Jak zaktualizować i zweryfikować numer konta na potrzeby wypłat z Etsy Payments

Rachunek bankowy zarejestrowany na potrzeby Etsy Payments to rachunek, na który zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat trafiają dostępne środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak ustalić swój harmonogram wypłat.

Imię i nazwisko lub nazwa na rachunku bankowym muszą odpowiadać imieniu i nazwisku lub nazwie firmy wprowadzonym na stronie Informacje prawne i podatkowe.

Format rachunku bankowego, który musisz wprowadzić, różni się w zależności od kraju. Ustal format rachunku bankowego obowiązujący w Twoim kraju.

Twoje zarobki netto będą dostępne do wypłaty w ciągu 6 dni po tym, jak zaktualizujesz numer rachunku bankowego.

Przejdź do sekcji:

Rachunki w bankach amerykańskich

Sprzedawcy z USA aktualizują dane bankowe, korzystając z usługi zewnętrznej dostarczanej przez firmę Plaid. Plaid umożliwia weryfikację danych bankowych, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że Twoje wypłaty trafiają na właściwe konto. Dowiedz się więcej o stosowanych przez Plaid środkach bezpieczeństwa. Kiedy korzystasz z usług Plaid do zweryfikowania danych rachunku bankowego, musisz zaakceptować warunki Plaid, w tym Politykę prywatności Plaid.

Jeśli otwierasz sklep, dodaj dane rachunku bankowego na stronie Jak otrzymać płatność.

Aby zaktualizować dane rachunku bankowego po otwarciu sklepu:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu. W aplikacji Sprzedaj z Etsy dotknij opcji WięcejTwój sklep.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.

 1. Kliknij Dodaj lub Połącz swój bank z Plaid.
 2. W oknie Plaid, które się pojawi, potwierdź, że imię i nazwisko w naszej dokumentacji zgadza się z danymi zapisanymi w banku.
 3. Wybierz Instant (Natychmiastowo), aby zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, których używasz w bankowości internetowej (jeśli Twój bank oferuje taką opcję).
 4. Poszukaj swojego banku.
 5. Wybierz swój bank.
 6. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, których używasz do logowania na swoje konto bankowe online.

W przypadku większości sprzedawców weryfikacja danych rachunku bankowego za pośrednictwem Plaid będzie natychmiastowa. W zależności od banku może być konieczne podanie numeru rachunku i numeru rozliczeniowego (routing). Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, może być wymagana weryfikacja przez zalogowanie się w aplikacji mobilnej banku.

Mniejsze banki i instytucje spółdzielcze na weryfikację Twoich danych mogą potrzebować od 3 do 5 dni roboczych. Jeśli aktualnie przechodzisz przez proces otwierania sklepu, zanim go ukończysz, musisz poczekać na zakończenie weryfikacji bankowej. Otrzymasz e-mail, kiedy Twój bank zostanie zweryfikowany.

Czy muszę podać nazwę użytkownika i hasło do bankowości internetowej?

Nie musisz podawać tych informacji w celu weryfikacji rachunku bankowego. Możesz dokonać weryfikacji poprzez wpłaty testowe na Twoje konto. Aby to zrobić, na stronie Plaid pod nagłówkiem How would you like to connect your bank account? (W jaki sposób chcesz połączyć rachunek bankowy?) kliknij Manual (Ręcznie) zamiast Instant (Natychmiastowo).

Niemniej jednak weryfikacja przez nazwę użytkownika i hasło do bankowości internetowej jest zazwyczaj łatwiejsza. Weryfikacja przez wpłaty wymaga oczekiwania na ich dotarcie na Twój rachunek i ręcznego wprowadzenia ich kwot na Etsy za pośrednictwem Plaid.

Otrzymuję komunikat o błędzie lub nie widzę mojego banku na liście w Plaid

Jeśli nie możesz kontynuować z powodu błędu albo nie możesz znaleźć swojego banku w wyszukiwarce Plaid, spróbuj przeprowadzić ręczną weryfikację rachunku bankowego za pomocą wpłat testowych.

W oknie Plaid, w którym widzisz komunikat o błędzie lub brak wyników wyszukiwania, kliknij Link with account numbers (Połącz za pomocą numerów rachunku). Możesz też na pierwszym ekranie Plaid kliknąć Manual (Ręcznie) zamiast Instant (Natychmiastowo).

Jak zweryfikować bank ręcznie za pomocą wpłat testowych

Zamiast wpisywać nazwę użytkownika i hasło do bankowości internetowej, możesz zweryfikować swój rachunek bankowy, podając numer konta i numer rozliczeniowy (routing). Wtedy Plaid przekaże na Twój rachunek 2 małe wpłaty testowe. Kiedy wpłaty dotrą na Twoje konto, przejdź z powrotem do okna Plaid w ustawieniach płatności i wpisz kwoty otrzymanych wpłat.

Czasem wpłaty docierają nawet w 1 dzień roboczy, ale w przypadku większości sprzedawców zajmuje to od 3 do 5 dni roboczych. 

 1. Na stronie Ustawienia płatności kliknij Dodaj lub Połącz swój bank z Plaid, a następnie pod nagłówkiem How would you like to link your bank account? (W jaki sposób chcesz połączyć rachunek bankowy?) wybierz opcję Manual (Ręcznie).
 2. Kliknij Continue (Dalej).
 3. Podaj numer rozliczeniowy (routing) i kliknij Continue (Dalej).
 4. Podaj numer rachunku bankowego i kliknij Continue (Dalej).
 5. Wybierz rodzaj konta – Personal (Osobiste) lub Business (Firmowe) – i kliknij Continue (Dalej).
 6. Podaj swoje imię i nazwisko, a następnie kliknij Continue (Dalej).
 7. Wybierz Checking (Bieżące) lub Savings (Oszczędnościowe) i kliknij Continue (Dalej).
 8. Wybierz opcję Authorize deposits and withdrawals (Autoryzuj wpłaty i wypłaty).
 9. Po upływie 1 dnia roboczego możesz już sprawdzić, czy na Twój rachunek bankowy dotarły wpłaty testowe. W większości przypadków wpłaty docierają w ciągu 5 dni roboczych.
 10. Kiedy wpłaty dotrą na Twój rachunek bankowy, wróć na stronę Jak otrzymać płatność.
 11. Kliknij opcję I’ve received my microdeposits (Otrzymałem mikrowpłaty).
 12. Wpisz kwoty pierwszej i drugiej wpłaty, a następnie kliknij Continue (Dalej).

Weryfikację musisz dokończyć w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie Twój sklep zostanie zawieszony do momentu dokończenia weryfikacji.

Jeśli podane przez Ciebie kwoty wpłat będą niepoprawne, możesz spróbować ponownie po wpisaniu danych rachunku bankowego. Po kilku nieudanych próbach podania i weryfikacji danych rachunku bankowego Twój sklep może zostać zawieszony. W takiej sytuacji w celu uzyskania dalszej pomocy konieczny będzie kontakt z zespołem pomocy Etsy.

Dlaczego Etsy wprowadziło wymóg weryfikacji rachunków bankowych za pośrednictwem Plaid w przypadku sprzedawców z USA?

Przed wprowadzeniem wymogu weryfikacji przez Plaid własność rachunków bankowych należących do sprzedawców z USA nie była weryfikowana po ich aktualizacji. Etsy ma obowiązek dbania o to, aby odbiorcami wypłat za sprzedaż byli właściciele sklepów. Po sprawdzeniu wielu dostępnych opcji weryfikacji danych rachunków bankowych Etsy uznało, że oferta Plaid gwarantuje sklepom Etsy szybką i bezpieczną weryfikację. Sprzedawcom, którzy odmówią podania nazwy użytkownika i hasła do bankowości internetowej w celu natychmiastowej weryfikacji, Plaid oferuje możliwość przeprowadzenia weryfikacji ręcznej. Bardzo zależy nam na prywatności i bezpieczeństwie członków społeczności. Etsy obecnie korzysta z usług Plaid wyłącznie w celu weryfikacji bankowej.

Rachunki w bankach spoza USA

Jeśli Twój bank ma siedzibę poza USA, możesz zaktualizować dane swojego rachunku bankowego w Ustawieniach płatności.

Jeżeli Twój sklep został otwarty po 1 marca 2022 roku, możesz dodać dane rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej transakcji sprzedaży. Dopilnuj, by dodać dane rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży, aby uniknąć zawieszenia sklepu. Musisz zweryfikować dane rachunku bankowego w ciągu 60 dni. W przeciwnym razie Twój sklep zostanie zawieszony.

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu. W aplikacji Sprzedaj z Etsy dotknij opcji WięcejTwój sklep.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz Aktualizuj obok nagłówka Dane rachunku bankowego. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. Podaj nowe dane rachunku bankowego.
 6. Wybierz Zapisz.

Weryfikacja rachunku bankowego

Jeśli zaktualizujesz dane rachunku bankowego, musisz go zweryfikować, zanim otrzymasz środki ze sprzedaży.

Waluta mojego rachunku bankowego jest inna niż waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna niż waluta Twojego rachunku płatniczego, możesz przesłać wyciąg bankowy w celu weryfikacji. Sprawdzimy go w ciągu 5 dni roboczych.

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz Aktualizuj obok nagłówka Dane rachunku bankowego. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. W części Kraj siedziby banku i waluta wybierz Mój rachunek bankowy jest w innej walucie. Uwaga: wypłat środków możemy dokonywać wyłącznie w walucie Twojego rachunku płatniczego.
 6. Wybierz opcję Zapisz i prześlij wyciąg bankowy.
 7. Przeciągnij i upuść lub wybierz plik wyciągu bankowego.
 8. Wybierz Prześlij.
 9. Wybierz Zapisz.

Wypłat środków będziemy dokonywać w walucie Twojego rachunku płatniczego, nawet jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna.

Waluta mojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta Twojego rachunku płatniczego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy w ciągu 5 dni roboczych po aktualizacji danych rachunku bankowego lub rozpoczęciu weryfikacji rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej sprzedaży. Wpłatę tę obsługuje nasz partner, niezależny operator płatności, taki jak Adyen lub Envoy, za pośrednictwem WorldPay.

Gdy otrzymasz wpłatę na rachunek bankowy, wprowadź wysokość otrzymanej kwoty w Ustawieniach płatności na Etsy.

Jak otrzymam wypłatę testową po pierwszej sprzedaży?

Dopilnuj, żeby w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży przesłać na rachunek bankowy niewielką wypłatę, aby uniknąć zawieszenia sklepu.

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz opcję Zweryfikuj rachunek obok Danych rachunku bankowego.
 5. Wybierz opcję Zapisz i wyślij małą wpłatę.

Jak mogę zweryfikować swój rachunek bankowy po otrzymaniu niewielkiej wypłaty?

Poczekaj, aż na Twoim rachunku bankowym pojawi się wypłata. Następnie wróć na swój Rachunek płatniczy na Etsy. 

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Przejdź do Rachunku płatniczego.
 4. Wybierz Zweryfikuj rachunek.
 5. Wprowadź wysokość niewielkiej kwoty otrzymanej od Etsy na rachunek bankowy. Nadawcą przelewu może być WorldPay, Envoy lub Adyen.
 6. Wybierz Zweryfikuj rachunek.

Przycisk Zweryfikuj rachunek zobaczysz też w Panelu sklepu w sekcji Doradca sklepów. Jest on bezpośrednio powiązany z weryfikacją rachunku bankowego. 

Jeśli kilkukrotnie wprowadzisz błędną kwotę wypłaty, możemy poprosić Cię o przesłanie wyciągu z rachunku bankowego w celu weryfikacji. Sprawdzimy przesłany wyciąg w ciągu około 5 dni roboczych.

Co zrobić, jeśli mam problem z weryfikacją rachunku bankowego?

Widzę komunikat Wróć później i nie mogę wprowadzić kwoty wpłaty.

 • Musisz powrócić do weryfikacji później, nawet jeśli nie otrzymałaś wpłaty.
 • Sprawdzaj sytuację codziennie. W ciągu kilku dni będziesz mogła wprowadzić na Etsy kwotę wpłaty.
 • Zespół pomocy Etsy nie ma możliwości usunięcia komunikatu Wróć później.

Wprowadzam kwotę, ale Etsy informuje, że jest błędna.

 • Wprowadź dokładnie taką samą kwotę otrzymanej wpłaty, jaka widoczna jest na wyciągu.
 • Upewnij się, że wpisujesz kwotę ostatniej wpłaty. Jeśli próbowałaś zaktualizować rachunek bankowy więcej niż raz, mogłaś otrzymać kilka wpłat testowych. Wszystkie wcześniejsze wpłaty będą nieważne.
 • Od aktualizacji danych rachunku bankowego do otrzymania niewielkiej wpłaty może minąć nawet 5 dni roboczych.
 • Jeśli zaktualizujesz dane rachunku bankowego na Etsy i wkrótce potem sprawdzisz, czy otrzymałaś przelew na niewielką kwotę, możesz zobaczyć nieaktualną wpłatę od Etsy. Poczekaj na nową niewielką wpłatę.

Nie widzę niewielkiej wpłaty

 • Poczekaj 5 dni roboczych. Jeśli nie widzisz wpłaty po 5 dniach roboczych, wprowadź dane rachunku bankowego ponownie, aby otrzymać na konto nową wpłatę.
 • Jeśli nadal nie otrzymasz wpłaty, potwierdź dane rachunku w swoim banku lub spróbuj dodać inny rachunek bankowy.

Zweryfikowałam rachunek bankowe, ale mój sklep nadal jest zawieszony

 • Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę prób weryfikacji lub nie dokonasz weryfikacji swojego rachunku bankowego w ciągu 60 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony.
 • Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę prób weryfikacji, poprosimy Cię o wyciąg z rachunku bankowego w celu dokończenia weryfikacji, zanim będziemy mogli przywrócić Twój sklep. Sprawdzimy przesłany wyciąg w ciągu około 5 dni roboczych.
 • Jeśli udało Ci się odnaleźć niewielką wpłatę od Etsy i masz możliwość zweryfikowania rachunku, zrób to na Etsy.com, a nie w aplikacji Sprzedaj z Etsy, zanim skontaktujesz się z zespołem pomocy Etsy i poprosisz o pomoc w przywróceniu sklepu.
 • Nie można zweryfikować rachunku w aplikacji Sprzedaj z Etsy, jeśli sklep jest zawieszony.

Nowy rachunek prowadzi bank z innego kraju niż poprzedni

Jeśli mieszkasz w strefie euro

Jeśli Twój obecny rachunek prowadzi bank ze strefy euro i zmieniasz go na rachunek z innego kraju tej strefy, wybierz  Skontaktuj się z zespołem pomocy u dołu tej strony, aby uzyskać pomoc w aktualizacji kraju rachunku bankowego.

Jeśli mieszkasz gdzie indziej

Obecnie nie można zmienić rachunku bankowego na rachunek prowadzony w innym kraju.

Najlepszą opcją jest otwarcie nowego sklepu Etsy. Zakładając nowy sklep, możesz wybrać rachunek bankowy ze swojego obecnego kraju zamieszkania. Nie możesz jednak połączyć sklepów Etsy ani przenieść informacji ze starego sklepu do nowego. Oznacza to, że sklepowe dane, w tym oferty, oceny i wyniki sprzedaży, nie zostaną przeniesione na nowe konto. W nowym sklepie możesz jednak umieścić link do starego, aby pokazać klientom uzyskane wcześniej oceny i wyniki sprzedaży.

Numer rachunku bankowego swojego sklepu możesz zaktualizować w Panelu sklepu. Aby dodać nowe dane rachunku bankowego, musisz najpierw potwierdzić dane rachunku bankowego, który wcześniej był powiązany z Twoim kontem.

Jeśli masz problem z potwierdzeniem poprzednich danych, polecamy skontaktować się bezpośrednio z bankiem. Nawet w przypadku starych i nieaktualnych rachunków bank powinien przechowywać takie dane przez 7 lat. Kontakt z bankiem jest najszybszym sposobem na uzyskanie danych poprzedniego rachunku.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, musisz odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i odpowiedz na pytania weryfikacyjne poprzez e-mail. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie podawać nam pełnych danych rachunku bankowego.

Format rachunku bankowego, którego używasz do otrzymywania wypłat, różni się w zależności od kraju. Więcej informacji o formacie, jakiego należy użyć, uzyskasz od swojego banku. Bank może też potwierdzić szczegółowe dane Twojego rachunku, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy na Etsy są one zapisane bez błędów. 

Ustal format rachunku bankowego akceptowany w Twoim kraju.

Sprzedawcy z USA

Rachunek bankowy możesz zaktualizować w Ustawieniach płatności za pośrednictwem Plaid. Dowiedz się więcej.

Będzie konieczna weryfikacja danych rachunku bankowego za pośrednictwem Plaid w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie Twój sklep zostanie zawieszony.

Sprzedawcy spoza USA

Jeśli Twoje konto prowadzone jest przez bank spoza USA, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży.

Jeżeli Twój sklep został otwarty po 1 marca 2022 roku, możesz dodać dane rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej transakcji sprzedaży. Dopilnuj, by dodać dane rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży, aby uniknąć zawieszenia sklepu.
Musisz zweryfikować dane rachunku bankowego w ciągu 60 dni. W przeciwnym razie Twój sklep zostanie zawieszony.

Waluta mojego rachunku bankowego jest inna niż waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna niż waluta Twojego rachunku płatniczego, możesz przesłać wyciąg bankowy w celu weryfikacji. Sprawdzimy go w ciągu 5 dni roboczych. Wypłat środków będziemy dokonywać w walucie Twojego rachunku płatniczego, nawet jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna.

Aby dokonać weryfikacji rachunku bankowego, gdy waluta Twojego rachunku płatniczego jest inna: 

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz Aktualizuj obok nagłówka Dane rachunku bankowego. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. W części Kraj siedziby banku i waluta wybierz Mój rachunek bankowy jest w innej walucie. Uwaga: wypłat środków możemy dokonywać wyłącznie w walucie Twojego rachunku płatniczego.
 6. Wybierz opcję Zapisz i prześlij wyciąg bankowy.
 7. Przeciągnij i upuść lub wybierz plik wyciągu bankowego.
 8. Wybierz Prześlij.
 9. Wybierz Zapisz.

Waluta mojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta Twojego rachunku płatniczego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy w ciągu 2–3 dni roboczych po aktualizacji danych rachunku bankowego lub rozpoczęciu weryfikacji rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej sprzedaży. Wpłatę tę obsługuje nasz partner, niezależny operator płatności, taki jak Adyen lub Envoy, za pośrednictwem WorldPay.

Gdy otrzymasz wpłatę na rachunek bankowy, wprowadź wysokość otrzymanej kwoty w Ustawieniach płatności na Etsy.

 • Musisz powrócić do weryfikacji później, nawet jeśli nie otrzymałaś wpłaty.
 • Sprawdzaj sytuację codziennie. W ciągu kilku dni będziesz mogła wprowadzić na Etsy kwotę wpłaty.
 • Zespół pomocy Etsy nie ma możliwości usunięcia komunikatu Wróć później.
 • Wprowadź dokładnie taką samą kwotę otrzymanej wpłaty, jaka widoczna jest na wyciągu.
 • Upewnij się, że wpisujesz kwotę ostatniej wpłaty. Jeśli próbowałaś zaktualizować rachunek bankowy więcej niż raz, mogłaś otrzymać kilka wpłat testowych. Wszystkie wcześniejsze wpłaty będą nieważne.
 • Od aktualizacji danych rachunku bankowego do otrzymania niewielkiej wpłaty może minąć nawet 5 dni roboczych.
 • Jeśli zaktualizujesz dane rachunku bankowego na Etsy i wkrótce potem sprawdzisz, czy otrzymałaś przelew na niewielką kwotę, możesz zobaczyć nieaktualną wpłatę od Etsy. Poczekaj na nową niewielką wpłatę.
 • Poczekaj 5 dni roboczych. Jeśli nie widzisz wpłaty po 5 dniach roboczych, wprowadź dane rachunku bankowego ponownie, aby otrzymać na konto nową wpłatę.
 • Jeśli nadal nie otrzymasz wpłaty, potwierdź dane rachunku w swoim banku lub spróbuj dodać inny rachunek bankowy.
 • Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę prób weryfikacji lub nie dokonasz weryfikacji swojego rachunku bankowego w ciągu 60 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony i będziesz musiała skontaktować się z Etsy.
 • Jeśli udało Ci się odnaleźć niewielką wpłatę od Etsy i masz możliwość zweryfikowania rachunku, zrób to na Etsy.com, a nie w aplikacji Sprzedaj z Etsy, zanim skontaktujesz się z zespołem pomocy Etsy i poprosisz o pomoc w przywróceniu sklepu.
 • Nie można zweryfikować rachunku w aplikacji Sprzedaj z Etsy, jeśli sklep jest zawieszony.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy