Jak zarządzać swoim rachunkiem płatniczym

Możesz zarządzać finansami swojego sklepu w sekcji Rachunek płatniczy w Panelu sklepu. W tej sekcji możesz spłacić należną kwotę i ustawić harmonogram wpłat środków ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments.

Aby przejrzeć informacje na rachunku płatniczym:

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto, a następnie kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Rachunek płatniczy.

Zapoznaj się z tą listą, aby poznać dodatkowe wskazówki, które pomogą Ci zapobiec opóźnieniom we wpłatach.

Przejdź do sekcji:

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień w zakresie kwot naliczanych dla Twojego sklepu, polecamy skontaktować się z lokalnym specjalistą finansowym (zwłaszcza jeśli masz pytania dotyczące podatków). Etsy nie jest w stanie zapewnić sprzedawcom doradztwa podatkowego.

Jak działa Twój rachunek płatniczy

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty zostaną automatycznie potrącone z kwoty sprzedaży. Oznacza to, że w danym momencie będziesz mieć albo kwotę należną, albo kwotę dostępną do wpłat, ale nie obydwie naraz.

Jeśli nie korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty pojawią się w kwocie należnej. Twoje środki ze sprzedaży zostaną przetworzone za pomocą metody płatności, której używasz.

Jak zapłacić należną kwotę

Twoja kwota należna oznacza kwotę, którą musisz uregulować w związku ze swoją aktywnością na Etsy w ostatnim miesiącu. Jeśli Twoje bieżące saldo na koniec miesiąca jest ujemne, to w pierwszym dniu kolejnego miesiąca na Twoim koncie widoczna będzie należna kwota.

Jeśli zrealizujesz transakcję sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments w czasie, gdy na Twoim rachunku widnieje należna kwota, to ta kwota zostanie pomniejszona o kwotę netto transakcji sprzedaży. Jeśli wartość sprzedaży przekracza wysokość należnej kwoty lub spłacisz całą należną kwotę, to kwota należna będzie wynosiła zero.

Należną kwotę możesz zapłacić między 1. a 15. dniem miesiąca. Aby zapłacić należną kwotę:

 1. Kliknij przycisk Zapłać teraz w sekcji Kwota należna.
 2. Wybierz kwotę, jaką chcesz zapłacić.
 3. Wybierz metodę płatności.
 4. Kliknij Prześlij płatność.

Jeśli mieszkasz na terenie EOG

Jeśli mieszkasz na terenie EOG, który obejmuje UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie płatności, gdy klikniesz Prześlij płatność.

Aby uwierzytelnić płatność, musisz odpowiedzieć na monit wystawcy Twojej karty i podać dodatkowe informacje. W zależności od wystawcy karty wymaganą dodatkową informacją może być właściwa odpowiedź na pytanie, hasło lub kod.

Czy mogę automatycznie regulować moją kwotę należną?

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania. W ten sposób możesz co miesiąc automatycznie spłacać należną kwotę.

Dostępne do wpłat

Twoja kwota dostępna do wpłat to środki ze sprzedaży, które możesz wpłacić na swoje konto, pomniejszone o kwoty zwrotów, opłat i podatków. Jeśli na Twoim rachunku widnieje kwota należna lub saldo rachunku jest ujemne, nie będziesz mieć kwoty dostępnej do wpłat. Dowiedz się, jak ustalić kwotę dostępną do wpłat.

Jeśli na Twoim podsumowaniu znajduje się kwota dostępna do wpłat, możesz sprawdzić, kiedy środki zostaną automatycznie przelane na Twój rachunek bankowy zgodnie z Twoim harmonogramem wypłat. Możesz też kliknąć opcję Zażądaj teraz, aby Twoje środki zostały wpłacone następnego dnia — jeśli tylko osiągnąłeś minimalną kwotę wpłat.

Jeśli nie korzystasz z Etsy Payments, nie będziesz mieć kwoty dostępnej do wpłaty, ponieważ Twoje płatności są przetwarzane za pomocą innej metody.

Sprzedaż i uznania

Łączna kwota w sekcji Sprzedaż i uznania to wartość netto sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments. Czyli jest to wartość sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments pomniejszona o opłaty za przelew płatności i podatki pobrane przez Etsy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i uznań za dany miesiąc znajdziesz w pliku CSV z podsumowaniem miesięcznym:

 1. W Panelu sklepu kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Opcje.
 3. Kliknij Pobierz dane.
 4. Wybierz preferowany typ pliku CSV.
 5. Wybierz interesujący Cię miesiąc.
 6. Kliknij Wygeneruj plik CSV. Otrzymasz e-mail, gdy plik CSV będzie gotowy.
 7. Kliknij Przejdź do pobierania w e-mailu.
 8. Kliknij CSV, aby pobrać swój plik CSV.
 9. Przefiltruj Typ według Transakcji sprzedaży.
 10. Podsumuj kolumnę Netto.

Dowiedz się, jak wyliczamy Twoją łączną kwotę dostępną do wpłaty.

Opłaty i podatki

Wykres Opłaty i podatki pokazuje Twoje opłaty i podatki w wybranym okresie. Obejmuje to opłaty za wystawienie ofert, przekazanie środków i działania marketingowe, a także podatki sprzedawców i VAT naliczany przez Etsy od opłat za sprzedaż. Dowiedz się więcej o opłatach na Etsy.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i podatków za dany miesiąc znajdziesz w pliku CSV z podsumowaniem miesięcznym:

 1. W Panelu sklepu kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Opcje.
 3. Kliknij Pobierz dane.
 4. Wybierz preferowany typ pliku CSV.
 5. Wybierz interesujący Cię miesiąc.
 6. Kliknij Wygeneruj plik CSV. Otrzymasz e-mail, gdy plik CSV będzie gotowy.
 7. Kliknij Przejdź do pobierania w e-mailu.
 8. Kliknij CSV, aby pobrać swój plik CSV.
 9. Przefiltruj według Typu i Tytułu.
 10. Podsumuj kolumnę Opłaty i podatki dla każdego typu opłat.

Wykres Opłaty i podatki nie uwzględnia podatków pobranych i odprowadzonych przez Etsy od kupujących: podatku obrotowego w wymienionych stanach USA, podatku importowego oraz podatku VAT od produktów cyfrowych.

Jeśli dokonasz zwrotu pieniędzy za sprzedaż dokonaną za pośrednictwem Etsy Payments, to ten wykres odzwierciedli zwrot opłat powiązanych z tą sprzedażą. W przypadku innych metod płatności musisz jednak anulować sprzedaż, aby otrzymać zwrot powiązanych z nią opłat.

Ostatnie aktywności

W sekcji Ostatnie aktywności zobaczysz 30 ostatnich działań na swoim rachunku płatniczym. Całą aktywność swojego sklepu znajdziesz w podsumowaniach miesięcznych.

W sekcji Ostatnie aktywności wyświetlane są takie informacje:

 • Data: data dokonania obciążenia lub transakcji.
 • Typ: kategoria aktywności, na przykład podatek VAT, transakcja, sprzedaż, oferta itp.
 • Opis: konkretna aktywność. Może tu być widoczny sprzedany produkt lub aktywność, która spowodowała naliczenie podatku lub opłat.
 • Kwota: kwota pieniężna stanowiąca Twój przychód albo zwrócona w związku z daną aktywnością.
 • Opłaty i podatki: opłaty i podatki poniesione przez Ciebie w związku z aktywnością. Dowiedz się więcej o opłatach
 • Netto: jest to wartość sprzedaży brutto pomniejszona o opłaty i podatki.
 • Saldo: wartość netto (sprzedaż pomniejszona o podatki i opłaty) konkretnej pozycji rachunku.
 • Bieżące saldo: jest to aktualne saldo netto całej aktywności na rachunku płatniczym. Może ono różnić się od kwoty dostępnej do wpłat, ponieważ może uwzględniać kwoty za sprzedaż, których nie można jeszcze wpłacić na swoje konto. Dowiedz się, kiedy środki ze sprzedaży stają się dostępne do wpłat.

Podsumowania miesięczne

Miesięczne podsumowania obejmują zestawienia Twoich Sprzedaży i uznań oraz Opłat i podatków w wybranym zakresie czasu. Wybierz interesujący Cię zakres czasu z listy rozwijanej.

Aby zobaczyć swoje podsumowanie za określony miesiąc:

 1. Kliknij link Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne na dole strony.
 2. Kliknij interesujący Cię miesiąc.

W oparciu o podsumowanie miesięczne możesz wygenerować plik CSV lub deklarację VAT za dany miesiąc. W tym celu kliknij przycisk Wygeneruj plik CSV lub VAT. Jeśli w danym miesiącu otrzymałeś uznanie z tytułu podatku VAT, możesz pobrać Fakturę korygującą, klikając link po prawej.

Masz pytania na temat finansów?

Zadaj swoje pytania społeczności

Saldo Twojego rachunku płatniczego jest wpłacane w oparciu o harmonogram wpłat, dlatego może minąć kilka dni, zanim pieniądze dotrą na Twoje konto bankowe.

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, środki ze sprzedaży są w pierwszej kolejności wykorzystywane na pokrycie opłat Etsy. Następnie pozostałe saldo jest przekazywane na Twoje zarejestrowane konto bankowe zgodnie z Twoim harmonogramem wpłat.

Opłaty i koszty usług naliczone na Twoim koncie oraz szczegółowe zestawienie salda możesz zobaczyć na swoim rachunku płatniczym. Dowiedz się więcej o opłatach na Etsy. Dzięki temu zobaczysz swoją ostatnią aktywność. Przewiń w dół, żeby zmienić miesiące, których podsumowanie chcesz wyświetlić. Kliknij „Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne” na dole, aby zobaczyć pełną listę.

Jeśli nie otrzymasz wpłaty w przewidywanym terminie:

Nowi sprzedawcy uzyskują dostęp do środków ze sprzedaży po 3 dniach. Gdy od Twojej pierwszej sprzedaży upłynie 90 dni, środki stają się dostępne po jednym dniu.

Istnieje kilka przyczyn mogących powodować, że nie otrzymałeś wpłaty, gdy się jej spodziewałeś:

Bieżące saldo jest ujemne

Jeśli bieżące saldo jest ujemne, nie otrzymasz wpłaty. Oznacza to, że suma należnych opłat za sklep Etsy jest większa niż uzyskana kwota sprzedaży.

Jeśli bieżące saldo jest niższe niż oczekiwane, sprawdź swoją ostatnią aktywność na rachunku płatniczym. Z Twojego rachunku odejmowane są opłaty Etsy oraz opłaty za etykiety wysyłkowe i Etsy Ads.

Sprawdź swoje bieżące saldo

Sprawdź zapisaną kartę

Aby móc wpłacić sobie środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa. Sprawdź, czy zapisana karta jest poprawna i nie musisz z niej uiścić żadnej kwoty należnej.

Jeśli masz jakieś zaległe opłaty, musisz dokonać ich spłaty manualnie po tym, jak zaktualizujesz kartę.

Zaktualizuj dane zarejestrowanej karty

Sprawdź zarejestrowany numer konta

Aby móc wpłacić sobie środki z sprzedaży, z Twoim sklepem musi być powiązane poprawne konto bankowe.

Jeśli masz zapisane stare konto bankowe, to bank prowadzący to konto powinien automatycznie przelać Twoje środki z powrotem na rachunek płatniczy Etsy. Zwrot środków może zająć kilka dni roboczych. Otrzymasz powiadomienie e-mailowe od Etsy, gdy Twój bank zwrócić te środki.

Zaktualizuj zapisany bank, aby otrzymać te środki. Gdy konto bankowe jest aktualizowane, środki z Etsy Payments są automatycznie blokowane na 5 dni.

Zaktualizuj swój rachunek bankowy

Twoje zamówienia mogły zostać objęte podatkiem obrotowym

Wiele stanów USA wymaga od Etsy pobierania podatku obrotowego od produktów wysyłanych do danego stanu. 

Jeśli Twój produkt został wysłany do któregoś z tych stanów, pobraliśmy podatek obrotowy w Twoim imieniu, niezależnie od Twojej lokalizacji. 

Podatek obrotowy odprowadzony przez Etsy nie jest obecnie widoczny na rachunku płatniczym. Pozycja dotycząca zamówienia, od którego pobrano podatek obrotowy, pojawi się w sekcji Ostatnie aktywności, a widoczna całkowita kwota środków ze sprzedaży będzie odpowiadać cenie zamówienia pomniejszonej o podatek obrotowy. 

Podatek obrotowy od zamówienia zobaczysz na potwierdzeniu zamówienia.

Gdy dodasz lub zmienisz konto bankowe, środki zostaną zablokowane na 5 dni ze względów bezpieczeństwa. 

W tym okresie opłaty i koszty usług będą pobierane ze środków znajdujących się na Twoim rachunku płatniczym.

Po upływie tych 5 dni środki zostaną przekazane na Twoje nowe konto bankowe zgodnie z Twoim harmonogramem wpłat.

Sprzedawcy z UE, Hongkongu i Singapuru

Jeśli masz konto bankowe w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu lub Singapuru, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. 

Gdy zaktualizujesz dane rachunku bankowego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy. Będziesz musiał dodać tę drobną kwotę do swojego konta Etsy Payments, aby zweryfikować swoje konto bankowe. 

Etsy wyśle Ci e-maile z przypomnieniami o konieczności zweryfikowania konta bankowego w celu otrzymywania na nie płatności.

Aby dokonać weryfikacji swojego konta bankowego:

 1. Na rachunku płatniczym kliknij Zweryfikuj bank.
 2. Wprowadź wysokość drobnej kwoty otrzymanej na swoje konto bankowe.
 3. Kliknij Zweryfikuj bank.

Jeśli nie dokonasz weryfikacji swojego konta bankowego w ciągu 90 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony.

Sprzedawcy z USA

Na Twoim koncie w ciągu trzech do siedmiu dni powinno pojawić się niewielkie uznanie testowe. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że uznania działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twoje konto, nie musisz podejmować żadnych działań. Nie wysyłamy takich uznań na konta w bankach spoza USA.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy