Jak zaktualizować numer konta na potrzeby wypłat z Etsy Payments

Konto zarejestrowane na potrzeby Etsy Payments to konto bankowe, na które zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat trafiają dostępne środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak ustalić swój harmonogram wypłat.

Aby zaktualizować numer konta:

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy kliknij Panel sklepu. (Jeśli Twój sklep nie został jeszcze otwarty, tutaj dowiesz się, jak zaktualizować numer konta.)
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Ustawienia płatności.
 4. Obok nagłówka Dane rachunku bankowego kliknij Aktualizuj. Konieczne może być potwierdzenie aktualnie zapisanych danych rachunku bankowego.
 5. Wprowadź swoje informacje o rachunku bankowym.
 6. Kliknij Zapisz.

Imię i nazwisko lub nazwa na rachunku bankowym muszą odpowiadać imieniu i nazwisku lub nazwie firmy wprowadzonym na stronie Informacje prawne i podatkowe.

Gdy zaktualizujesz numer rachunku, wstrzymamy środki z Etsy Payments na 5 dni, aby chronić Twój rachunek przed potencjalnymi nadużyciami.

Weryfikacja kont w bankach z USA

Na Twoim koncie w ciągu trzech do siedmiu dni powinno pojawić się niewielkie uznanie testowe. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że uznania działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twoje konto, nie musisz podejmować żadnych działań.

Weryfikacja kont w bankach z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru i Szwajcarii

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru lub Szwajcarii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży.

Gdy zaktualizujesz dane rachunku bankowego, otrzymasz niewielką wpłatę od Etsy, która zostanie przetworzona przez naszego zewnętrznego partnera zajmującego się obsługą płatności, firmę Adyen lub Envoy w ramach WorldPay. Będziesz musiał wprowadzić tę drobną kwotę na swoim rachunku płatniczym, aby zweryfikować swoje konto bankowe dla celów zachowania zgodności.

Jeśli otrzymałeś tę niewielką wpłatę, ale opcja wprowadzenia jej na Etsy jest niedostępna lub nieaktywna (wyszarzona), spróbuj poczekać i wprowadzić ją po kilku dniach. 

Kiedy otrzymam wpłatę testową?

Jeśli zakładasz nowy sklep, otrzymasz tę niewielką kwotę od Etsy dopiero, gdy Twój sklep stanie się widoczny publicznie. Nie otrzymasz żadnej wpłaty na konto, dopóki Twój sklep jest w trybie roboczym.

Jak mogę zweryfikować swój rachunek bankowy?

Etsy wyśle Ci e-maile z przypomnieniami o konieczności zweryfikowania rachunku bankowego w celu otrzymywania płatności.

Aby zweryfikować swój rachunek bankowy:

 1. Na Etsy.com lub w aplikacji Sprzedaj z Etsy przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Przejdź do Rachunku płatniczego.
 4. Wybierz Zweryfikuj rachunek.
 5. Wprowadź wysokość drobnej kwoty otrzymanej na swój rachunek bankowy.
 6. Wybierz Zweryfikuj rachunek.

Przycisk Zweryfikuj rachunek zobaczysz też w Panelu sklepu w sekcji Doradca sklepów. Jest on bezpośrednio powiązany z weryfikacją rachunku bankowego.

A co jeśli napotkam na trudności? 

Jeśli widoczny na wyskakującym oknie przycisk Zweryfikuj rachunek jest nieaktywny (lub wyszarzony), poczekaj, aż otrzymasz niewielką wpłatę na swój rachunek bankowy, a po kilku dniach spróbuj ponownie zweryfikować rachunek na Etsy.

Jeśli nie otrzymałeś niewielkiej wpłaty, spróbuj ponownie wprowadzić dane rachunku bankowego, abyśmy dokonali nowej wpłaty na Twój rachunek. Jeśli nadal napotykasz na trudności, potwierdź dane rachunku w swoim banku lub spróbuj dodać inny rachunek bankowy.

Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę prób weryfikacji lub nie dokonasz weryfikacji swojego konta bankowego w ciągu 90 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony i będziesz musiał skontaktować się z Etsy. Jeśli udało Ci się odnaleźć niewielką wpłatę od Etsy i masz możliwość zweryfikowania rachunku, zrób to, zanim skontaktujesz się z nami, by poprosić o pomoc.

Weryfikacja kont w bankach z pozostałych krajów

Jeśli masz konto w banku z innego kraju, obecnie nie masz obowiązku jego weryfikacji. Pamiętaj tylko, żeby potwierdzić dane rachunku bankowego w swoim banku, zanim dodasz je na Etsy. Wprowadzenie niepoprawnych danych rachunku bankowego opóźni otrzymanie środków ze sprzedaży.

Nowy rachunek prowadzi bank z innego kraju niż poprzedni

Jeśli mieszkasz w strefie euro

Jeśli obecne konto bankowe prowadzi bank ze strefy euro i zmieniasz je na konto z innego kraju tej strefy, kliknij  Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony i poproś o aktualizację kraju rachunku bankowego.

Jeśli mieszkasz gdzie indziej

Obecnie nie można zmienić konta na takie, które jest prowadzone w innym kraju.

Najlepszą opcją jest otwarcie nowego sklepu Etsy. Zakładając nowy sklep, możesz wybrać rachunek bankowy ze swojego obecnego kraju zamieszkania. Nie możesz jednak połączyć sklepów Etsy ani przenieść informacji ze starego sklepu do nowego. Oznacza to, że sklepowe dane, w tym oferty, oceny i wyniki sprzedaży, nie zostaną przeniesione na nowe konto. W nowym sklepie możesz jednak umieścić link do starego, aby pokazać klientom uzyskane wcześniej oceny i wyniki sprzedaży.

Jak zaktualizować numer konta, jeśli Twój sklep nie został jeszcze otwarty

Aby zaktualizować numer konta, jeśli Twój sklep nie został jeszcze otwarty:

 1. Na Etsy.com kliknij Twój sklep.
 2. Wybierz kartę Otrzymywanie płatności.
 3. Kliknij Zaktualizuj dane rachunku bankowego.
 4. Wprowadź swoje informacje o rachunku bankowym.
 5. Kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o otwieraniu sklepu.

Numer konta swojego sklepu możesz zaktualizować w Panelu sklepu. Aby dodać nowe dane rachunku bankowego, musisz najpierw potwierdzić dane rachunku bankowego, który wcześniej był powiązany z Twoim kontem.

Jeśli masz problem z potwierdzeniem poprzednich danych, polecamy skontaktować się bezpośrednio z bankiem. Nawet w przypadku starych i nieaktualnych rachunków bank powinien przechowywać takie dane przez 7 lat. Kontakt z bankiem jest najszybszym sposobem na uzyskanie danych poprzedniego rachunku.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, musisz odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i odpowiedz na pytania weryfikacyjne poprzez e-mail. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie podawać nam pełnych danych rachunku bankowego.

Format rachunku bankowego, którego używasz do otrzymywania wypłat, różni się w zależności od kraju. Więcej informacji o formacie, jakiego należy użyć, uzyskasz od swojego banku. Bank może też potwierdzić szczegółowe dane Twojego rachunku, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy na Etsy są one zapisane bez błędów. 

Ustal format rachunku bankowego akceptowany w Twoim kraju.

Sprzedawcy z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. 

Gdy zaktualizujesz dane rachunku bankowego, otrzymasz niewielką wypłatę od Etsy. Będziesz musiał dodać tę drobną kwotę do swojego konta Etsy Payments, aby zweryfikować swoje konto bankowe. 

Etsy wyśle Ci e-maile z przypomnieniami o konieczności zweryfikowania konta bankowego w celu otrzymywania na nie płatności.

Aby zweryfikować swój rachunek bankowy:

 1. Otwórz rachunek płatniczy i kliknij Zweryfikuj rachunek.
 2. Wprowadź wysokość drobnej kwoty otrzymanej na swoje konto bankowe.
 3. Kliknij Zweryfikuj rachunek.

Jeśli nie dokonasz weryfikacji swojego konta bankowego w ciągu 90 dni od aktualizacji danych rachunku bankowego, Twój sklep zostanie zawieszony.

Sprzedawcy z USA

Na Twoim koncie w ciągu trzech do siedmiu dni powinno pojawić się niewielkie uznanie testowe. Chcemy Ci w ten sposób pokazać, że uznania działają prawidłowo. Kiedy ta kwota trafi na Twoje konto, nie musisz podejmować żadnych działań. Nie wysyłamy takich wypłat na konta w bankach spoza USA.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy