Jak zarządzać swoim rachunkiem płatniczym

Możesz zarządzać finansami swojego sklepu w sekcji Rachunek płatniczy w Panelu sklepu. W tej sekcji możesz spłacić należną kwotę (lub wystawiony rachunek) i ustawić harmonogram wpłat środków ze sprzedaży.

Aby przejrzeć informacje na rachunku płatniczym:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Rachunek płatniczy.
Przejdź do sekcji:

Jak działa Twój rachunek płatniczy

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty zostaną automatycznie potrącone z kwoty sprzedaży. Oznacza to, że w danym momencie będziesz mieć albo kwotę należną, albo kwotę dostępną do wpłat, ale nie obydwie naraz.

Jeśli nie korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty pojawią się w kwocie należnej. Twoje środki ze sprzedaży zostaną przetworzone za pomocą metody płatności, której używasz.

Na moim rachunku widoczna jest kwota należna

Jeśli masz do uregulowania jakieś opłaty za swój sklep Etsy, będziesz widzieć kwotę należną, która stanowi saldo ujemne. Saldo ujemne staje się kwotą należną pierwszego dnia miesiąca i oznacza to, że Twoja sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments nie pokryła opłat za poprzedni miesiąc. Dowiedz się, jak zapłacić należną kwotę

Mam pieniądze dostępne do wpłaty

Jeśli zarobisz więcej, niż wyniosły opłaty, będziesz widzieć kwotę dostępną do wpłat, która jest saldem dodatnim. Dowiedz się, jak wpłacić dostępne środki na swoje konto bankowe.

Dowiedz się więcej o tym, jak wyliczamy kwotę należna i kwotę dostępną do wpłaty.

Jak zapłacić należną kwotę

Kwota należna oznacza kwotę, którą musisz uregulować w związku ze swoją aktywnością na Etsy.com w ostatnim miesiącu. Jeśli Twoje bieżące saldo na koniec miesiąca jest ujemne, to w pierwszym dniu kolejnego miesiąca na Twoim koncie widoczna będzie należna kwota.

Możesz sprawdzić bieżącą należną kwotę i swoją ostatnią płatność. Jeśli zrealizujesz transakcję sprzedaży w czasie, gdy na Twoim rachunku widnieje należna kwota, to ta kwota zostanie pomniejszona o kwotę netto transakcji sprzedaży. Jeśli Twoje podsumowanie jest opłacone i aktualne, należna kwota powinna wynosić 0,00 PLN.

Należną kwotę możesz zapłacić między 1. a 15. dniem miesiąca. Aby zapłacić należną kwotę:

 1. Kliknij przycisk Zapłać teraz w sekcji Kwota należna.
 2. Wybierz kwotę, jaką chcesz zapłacić.
 3. Wybierz metodę płatności.
 4. Kliknij Prześlij płatność.

Jeśli mieszkasz na terenie EOG

Jeśli mieszkasz na terenie EOG, który obejmuje UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie płatności, gdy klikniesz Prześlij płatność.

Aby uwierzytelnić płatność, musisz odpowiedzieć na monit wystawcy Twojej karty i podać dodatkowe informacje. W zależności od wystawcy karty wymaganą dodatkową informacją może być właściwa odpowiedź na pytanie, hasło lub kod.

Czy mogę automatycznie regulować moją kwotę należną?

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania. W ten sposób możesz co miesiąc automatycznie spłacać należną kwotę.

Jeśli korzystasz z automatycznego obciążania, będziemy automatycznie obciążać Twoją zarejestrowaną kartę pierwszego dnia każdego miesiąca lub gdy przekroczysz próg opłat.

Jak wpłacić sobie środki dostępne do wpłaty

Kwota dostępna do wpłat oznacza Twoje zyski z ostatnich transakcji sprzedaży zrealizowanych za pośrednictwem Etsy Payments po odjęciu stosownych opłat. Jeśli na Twoim rachunku widnieje kwota należna, nie będziesz mieć środków dostępnych do wpłat.

Jeśli na Twoim podsumowaniu znajduje się kwota dostępna do wpłat, możesz sprawdzić, kiedy środki zostaną automatycznie przelane na Twój rachunek bankowy. Dowiedz się, jak zarządzać swoim harmonogramem wpłat.

Gdy klikniesz opcję Zażądaj teraz, środki zostaną przelane następnego dnia.

Dowiedz się, jak wyliczamy Twoją kwotę dostępną do wpłaty.

Jeśli nie korzystasz z Etsy Payments, nie będziesz mieć kwoty dostępnej do wpłaty, ponieważ Twoje płatności są przetwarzane za pomocą innej metody.

Jakie były moje ostatnie aktywności?

W sekcji z ostatnimi aktywnościami widoczna jest cała aktywność Twojego sklepu związana z finansami. Obejmuje ona transakcje sprzedaży, opłaty, podatki czy zwroty pieniędzy. Na górze sekcji Ostatnie aktywności możesz sprawdzić swoje Bieżące saldo, czyli zyski po odliczeniu wszystkich opłat i podatków.

W sekcji z ostatnimi aktywnościami wyświetlane są takie informacje:

 • Data: data dokonania obciążenia lub transakcji.
 • Typ: kategoria aktywności, na przykład podatek VAT, transakcja, sprzedaż, oferta itp.
 • Opis: konkretna aktywność. Może tu być widoczny sprzedany produkt lub aktywność, która spowodowała naliczenie podatku lub opłat.
 • Kwota: kwota pieniężna stanowiąca Twój przychód albo zwrócona w związku z daną aktywnością.
 • Opłaty i podatki: opłaty i podatki poniesione przez Ciebie w związku z aktywnością. Dowiedz się, czym są poszczególne opłaty i podatki.
 • Netto: zysk netto z danej aktywności. Jest to kwota pomniejszona o opłatę i podatek.
 • Saldo: Twoje łączne saldo po zakończeniu aktywności. Jest to saldo z poprzedniej aktywności po dodaniu kwoty netto ostatniej aktywności.

W sekcji Ostatnie aktywności widać 30 najnowszych działań. Całą aktywność swojego sklepu znajdziesz w podsumowaniach miesięcznych.

Jak wyliczane jest bieżące saldo

Twoja kwota należna i dostępna do wpłat są odzwierciedleniem bieżącego salda. Twoje bieżące saldo to środki ze sprzedaży w Etsy Payments pomniejszone o opłaty i podatki.

Jakie opłaty są uwzględnione w moim bieżącym saldzie?

Na Twoim rachunku płatniczym uwzględniane są wszystkie opłaty i koszty usług związane ze sprzedażą na Etsy, w tym opłaty za oferty, prowizje od sprzedaży, etykiety wysyłkowe itp.

Do tego dochodzą opłaty za przelew płatności związane z korzystaniem z Etsy Payments. Kiedyś opłaty za przelew płatności nie pojawiały się na rachunku Etsy i automatycznie odejmowaliśmy je od sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments. Teraz wszystkie opłaty, w tym także opłaty za przelew płatności, są automatycznie odejmowane od przychodu.

Wszystkie opłaty stałe, na przykład opłaty za oferty, są podawane w walucie USD. Koszt stałej opłaty w USD jest widoczny w opisie opłaty. W sekcji Opłaty i podatki możesz zobaczyć koszt po przeliczeniu na swoją lokalną walutę, jeśli korzystasz z Etsy Payments. Przeliczona kwota może ulec zmianie, jeśli zmieni się kurs wymiany walut.

Jak zobaczyć lub pobrać podsumowania miesięczne

Miesięczne podsumowania obejmują zestawienia Twoich Sprzedaży i uznań oraz Opłat i podatków w wybranym zakresie czasu. Wybierz interesujący Cię zakres czasu z listy rozwijanej.

W opcji

Sprzedaż i uznania widoczne są Twoje dochody brutto po odjęciu zwrotów pieniędzy w wybranym zakresie czasu. Opcja Opłaty i podatki pokazuje Twoje koszty po odjęciu zwrotów lub uznań w wybranym zakresie czasu. Dowiedz się więcej o poszczególnych opłatach i podatkach.

Aby zobaczyć swoje podsumowanie za określony miesiąc:

 1. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne na dole strony.
 2. Kliknij interesujący Cię miesiąc.

W oparciu o podsumowanie miesięczne możesz wygenerować plik CSV lub deklarację VAT za dany miesiąc. W tym celu kliknij przycisk Wygeneruj plik CSV lub VAT.

Jeśli szukasz podsumowania miesięcznego za okres od czerwca do września 2018 r.

Obecnie na rachunku płatniczym nie da się zobaczyć aktywności sklepu w okresie od czerwca do września 2018 r., jeśli walutą sklepu nie jest dolar amerykański (USD). Jeśli jednak w tym okresie byłeś aktywnym sprzedawcą Etsy, możesz pobrać plik CSV za te miesiące, wykonując czynności opisane w tym artykule.

Możesz też pobrać plik CSV podsumowujący Twoją sprzedaż i wpłaty:

 1. Panelu sklepu kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Opcje.
 3. Kliknij Pobierz dane.
 4. Wybierz preferowany typ pliku CSV.
 5. Wybierz interesujący Cię miesiąc.
 6. Kliknij Wygeneruj plik CSV. Otrzymasz e-mail, gdy plik CSV będzie gotowy.
 7. Kliknij Przejdź do pobierania w e-mailu.
 8. Kliknij CSV, aby pobrać swój plik CSV.

Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się udostępnić Ci te informacje także na rachunku płatniczym na Etsy.com.

Na Etsy wysokość Twojego rachunku, lub kwoty należnej, to kwota środków ze sprzedaży pomniejszona o opłaty.

Jeśli masz pytanie na temat jakiejś opłaty lub obciążenia na Twoim rachunku płatniczym, sprawdź, czym jest dana opłata.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy