Jak umieszczane są reklamy w wyszukiwarce Etsy

Dzięki Etsy Ads możesz reklamować swoje produkty w wyznaczonym na to miejscu w wynikach wyszukiwania na Etsy. Dowiedz się, jak skonfigurować kampanię w Etsy Ads.

Reklamy w Etsy działają na zasadzie systemu aukcyjnego. Na aukcji reklam Twoje oferty konkurują z innymi o promowane miejsca w wynikach wyszukiwania na Etsy. Na to, jak Twoja oferty poradzi sobie na licytacji, wpływają dwa główne czynniki:

Jak prawdopodobne jest to, że kupujący kliknie tę ofertę (jakość oferty)

Przyznajemy ofertom ocenę jakościową, która odzwierciedla prawdopodobieństwo, że kupujący je klikną. Na ocenę jakościową wpływ ma wiele czynników, w tym:

  • historia oferty i sklepu,
  • dobre tagi i tytuł oferty.

Aby zwiększyć częstotliwość, z jaką Twoje oferty wygrywają aukcje reklam, udoskonal je za pomocą tych samych metod, które stosujesz do zwiększenia ich atrakcyjności w oczach kupujących.

Dowiedz się więcej o ocenach jakościowych i działaniu wyszukiwania na Etsy.

Wysokość stawki

Stawka to najwyższa kwota, jaką gotów jesteś zapłacić za jedno kliknięcie danej oferty. Wyższa stawka może zapewnić Ci wyższą pozycję. Na przykład oferta, której jakość jest oceniana nisko, może wymagać większej stawki, aby uzyskać dobrą pozycję. 

Zapłacisz kwotę stawki tylko wtedy, gdy kupujący faktycznie kliknie Twoją reklamę. 

Oto kilka czynników wpływających na wysokość stawki:

Prawdopodobieństwo sprzedaży

Wybierając moment licytacji, bierzemy też pod uwagę czynniki dotyczące kupującego, które mogą zwiększyć szansę na sprzedaż, na przykład wyszukiwane zapytanie, porę dnia i urządzenie, z którego korzysta. W ten sposób Etsy zyskuje większą pewność, że kwota stawki płaconej za reklamę odzwierciedla wartość uzyskaną przez sprzedawcę dzięki tej reklamie. 

Adekwatność w odniesieniu do wyszukiwanego hasła.

Ustalając właściwą wysokość stawki dla Twojej oferty, dokładnie oceniamy dopasowanie jej tagów i tytułu do haseł wyszukiwanych przez kupującego. Bierzemy też pod uwagę zastosowane filtry, więc jeśli Twoja oferta nie uwzględnia wysyłki produktu do lokalizacji kupującego lub nie mieści się w wybranym przez niego przedziale cenowym, nie pokażemy jej.

Stawki mogą się zmieniać, aby podczas aukcji Twoja reklama była konkurencyjna. Stawki mogą rosnąć i spadać, ale cel zawsze jest taki sam — zapewnić Twojej reklamie jak najlepsze miejsce w jak najniższej cenie. 

Dowiedz się, jak ustalić budżet dzienny.

W jakiej kolejności ustawiane są promowane oferty w przestrzeniach reklamowych na Etsy

Gdy w wyniku aukcji wybrane zostaną kwalifikujące się oferty, dodamy je w przestrzeniach reklamowych w wynikach wyszukiwania. Kolejność, w jakiej pokazywane są oferty w przeznaczonych na to przestrzeniach reklamowych, oraz miejsca na poszczególnych stronach, gdzie pojawią się reklamy, ustalane są na podstawie czynników opisanych wyżej. Bierzemy pod uwagę wysokość stawki, adekwatność w odniesieniu do wyszukiwanego hasła oraz prawdopodobieństwo, że reklama zostanie kliknięta. 

Jak reklamy Etsy Ads wpływają na wyszukiwanie w Etsy?

Reklamy Etsy Ads pojawiają się w wyszukiwarce Etsy tylko w wyznaczonych przestrzeniach. Reklamy wykorzystują też inny algorytm niż wyniki uzyskiwane w wyszukiwarce Etsy i zewnętrznych wyszukiwarkach.

Dlaczego nie widzę swoich reklam na Etsy?

Jeśli szukasz swoich reklam, ale nie możesz ich znaleźć w wynikach wyszukiwania, to nie oznacza to, że występują związane z nimi problemy. Tak naprawdę dosyć często zdarza się, że po przeprowadzeniu wyszukiwania na Etsy nie zobaczysz swoich reklam. Jednym z czynników wpływających na pokazywanie reklam jest prawdopodobieństwo sprzedaży. Możesz więc nie widzieć swoich reklam, gdy ich szukasz, ponieważ algorytm uzna, że bardziej prawdopodobne jest kupienie przez Ciebie produktów zaprezentowanych w innych reklamach.

Aby uzyskać najtrafniejsze informacje o skuteczności swoich reklam, zajrzyj raczej do statystyk Etsy Ads, zamiast prowadzić własne wyszukiwania.

 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy