Edycję poszczególnych ofert można rozpocząć w trzech różnych miejscach:

Edytowanie oferty na stronie oferty

Jeśli rozpoczniesz edycję oferty, klikając miniaturkę lub menu oznaczone ikoną koła zębatego, możesz zmienić dowolną część oferty, w tym jej opis. 

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Oferty.
 4. Kliknij miniaturę widoczną obok oferty, którą chcesz edytować, lub wybierz Edytuj w menu oznaczonym ikoną koła zębatego.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w wielu ofertach, wypróbuj opcję wyszukiwania w ofertach dostępną przez pole Przeszukaj swoje oferty u góry strony.

Edytowanie oferty na publicznej stronie sklepu

Jeśli otworzysz narzędzia ofertowe z poziomu publicznej strony sklepu, możesz zmienić dowolną część oferty, w tym jej opis. 

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Na stronie głównej sklepu klinij ofertę, którą chcesz edytować. 
 3. Kliknij opcję Narzędzia ofertowe u góry strony oferty. 
 4. Kliknij Edytuj.

Edytowanie oferty za pomocą funkcji szybkiej edycji w Panelu sklepu

Za pomocą funkcji szybkiej edycji w Panelu sklepu możesz edytować tytuł, działy, cenę, ilość, wzorzec wysyłki i tagi. 

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Oferty.
 4. Wybierz dział, do którego należy oferta (np. Aktywne lub Wersje robocze), lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby ją znaleźć.
 5. Kliknij przycisk Szybka edycja na górze strony. 

Szybka edycja nie działa w przypadku ofert z wariantami w zakresie ceny lub ilości. Jeśli masz dodaną do oferty cenę dla klientów krajowych, to za pomocą Szybkiej edycji możesz zmienić tylko cenę obowiązującą w „Pozostałych krajach”. W przypadku ofert z wariantami w zakresie ceny lub ilości albo z ceną dla klientów krajowych zmiany trzeba wprowadzać oddzielnie w każdej ofercie.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy