Jak zaktualizować i zweryfikować numer konta na potrzeby wypłat z Etsy Payments

Rachunek bankowy zarejestrowany na potrzeby Etsy Payments to rachunek, na który zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat trafiają dostępne środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak ustalić swój harmonogram wypłat.

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu. W aplikacji Sprzedaj z Etsy dotknij opcji Więcej Twój sklep.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz Aktualizuj obok nagłówka Dane rachunku bankowego. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. Podaj nowe dane rachunku bankowego.
 6. Wybierz Zapisz.

Imię i nazwisko lub nazwa na rachunku bankowym muszą odpowiadać imieniu i nazwisku lub nazwie firmy wprowadzonym na stronie Informacje prawne i podatkowe.

Format rachunku bankowego, który musisz wprowadzić, różni się w zależności od kraju. Ustal format rachunku bankowego obowiązujący w Twoim kraju.

Gdy zaktualizujesz numer rachunku, wstrzymamy środki z Etsy Payments na 5 dni, aby chronić Twój rachunek przed potencjalnymi nadużyciami.

W zależności od lokalizacji konieczne może być zweryfikowanie danych rachunku bankowego przy pomocy wypłaty testowej.

Przejdź do sekcji:

Weryfikacja rachunków w bankach z USA

Na Twoim rachunku bankowym w ciągu 3–7 dni powinna pojawić się niewielka wpłata testowa. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że wpłaty działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twój rachunek, nie musisz podejmować żadnych działań.

Jeśli zakładasz nowy sklep, otrzymasz tę niewielką kwotę od Etsy dopiero, gdy Twój sklep stanie się widoczny publicznie. Nie przelejemy na Twój rachunek bankowy żadnej wypłaty podczas konfiguracji sklepu przed jego otwarciem.

Weryfikacja rachunków w bankach spoza USA

Jeśli Twoje konto prowadzone jest przez bank z innego niż USA kraju, gdzie dostępna jest usługa Etsy Payments, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży.

Jeżeli Twój sklep został otwarty po 1 marca 2022 roku, możesz dodać dane rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej transakcji sprzedaży. Dopilnuj, by dodać dane rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży, aby uniknąć zawieszenia sklepu. Musisz zweryfikować dane rachunku bankowego w ciągu 60 dni. W przeciwnym razie Twój sklep zostanie zawieszony.

Waluta mojego rachunku bankowego jest inna niż waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna niż waluta Twojego rachunku płatniczego, możesz przesłać wyciąg bankowy w celu weryfikacji. Sprawdzimy go w ciągu 5 dni roboczych.

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz Aktualizuj obok nagłówka Dane rachunku bankowego. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. W części Kraj siedziby banku i waluta wybierz Mój rachunek bankowy jest w innej walucie. Uwaga: wypłat środków możemy dokonywać wyłącznie w walucie Twojego rachunku płatniczego.
 6. Wybierz opcję Zapisz i prześlij wyciąg bankowy.
 7. Przeciągnij i upuść lub wybierz plik wyciągu bankowego.
 8. Wybierz Prześlij.
 9. Wybierz Zapisz.

Wypłat środków będziemy dokonywać w walucie Twojego rachunku płatniczego, nawet jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna.

Waluta mojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta Twojego rachunku płatniczego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy w ciągu 5 dni roboczych po aktualizacji danych rachunku bankowego lub rozpoczęciu weryfikacji rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej sprzedaży. Wpłatę tę obsługuje nasz partner, niezależny operator płatności, taki jak Adyen lub Envoy, za pośrednictwem WorldPay.

Gdy otrzymasz wpłatę na rachunek bankowy, wprowadź wysokość otrzymanej kwoty w Ustawieniach płatności na Etsy.

Jak otrzymam wypłatę testową po pierwszej sprzedaży?

Dopilnuj, żeby w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży przesłać na rachunek bankowy niewielką wypłatę, aby uniknąć zawieszenia sklepu.

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz opcję Zweryfikuj rachunek obok Danych rachunku bankowego.
 5. Wybierz opcję Zapisz i wyślij małą wpłatę.

Jak mogę zweryfikować swój rachunek bankowy po otrzymaniu niewielkiej wypłaty?

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Przejdź do Rachunku płatniczego.
 4. Wybierz Zweryfikuj rachunek.
 5. Wprowadź wysokość niewielkiej kwoty otrzymanej od Etsy na rachunek bankowy. Nadawcą przelewu może być WorldPay, Envoy lub Adyen.
 6. Wybierz Zweryfikuj rachunek.

Przycisk Zweryfikuj rachunek zobaczysz też w Panelu sklepu w sekcji Doradca sklepów. Jest on bezpośrednio powiązany z weryfikacją rachunku bankowego.

Co zrobić, jeśli mam problem z weryfikacją rachunku bankowego?

Widzę komunikat Wróć później i nie mogę wprowadzić kwoty wpłaty.

 • Musisz powrócić do weryfikacji później, nawet jeśli nie otrzymałaś wpłaty.
 • Sprawdzaj sytuację codziennie. W ciągu kilku dni będziesz mogła wprowadzić na Etsy kwotę wpłaty.
 • Zespół pomocy Etsy nie ma możliwości usunięcia komunikatu Wróć później.

Wprowadzam kwotę, ale Etsy informuje, że jest błędna.

 • Wprowadź dokładnie taką samą kwotę otrzymanej wpłaty, jaka widoczna jest na wyciągu.
 • Upewnij się, że wpisujesz kwotę ostatniej wpłaty. Jeśli próbowałaś zaktualizować rachunek bankowy więcej niż raz, mogłaś otrzymać kilka wpłat testowych. Wszystkie wcześniejsze wpłaty będą nieważne.
 • Od aktualizacji danych rachunku bankowego do otrzymania niewielkiej wpłaty może minąć nawet 5 dni roboczych.
 • Jeśli zaktualizujesz dane rachunku bankowego na Etsy i wkrótce potem sprawdzisz, czy otrzymałaś przelew na niewielką kwotę, możesz zobaczyć nieaktualną wpłatę od Etsy. Poczekaj na nową niewielką wpłatę.

Nie otrzymałam niewielkiej wpłaty

 • Poczekaj 5 dni roboczych. Jeśli nie widzisz wpłaty po 5 dniach roboczych, wprowadź dane rachunku bankowego ponownie, aby otrzymać na konto nową wpłatę.
 • Jeśli nadal nie otrzymasz wpłaty, potwierdź dane rachunku w swoim banku lub spróbuj dodać inny rachunek bankowy.

Zweryfikowałam rachunek bankowe, ale mój sklep nadal jest zawieszony

 • Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę prób weryfikacji lub nie dokonasz weryfikacji swojego rachunku bankowego w ciągu 60 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony i będziesz musiała skontaktować się z Etsy.
 • Jeśli udało Ci się odnaleźć niewielką wpłatę od Etsy i masz możliwość zweryfikowania rachunku, zrób to na Etsy.com, a nie w aplikacji Sprzedaj z Etsy, zanim skontaktujesz się z zespołem pomocy Etsy i poprosisz o pomoc w przywróceniu sklepu.
 • Nie można zweryfikować rachunku w aplikacji Sprzedaj z Etsy, jeśli sklep jest zawieszony.

Nowy rachunek prowadzi bank z innego kraju niż poprzedni

Jeśli mieszkasz w strefie euro

Jeśli Twój obecny rachunek prowadzi bank ze strefy euro i zmieniasz go na rachunek z innego kraju tej strefy, wybierz  Skontaktuj się z zespołem pomocy u dołu tej strony, aby uzyskać pomoc w aktualizacji kraju rachunku bankowego.

Jeśli mieszkasz gdzie indziej

Obecnie nie można zmienić rachunku bankowego na rachunek prowadzony w innym kraju.

Najlepszą opcją jest otwarcie nowego sklepu Etsy. Zakładając nowy sklep, możesz wybrać rachunek bankowy ze swojego obecnego kraju zamieszkania. Nie możesz jednak połączyć sklepów Etsy ani przenieść informacji ze starego sklepu do nowego. Oznacza to, że sklepowe dane, w tym oferty, oceny i wyniki sprzedaży, nie zostaną przeniesione na nowe konto. W nowym sklepie możesz jednak umieścić link do starego, aby pokazać klientom uzyskane wcześniej oceny i wyniki sprzedaży.

Numer rachunku bankowego swojego sklepu możesz zaktualizować w Panelu sklepu. Aby dodać nowe dane rachunku bankowego, musisz najpierw potwierdzić dane rachunku bankowego, który wcześniej był powiązany z Twoim kontem.

Jeśli masz problem z potwierdzeniem poprzednich danych, polecamy skontaktować się bezpośrednio z bankiem. Nawet w przypadku starych i nieaktualnych rachunków bank powinien przechowywać takie dane przez 7 lat. Kontakt z bankiem jest najszybszym sposobem na uzyskanie danych poprzedniego rachunku.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, musisz odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i odpowiedz na pytania weryfikacyjne poprzez e-mail. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie podawać nam pełnych danych rachunku bankowego.

Format rachunku bankowego, którego używasz do otrzymywania wypłat, różni się w zależności od kraju. Więcej informacji o formacie, jakiego należy użyć, uzyskasz od swojego banku. Bank może też potwierdzić szczegółowe dane Twojego rachunku, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy na Etsy są one zapisane bez błędów. 

Ustal format rachunku bankowego akceptowany w Twoim kraju.

Sprzedawcy z USA

Na Twoim rachunku bankowym w ciągu 3–7 dni powinna pojawić się niewielka wpłata testowa. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że wpłaty działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twój rachunek, nie musisz podejmować żadnych działań.

Jeśli zakładasz nowy sklep, otrzymasz tę niewielką kwotę od Etsy dopiero, gdy Twój sklep stanie się widoczny publicznie. Nie przelejemy na Twój rachunek bankowy żadnej wypłaty podczas konfiguracji sklepu przed jego otwarciem.

Sprzedawcy spoza USA

Jeśli Twoje konto prowadzone jest przez bank spoza USA, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży.

Jeżeli Twój sklep został otwarty po 1 marca 2022 roku, możesz dodać dane rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej transakcji sprzedaży. Dopilnuj, by dodać dane rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży, aby uniknąć zawieszenia sklepu.
Musisz zweryfikować dane rachunku bankowego w ciągu 60 dni. W przeciwnym razie Twój sklep zostanie zawieszony.

Waluta mojego rachunku bankowego jest inna niż waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna niż waluta Twojego rachunku płatniczego, możesz przesłać wyciąg bankowy w celu weryfikacji. Sprawdzimy go w ciągu 5 dni roboczych.

Aby przesłać wyciąg bankowy do weryfikacji:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Wybierz kartę Finanse.
 3. Wybierz Ustawienia płatności.
 4. Wybierz Aktualizuj obok nagłówka Dane rachunku bankowego. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. W części Kraj siedziby banku i waluta wybierz Mój rachunek bankowy jest w innej walucie. Uwaga: wypłat środków możemy dokonywać wyłącznie w walucie Twojego rachunku płatniczego.
 6. Wybierz opcję Zapisz i prześlij wyciąg bankowy.
 7. Przeciągnij i upuść lub wybierz plik wyciągu bankowego.
 8. Wybierz Prześlij.
 9. Wybierz Zapisz.

Wypłat środków będziemy dokonywać w walucie Twojego rachunku płatniczego, nawet jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest inna.

Waluta mojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta mojego rachunku płatniczego

Jeśli waluta Twojego rachunku bankowego jest taka sama jak waluta Twojego rachunku płatniczego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy w ciągu 2–3 dni roboczych po aktualizacji danych rachunku bankowego lub rozpoczęciu weryfikacji rachunku bankowego po dokonaniu pierwszej sprzedaży. Wpłatę tę obsługuje nasz partner, niezależny operator płatności, taki jak Adyen lub Envoy, za pośrednictwem WorldPay.

Gdy otrzymasz wpłatę na rachunek bankowy, wprowadź wysokość otrzymanej kwoty w Ustawieniach płatności na Etsy.

 • Musisz powrócić do weryfikacji później, nawet jeśli nie otrzymałaś wpłaty.
 • Sprawdzaj sytuację codziennie. W ciągu kilku dni będziesz mogła wprowadzić na Etsy kwotę wpłaty.
 • Zespół pomocy Etsy nie ma możliwości usunięcia komunikatu Wróć później.
 • Wprowadź dokładnie taką samą kwotę otrzymanej wpłaty, jaka widoczna jest na wyciągu.
 • Upewnij się, że wpisujesz kwotę ostatniej wpłaty. Jeśli próbowałaś zaktualizować rachunek bankowy więcej niż raz, mogłaś otrzymać kilka wpłat testowych. Wszystkie wcześniejsze wpłaty będą nieważne.
 • Od aktualizacji danych rachunku bankowego do otrzymania niewielkiej wpłaty może minąć nawet 5 dni roboczych.
 • Jeśli zaktualizujesz dane rachunku bankowego na Etsy i wkrótce potem sprawdzisz, czy otrzymałaś przelew na niewielką kwotę, możesz zobaczyć nieaktualną wpłatę od Etsy. Poczekaj na nową niewielką wpłatę.
 • Poczekaj 5 dni roboczych. Jeśli nie widzisz wpłaty po 5 dniach roboczych, wprowadź dane rachunku bankowego ponownie, aby otrzymać na konto nową wpłatę.
 • Jeśli nadal nie otrzymasz wpłaty, potwierdź dane rachunku w swoim banku lub spróbuj dodać inny rachunek bankowy.
 • Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę prób weryfikacji lub nie dokonasz weryfikacji swojego rachunku bankowego w ciągu 60 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony i będziesz musiała skontaktować się z Etsy.
 • Jeśli udało Ci się odnaleźć niewielką wpłatę od Etsy i masz możliwość zweryfikowania rachunku, zrób to na Etsy.com, a nie w aplikacji Sprzedaj z Etsy, zanim skontaktujesz się z zespołem pomocy Etsy i poprosisz o pomoc w przywróceniu sklepu.
 • Nie można zweryfikować rachunku w aplikacji Sprzedaj z Etsy, jeśli sklep jest zawieszony.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy