Jak zarządzać swoim rachunkiem płatniczym

Szybka odpowiedź

Pierwszego stycznia 2022 r. wprowadziliśmy pewne zmiany dotyczące rachunków płatniczych. Zapoznaj się ze zmianami opisanymi w tym artykule i daj nam znać, co o nich myślisz.

Możesz zarządzać finansami swojego sklepu w sekcji Rachunek płatniczy w Panelu sklepu. W tej sekcji możesz spłacić należną kwotę i ustawić harmonogram wypłat środków ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments.

Aby przejrzeć informacje na rachunku płatniczym:

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu lub wybierz opcję Więcej w aplikacji Sprzedaj z Etsy.
 2. Wybierz Finanse.
 3. Wybierz rachunek płatniczy.

Zapoznaj się z tą listą, aby poznać dodatkowe wskazówki, które pomogą Ci zapobiec opóźnieniom we wypłatach.

Przejdź do sekcji:

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień w zakresie kwot naliczanych dla Twojego sklepu, polecamy skontaktować się z lokalnym specjalistą finansowym (zwłaszcza jeśli masz pytania dotyczące podatków). Etsy nie jest w stanie zapewnić sprzedawcom doradztwa podatkowego.

Jak działa Twój rachunek płatniczy

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty zostaną automatycznie potrącone z kwoty sprzedaży. Oznacza to, że w danym momencie będziesz mieć albo kwotę należną, albo kwotę dostępną do wypłat, ale nie obydwie naraz.

Jeśli nie korzystasz z Etsy Payments, Twoje opłaty pojawią się w kwocie należnej. Twoje środki ze sprzedaży zostaną przetworzone za pomocą metody płatności, której używasz.

Jak zapłacić należną kwotę

Twoja kwota należna oznacza kwotę, którą musisz uregulować w związku ze swoją aktywnością na Etsy w ostatnim miesiącu. Jeśli Twoje bieżące saldo na koniec miesiąca jest ujemne, to w pierwszym dniu kolejnego miesiąca na Twoim koncie widoczna będzie należna kwota.

Jeśli zrealizujesz transakcję sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments w czasie, gdy na Twoim rachunku widnieje należna kwota, to ta kwota zostanie pomniejszona o kwotę transakcji sprzedaży, ale dodane zostaną do niej naliczone Ci opłaty. Jeśli wartość sprzedaży przekracza wysokość należnej kwoty lub spłacisz całą należną kwotę, to kwota należna będzie wynosiła zero.

Należną kwotę możesz zapłacić między 1. a 15. dniem miesiąca.

 1. Wybierz opcję Zapłać teraz w pozycji Kwota należna.
 2. Wybierz kwotę, jaką chcesz zapłacić.
 3. Wybierz metodę płatności.
 4. Wybierz Prześlij płatność.

Co w sytuacji, kiedy mieszkam w EOG?

Jeśli mieszkasz na terenie EOG, który obejmuje UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie płatności, gdy klikniesz Prześlij płatność.

Aby uwierzytelnić płatność, musisz odpowiedzieć na monit wystawcy Twojej karty i podać dodatkowe informacje. W zależności od wystawcy karty wymaganą dodatkową informacją może być właściwa odpowiedź na pytanie, hasło lub kod.

Czy mogę automatycznie regulować moją kwotę należną?

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania. W ten sposób możesz co miesiąc automatycznie spłacać należną kwotę.

Jak mogę sprawdzić kwotę dostępną do wypłat

Twoja kwota dostępna do wypłat to środki ze sprzedaży, które możesz wypłacić na swoje konto, pomniejszone o kwoty zwrotów, opłat i podatków oraz środki umieszczone na rezerwie. Jeśli na Twoim rachunku widnieje kwota należna lub saldo rachunku jest ujemne, nie będziesz mieć kwoty dostępnej do wypłat. Dowiedz się, jak ustalić kwotę dostępną do wypłat.

Jeśli na Twoim podsumowaniu znajduje się kwota dostępna do wypłat, możesz sprawdzić, kiedy środki zostaną automatycznie przelane na Twój rachunek bankowy zgodnie z Twoim harmonogramem wypłat. Możesz też kliknąć opcję Zażądaj teraz, aby Twoje środki zostały wypłacone następnego dnia — jeśli tylko osiągnąłeś minimalną kwotę wypłat.

Jeśli nie korzystasz z Etsy Payments, nie będziesz mieć kwoty dostępnej do wypłaty, ponieważ Twoje płatności są przetwarzane za pomocą innej metody.

Kiedy moje środki staną się dostępne do wypłat?

Jeśli od Twojej pierwszej transakcji sprzedaży minęło mniej niż 90 dni, środki z danej sprzedaży będą dostępne 3 dni po tej sprzedaży. Gdy upłynie okres 90 dni, środki będzie można wypłacać w następnym dniu roboczym po dokonaniu sprzedaży.

Jeśli dodasz lub zaktualizujesz dane rachunku bankowego, możemy zastosować 5-dniowy okres wstrzymania.
Poza obowiązującymi okresami wstrzymania, część środków na koncie sprzedawcy może zostać objęta rezerwą na rachunku płatniczym zgodnie z czynnikami ryzyka określonymi w Zasadach dotyczących Etsy Payments. Rezerwa na rachunku płatniczym oznacza, że pewien procent środków ze sprzedaży jest przez 45 dni regularnie odkładany, a po upływie tego okresu staje się dostępny do wypłat. Dowiedz się więcej o rezerwie na rachunku płatniczym.

Jeśli zauważymy, że w przypadku któregoś sklepu doszło do niecodziennego wzrostu liczby zamówień, zwłaszcza produktów z kategorii, na którą jest bardzo duży popyt, albo z innego powodu stwierdzimy, że działania sprzedawcy niosą sobą ryzyko doprowadzenia do sporów z kupującymi, roszczeń lub obciążeń zwrotnych albo uznamy, że występuje dużo ryzyko popełnienia oszustwa lub sprzedaży podróbek, możemy podjąć wobec takiego sprzedawcy działania przewidziane w naszych Warunkach korzystania, w tym w Zasadach dotyczących Etsy Payments. Jeśli to właściwe i dozwolone przez prawo, Etsy poinformuje sprzedawcę o takiej sytuacji.

Jak mogę sprawdzić podsumowanie swoich finansów

Aby zobaczyć podsumowanie swoich finansów, otwórz podsumowanie aktywności. Znajdziesz tam oddzielne podsumowania zarobków ze sprzedaży, kwot zwrotów, podatków zapłaconych przez kupujących, naliczonych Ci opłat oraz uznań otrzymanych od Etsy.

Wybierz zakres z rozwijanego menu pod podsumowaniem aktywności, żeby przejrzeć dane z różnych okresów.

Wybierz którąś z pozycji, aby dowiedzieć się, co znajdziesz w podsumowaniu:

Zysk netto to suma całkowitej sprzedaży pomniejszona o wysokość zwrotów, opłat, kosztów wysyłki i podatków.

W sekcji Sprzedaż i opłaty”znajduje się podsumowanie środków uzyskanych ze sprzedaży pomniejszone o zwroty pieniędzy kupującym, opłaty Etsy i kwoty podatku obrotowego odprowadzonego przez Etsy.

W tej sekcji zobaczysz takie terminy:

 • Całkowita sprzedaż – łączne środki ze wszystkich transakcji sprzedaży w wybranym okresie.
 • Zwroty pieniędzy — łączne środki zwrócone kupującym w wybranym okresie.
 • Podatek obrotowy/VAT zapłacony przez kupującego (odprowadzony) — wszystkie podatki opłacone przez kupujących, które firma Etsy pobrała i odprowadziła do urzędów podatkowych.
 • Wszystkie opłaty naliczone w związku z ofertami, sprzedażą (np. prowizje od sprzedaży i opłaty za przetwarzanie) i wypłatami będą wymienione wraz z informacją o rodzaju opłaty i kwotą podatku, którą firma Etsy musiała pobrać. Dowiedz się więcej o opłatach na Etsy.
 • Uznania — zwroty opłat Etsy, które są umieszczane pod właściwą opłatą, gdy otrzymujesz za nią zwrot.

Jeśli chcesz policzyć te opłaty, pobierz plik CSV z podsumowaniem miesięcznym i otwórz go za pomocą programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, jak Excel lub Arkusze Google. Dowiedz się, jak pobrać plik CSV z podsumowaniem miesięcznym.

Usługi sprzedawcy obejmują Etsy Ads, Offsite Ads, Pattern, domenę do hostowania strony Pattern oraz Etsy Plus. Jeśli korzystasz z takich usług Etsy, opłaty za nie pojawią się tutaj.

Tutaj pojawią się koszty wszystkich etykiet wysyłkowych kupionych na Etsy w wybranym okresie. Jeśli przewoźnik dokonał korekty kosztów, kupiłeś ubezpieczenie Shipsurance albo naliczono CI podatek od zakupu etykiet, to takie kwotą również się tu pojawią.

Jak można sprawdzić podsumowanie aktywności za okres przed styczniem 2022 r.

Aby zobaczyć wysokość swojej sprzedaży i opłat przed styczniem 2022 r., wybierz nowy zakres dat pod Podsumowaniem aktywności. Zobaczysz wtedy poprzednią wersję Podsumowania aktywności.

old_summary.png

Podsumowanie aktywności przed styczniem 2022 r.

W Podsumowaniu aktywności przed styczniem 2022 r. łączna suma Sprzedaży i uznań to Twoja łączna sprzedaż netto za pośrednictwem Etsy Payments w wybranym okresie. Czyli jest to wartość sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments pomniejszona o opłaty za przelew płatności i podatki pobrane przez Etsy.

W podsumowaniu Opłat i podatków zobaczysz swoje opłaty i podatki w wybranym okresie. Obejmuje to opłaty za wystawienie ofert, przekazanie środków ze sprzedaży i działania marketingowe, a także VAT naliczany przez Etsy od opłat za sprzedaż.
Pobierz plik CSV z podsumowaniem miesięcznym za dowolny miesiąc przed styczniem 2022 r., żeby wyliczyć sumę Sprzedaży i uznań oraz Opłat i podatków.

Jak sprawdzić swoją niedawną aktywność

W sekcji Ostatnie aktywności zobaczysz 30 ostatnich działań na swoim rachunku płatniczym. Całą aktywność swojego sklepu znajdziesz w podsumowaniach miesięcznych.

W sekcji Ostatnie aktywności wyświetlane są takie informacje:

 • Data: data dokonania obciążenia lub transakcji zgodnie z Twoją strefą czasową.
 • Rodzaj: kategoria aktywności, np. sprzedaż, opłata, marketing lub wysyłka.
 • Opis: konkretna aktywność. Może tu być widoczny sprzedany produkt lub aktywność, która spowodowała naliczenie podatku lub opłat.
 • Kwota: kwota pieniężna stanowiąca Twój przychód albo zwrócona w związku z daną aktywnością.
 • Opłaty i podatki: opłaty lub podatki poniesione w związku z aktywnością, jak wystawienie oferty lub przetworzenie płatności od kupującego. Dowiedz się więcej o opłatach.
 • Netto: jest to wartość sprzedaży brutto pomniejszona o opłaty i podatki.
 • Saldo: wartość netto (sprzedaż pomniejszona o podatki i opłaty) konkretnej pozycji rachunku.
 • Bieżące saldo: jest to aktualne saldo netto całej aktywności na rachunku płatniczym. Może ono różnić się od kwoty dostępnej do wypłat, ponieważ może uwzględniać kwoty za sprzedaż, których nie można jeszcze przelać na swoje konto. Dowiedz się, kiedy środki ze sprzedaży stają się dostępne do wypłat.

Jak przeglądać podsumowania miesięczne

W podsumowaniach miesięcznych znajdziesz podsumowanie swoich środków w danym okresie. Wybierz interesujący Cię zakres czasu z listy rozwijanej.

 1. Zaloguj się na Etsy.com i otwórz Panel sklepu.
 2. Otwórz Finanse.
 3. Wybierz Podsumowania miesięczne.
 4. Wybierz konkretny miesiąc i rok.

Jak mogę pobrać podsumowanie miesięczne lub fakturę korygującą VAT?

W oparciu o podsumowanie miesięczne możesz wygenerować plik CSV lub pobrać deklarację VAT za dany miesiąc. W tym celu naciśnij przycisk Wygeneruj plik CSV lub Pobierz w sekcji VAT. Jeśli w danym miesiącu otrzymałeś uznanie z tytułu podatku VAT, możesz pobrać fakturę korygującą, naciskając przycisk Pobierz.

Dlaczego moje starsze podsumowania miesięczne wyglądają inaczej?

W styczniu 2022 r. wprowadziliśmy zmiany w kategoryzacji opłat i środków ze sprzedaży w podsumowaniach miesięcznych. Podsumowania miesięczne za rok 2021 i wcześniejsze lata nie zostały zmienione.

Aby zobaczyć łączną kwotę Sprzedaży i uznań, czyli środków ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments pomniejszonych o opłaty za przelew płatności i podatki pobrane przez Etsy, zastosuj dla Rodzaju filtr Sprzedaż i podsumuj wartości z kolumny Netto.

Z kolei w przypadku sumy Opłat i podatków zastosuj dla Rodzaju filtr Tytuł. Podsumuj kolumnę Opłaty i podatki dla każdego typu opłat.

Masz pytania na temat finansów?

Zadaj swoje pytania społeczności

Saldo Twojego rachunku płatniczego jest wypłacane w oparciu o harmonogram wypłat, dlatego może minąć kilka dni, zanim pieniądze dotrą na Twoje konto bankowe.

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, środki ze sprzedaży są w pierwszej kolejności wykorzystywane na pokrycie opłat Etsy. Następnie pozostałe saldo jest przekazywane na Twoje zarejestrowane konto bankowe zgodnie z Twoim harmonogramem wypłat.

Opłaty i koszty usług naliczone na Twoim koncie oraz szczegółowe zestawienie salda możesz zobaczyć na swoim rachunku płatniczym. Dowiedz się więcej o opłatach na Etsy. Dzięki temu zobaczysz swoją ostatnią aktywność. Przewiń w dół, żeby zmienić miesiące, których podsumowanie chcesz wyświetlić. Skorzystaj z opcji „Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne” na dole, aby zobaczyć pełną listę.

Jeśli nie otrzymasz wypłaty w przewidywanym terminie:

Nowi sprzedawcy uzyskują dostęp do środków ze sprzedaży po trzech dniach. Gdy od Twojej pierwszej sprzedaży upłynie 90 dni, środki stają się dostępne po jednym dniu.

Istnieje kilka przyczyn mogących powodować, że nie otrzymałeś wypłaty, gdy się jej spodziewałeś:

Bieżące saldo jest ujemne

Jeśli bieżące saldo jest ujemne, nie otrzymasz wypłaty. Oznacza to, że suma należnych opłat za sklep Etsy jest większa niż uzyskana kwota sprzedaży.

Jeśli bieżące saldo jest niższe niż oczekiwane, sprawdź swoją ostatnią aktywność na rachunku płatniczym. Z Twojego rachunku odejmowane są opłaty Etsy oraz opłaty za etykiety wysyłkowe i Etsy Ads.

Sprawdź swoje bieżące saldo

Sprawdź zapisaną kartę

Aby móc wypłacić sobie środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa. Sprawdź, czy zapisana karta jest poprawna i nie musisz z niej uiścić żadnej kwoty należnej.

Jeśli masz jakieś zaległe opłaty, musisz dokonać ich spłaty manualnie po tym, jak zaktualizujesz kartę.

Zaktualizuj dane zarejestrowanej karty

Sprawdź zarejestrowany numer konta

Aby móc wypłacić sobie środki z sprzedaży, z Twoim sklepem musi być powiązane poprawne konto bankowe.

Jeśli masz zapisane stare konto bankowe, to bank prowadzący to konto powinien automatycznie przelać Twoje środki z powrotem na rachunek płatniczy Etsy. Zwrot środków może zająć kilka dni roboczych. Otrzymasz powiadomienie e-mailowe od Etsy, gdy Twój bank zwrócić te środki.

Zaktualizuj zapisany bank, aby otrzymać te środki. Gdy konto bankowe jest aktualizowane, środki z Etsy Payments są automatycznie blokowane na 5 dni.

Zaktualizuj swój rachunek bankowy

Twoje zamówienia mogły zostać objęte podatkiem obrotowym

Wiele stanów USA wymaga od Etsy pobierania podatku obrotowego od produktów wysyłanych do danego stanu. 

Jeśli Twój produkt został wysłany do któregoś z tych stanów, pobraliśmy podatek obrotowy w Twoim imieniu, niezależnie od Twojej lokalizacji.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. podatek obrotowy jest wyświetlany w sekcji Podsumowanie aktywności na rachunku płatniczym i w podsumowaniach miesięcznych.
Przed 1 stycznia 2022 r. podatek obrotowy odprowadzony przez Etsy nie jest wyświetlany. 

Podatek obrotowy odprowadzony przez Etsy nie jest obecnie widoczny na rachunku płatniczym. Pozycja dotycząca zamówienia, od którego pobrano podatek obrotowy, pojawi się w sekcji Ostatnie aktywności, a widoczna całkowita kwota środków ze sprzedaży będzie odpowiadać cenie zamówienia pomniejszonej o podatek obrotowy. 

Podatek obrotowy od zamówienia zobaczysz na potwierdzeniu zamówienia.

Gdy dodasz lub zmienisz konto bankowe, środki zostaną zablokowane na pięć dni ze względów bezpieczeństwa. 

W tym okresie opłaty i koszty usług będą pobierane ze środków znajdujących się na Twoim rachunku płatniczym.

Po upływie tych pięciu dni środki zostaną przekazane na Twoje nowe konto bankowe zgodnie z Twoim harmonogramem wypłat.

Sprzedawcy z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. 

Gdy zaktualizujesz dane rachunku bankowego, otrzymasz niewielką wypłatę od Etsy. Będziesz musiał dodać tę drobną kwotę do swojego konta Etsy Payments, aby zweryfikować swoje konto bankowe. 

Etsy wyśle Ci e-maile z przypomnieniami o konieczności zweryfikowania konta bankowego w celu otrzymywania na nie płatności.

Aby zweryfikować swój rachunek bankowy:

 1. Otwórz rachunek płatniczy i wybierz Zweryfikuj rachunek.
 2. Wprowadź wysokość drobnej kwoty otrzymanej na swój rachunek bankowy.
 3. Wybierz opcję Zweryfikuj rachunek.

Jeśli nie dokonasz weryfikacji swojego konta bankowego w ciągu 90 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony.

Sprzedawcy z USA

Na Twoim koncie w ciągu trzech do siedmiu dni powinno pojawić się niewielkie uznanie testowe. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że uznania działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twoje konto, nie musisz podejmować żadnych działań. Nie wysyłamy takich wypłat na konta w bankach spoza USA.

Po włączeniu rezerwy na rachunku płatniczym pewien odsetek kwoty zarobionej na zamówieniach będzie blokowany na 45 dni na wypadek wystąpienia problemów z zamówieniami. Takie rozwiązanie stosowane będzie tylko u niektórych sprzedawców. Pozwala nam ono sprawdzić, czy sprzedawcy radzą sobie z popytem na ich produkty, wysyłają je we właściwym czasie i obsługują użytkowników Etsy na wysokim poziomie.

Jeśli niedawno dokonałeś pierwszej sprzedaży, a Twoje zarobki przekraczają pewien próg, na Twoim rachunku płatniczym może zostać ustanowiona rezerwa. Jeżeli tak się stanie, powiadomimy Cię o tym e-mailowo oraz poprzez wiadomości w Panelu sklepu.

Więcej informacji o tej zmianie znajdziesz w Zasadach dotyczących Etsy Payments oraz Centrum pomocy. Jeśli masz jakieś uwagi lub przemyślenia dotyczące tej zmiany, daj nam znać.

Od 1 lipca 2021 r. sprzedawcom z niektórych krajów naliczana jest niewielka opłata regulacyjna (poza obecnymi kosztami sprzedaży). Ta opłata stanowi pewien odsetek od ceny produktu i kosztów wysyłki (razem z opakowaniem prezentowym i kosztami personalizacji, jeśli zostały naliczone). Wielkość opłaty różni się w zależności od kraju sprzedawcy. 

W wielu krajach koszty prowadzenia działalności ostatnio wzrosły z powodu nowych przepisów, między innymi dotyczących podatku od usług cyfrowych.

Dowiedz się więcej o regulacyjnych opłatach operacyjnych.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy