Jak zmienić nazwę sklepu

Aby zmienić nazwę sklepu:

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
  2. Kliknij Ustawienia.
  3. Kliknij Informacje i wygląd.
  4. Kliknij Zmień obok pozycji Nazwa sklepu.
  5. Wpisz nową nazwę sklepu.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

Nazwa sklepu może mieć maksymalnie 20 znaków i nie może zawierać spacji ani znaków interpunkcyjnych. Poszczególne słowa warto zapisać dużymi literami, aby lepiej je wyróżnić.

Wybrana nazwa stanie się też częścią adresów URL Twojego sklepu: https://www.etsy.com/shop/nazwasklepu i nazwasklepu.etsy.com

Poznaj więcej wskazówek na temat tworzenia nazwy sklepu.

Co mam zrobić, jeśli znów muszę zmienić nazwę sklepu?

Dopóki Twój sklep nie jest otwarty, możesz zmieniać jego nazwę, ile razy chcesz.

Gdy już jednak otworzysz sklep, jego nazwę będzie można zmienić maksymalnie pięć razy. Zajrzyj w tym celu do sekcji Informacje i wygląd. Jeśli musisz ponownie zmienić nazwę sklepu, skorzystaj z tego samego formularza, aby wysłać prośbę o zmianę do zespołu pomocy Etsy. Nasz zespół zapozna się wówczas z Twoją prośbą.

Skąd będę wiedzieć, że nazwa sklepu jest dostępna?

Gdy nazwa sklepu zostanie wykorzystana przez sklep, który został otwarty, nie można użyć jej ponownie. Przeszukanie Etsy nie jest skutecznym sposobem na sprawdzenie, czy nazwa jest dostępna, ponieważ noszący ją sklep mógł już zostać zamknięty.

Pamiętaj, że wyszukiwana przez Ciebie nazwa nie pojawi się w wynikach, jeśli jest ona nazwą użytkownika lub jeśli miał ją sklep, który został zamknięty.  

Nie możesz też skorzystać z nazwy sklepu używanej przez siebie wcześniej na innym koncie, nawet jeśli to konto zostało zamknięte. Możesz za to ponownie otworzyć sklep

Co zrobić, jeśli nazwa, do której posiadam prawa, nie jest dostępna?

Jeśli masz prawa własności intelektualnej do wybranej przez siebie nazwy sklepu i widzisz, że nie jest ona dostępna, możesz skontaktować się z używającej jej osobą w celu polubownego rozwiązania sprawy.

Możesz też przesłać zgłoszenie o naruszeniu praw własności intelektualnej. Przesłanie takiego zgłoszenia nie spowoduje jednak, że nazwa zostanie zwolniona.

Aby zmienić nazwę sklepu, kliknij przycisk Zmień obok Nazwy sklepu.

Po otwarciu sklepu możesz zmienić jego nazwę maksymalnie 5 razy. Jeśli musisz ponownie zmienić nazwę sklepu, skorzystaj z tego samego formularza, aby wysłać prośbę o zmianę do Etsy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy