Jak zaktualizować numer konta na potrzeby wpłat z Etsy Payments

Konto zarejestrowane na potrzeby Etsy Payments to konto bankowe, na które zgodnie z ustalonym harmonogramem wpłat trafiają dostępne środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak ustalić swój harmonogram wpłat.

Aby zaktualizować numer konta:

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsykliknij ikonę Twoje konto, a potem kliknij Panel sklepu. (Dowiedz się, jak zaktualizować numer konta, jeśli Twój sklep nie został jeszcze otwarty.)
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Ustawienia płatności.
 4. Obok nagłówka Dane rachunku bankowego kliknij Aktualizuj. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. Wprowadź swoje informacje o rachunku bankowym.
 6. Kliknij Zapisz.

Gdy zaktualizujesz numer konta, wstrzymamy środki z Etsy Payments na pięć dni, aby chronić Twoje konto przed potencjalnymi nadużyciami.

Weryfikacja kont w bankach z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru i Szwajcarii

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru lub Szwajcarii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży.

Gdy zaktualizujesz dane rachunku bankowego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy. Będziesz musiał dodać tę drobną kwotę do swojego rachunku płatniczego, aby zweryfikować swoje konto bankowe dla celów zachowania zgodności.

Etsy wyśle Ci e-maile z przypomnieniami o konieczności zweryfikowania konta bankowego w celu otrzymywania na nie płatności.

Aby zweryfikować swój rachunek bankowy:

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy kliknij ikonę Twoje konto, a następnie kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Rachunek płatniczy.
 4. Kliknij Zweryfikuj bank.
 5. Wprowadź wysokość drobnej kwoty otrzymanej na swoje konto bankowe.
 6. Kliknij Zweryfikuj bank.

Przycisk Zweryfikuj bank zobaczysz też w Panelu sklepu w sekcji Doradca sklepów. Kliknięcie przycisku spowoduje przejście do weryfikacji konta bankowego.

Jeśli nie dokonasz weryfikacji swojego konta bankowego w ciągu 90 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony.

Weryfikacja kont w bankach z USA

Na Twoim koncie w ciągu trzech do siedmiu dni powinno pojawić się niewielkie uznanie testowe. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że uznania działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twoje konto, nie musisz podejmować żadnych działań. Nie wysyłamy takich uznań na konta w bankach spoza USA.

Moje nowe konto prowadzi bank z innego kraju niż poprzednie

Jeśli mieszkasz w strefie euro

Jeśli obecne konto bankowe prowadzi bank ze strefy euro i zmieniasz je na konto z innego kraju tej strefy, kliknij  Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony i poproś o aktualizację kraju rachunku bankowego.

Jeśli mieszkasz gdzie indziej

Obecnie nie można zmienić konta na takie, które jest prowadzone w innym kraju.

Najlepszą opcją jest otwarcie nowego sklepu Etsy. Zakładając nowy sklep, możesz wybrać rachunek bankowy ze swojego obecnego kraju zamieszkania. Nie możesz jednak połączyć sklepów Etsy ani przenieść informacji ze starego sklepu do nowego. Oznacza to, że sklepowe dane, w tym oferty, oceny i wyniki sprzedaży, nie zostaną przeniesione na nowe konto. W nowym sklepie możesz jednak umieścić link do starego, aby pokazać klientom uzyskane wcześniej oceny i wyniki sprzedaży.

Jak zaktualizować numer konta, jeśli Twój sklep nie został jeszcze otwarty

Aby zaktualizować numer konta, jeśli Twój sklep nie został jeszcze otwarty:

 1. Na Etsy.com kliknij Twój sklep.
 2. Wybierz kartę Otrzymywanie płatności.
 3. Kliknij Zaktualizuj dane rachunku bankowego.
 4. Wprowadź swoje informacje o rachunku bankowym.
 5. Kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o otwieraniu sklepu.

Numer konta swojego sklepu możesz zaktualizować w Panelu sklepu. Aby dodać nowe dane rachunku bankowego, musisz najpierw potwierdzić dane rachunku bankowego, który wcześniej był powiązany z Twoim kontem.

Jeśli masz problem z potwierdzeniem poprzednich danych, polecamy skontaktować się bezpośrednio z bankiem. Nawet w przypadku starych i nieaktualnych rachunków bank powinien przechowywać takie dane przez 7 lat. Kontakt z bankiem jest najszybszym sposobem na uzyskanie danych poprzedniego rachunku.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, musisz odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i odpowiedz na pytania weryfikacyjne poprzez e-mail. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie podawać nam pełnych danych rachunku bankowego.

Format rachunku bankowego, którego używasz do otrzymywania wpłat, różni się w zależności od kraju. Więcej informacji o formacie, jakiego należy użyć, uzyskasz od swojego banku. Bank może też potwierdzić szczegółowe dane Twojego rachunku, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy na Etsy są one zapisane bez błędów. 

Ustal format rachunku bankowego akceptowany w Twoim kraju.

Sprzedawcy z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru i Szwajcarii

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru lub Szwajcarii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. 

Gdy zaktualizujesz dane rachunku bankowego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy. Będziesz musiał dodać tę drobną kwotę do swojego konta Etsy Payments, aby zweryfikować swoje konto bankowe. 

Etsy wyśle Ci e-maile z przypomnieniami o konieczności zweryfikowania konta bankowego w celu otrzymywania na nie płatności.

Aby zweryfikować swój rachunek bankowy:

 1. Otwórz rachunek płatniczy i kliknij Zweryfikuj bank.
 2. Wprowadź wysokość drobnej kwoty otrzymanej na swoje konto bankowe.
 3. Kliknij Zweryfikuj bank.

Jeśli nie dokonasz weryfikacji swojego konta bankowego w ciągu 90 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony.

Sprzedawcy z USA

Na Twoim koncie w ciągu trzech do siedmiu dni powinno pojawić się niewielkie uznanie testowe. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że uznania działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twoje konto, nie musisz podejmować żadnych działań. Nie wysyłamy takich wpłat na konta w bankach spoza USA.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy