Jak przywrócić konto sklepu z zaległymi podsumowaniami

Zaległe podsumowania mogą spowodować nałożenie kar, takich jak ograniczenie uprawnień konta czy zawieszenie działalności sklepu.

Aby przywrócić uprawnienia swojego konta, musisz spłacić łączne saldo podsumowania.

Możesz także spłacić podsumowanie, wykonując następujące kroki.

 1. Zaloguj się do Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij opcję Finanse.
 4. Kliknij opcję Rachunek płatniczy.
 5. Kliknij opcję Zapłać teraz w pozycji Kwota należna.
 6. Wybierz opcję Saldo podsumowania.
 7. Wybierz metodę płatności.
 8. Kliknij Prześlij płatność.

W aplikacji Sprzedaj z Etsy do uregulowania podsumowania i zarządzania rachunkiem płatniczym służy sekcja Finanse.

Kiedy możemy zawiesić Twoje konto

Jeśli nie masz rejestracji w usłudze automatycznego obciążania:

 • Kwota wynikająca z podsumowania za ostatni miesiąc staje się kwotą należną w 1. dniu bieżącego miesiąca.
 • Jeśli nie spłacisz podsumowania do 16. dnia miesiąca, do godziny 00.00 czasu UTC (1.00 CET w następnym dniu) lub do godziny 19.00 czasu ET 15. dnia miesiąca, wynikająca z niego kwota stanie się kwotą zaległą, a Twoje konto może zostać zawieszone.

Jeśli masz rejestrację w usłudze automatycznego obciążania:

 • W przypadku gdy nie będziemy w stanie zrealizować płatności przy użyciu Twojej zarejestrowanej karty, otrzymasz powiadomienie e-mail i powiadomienie w witrynie przypominające o konieczności uregulowania pełnej płatności w ciągu 5 dni.
 • Podczas tego 5-dniowego okresu prolongaty płatności będziesz otrzymywać przychodzące zamówienia, ale niektóre uprawnienia Twojego konta będą ograniczone.
 • Jeśli po upływie 5 dni Twoje konto nadal będzie zaległe, zostanie zawieszone.

Dowiedz się, jak sprawdzić swoje podsumowanie Etsy.

Dowiedz się, jakie są opłaty za sprzedaż na Etsy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy