Jak przywrócić konto sklepu z zaległymi podsumowaniami

Zaległości mogą spowodować nałożenie kar, takich jak ograniczenie uprawnień konta, zawieszenie sklepu lub odebranie odznaki Sprzedawcy na medal.

Aby przywrócić uprawnienia swojego konta, musisz spłacić łączne bieżące saldo.

Zapłać kwotę należną

Możesz także spłacić podsumowanie, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się na Etsy.com
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Rachunek płatniczy.
 5. Kliknij opcję Zapłać teraz w pozycji Kwota należna.
 6. Wybierz Bieżące saldo.
 7. Wybierz metodę płatności.
 8. Kliknij Prześlij płatność.

Jeśli mieszkasz na terenie EOG

Jeśli mieszkasz na terenie EOG, który obejmuje UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie płatności, gdy klikniesz Prześlij płatność.

Aby uwierzytelnić płatność, musisz odpowiedzieć na monit wystawcy Twojej karty i podać dodatkowe informacje. W zależności od wystawcy karty wymaganą dodatkową informacją może być właściwa odpowiedź na pytanie, hasło lub kod.

Kiedy możemy zawiesić Twoje konto

Jeśli nie masz rejestracji w usłudze automatycznego obciążania:

 • Kwota wynikająca z podsumowania za ostatni miesiąc staje się kwotą należną w 1. dniu bieżącego miesiąca.
 • Jeśli nie spłacisz podsumowania do 16. dnia miesiąca, do godziny 00.00 czasu UTC (1.00 CET w następnym dniu) lub do godziny 19.00 czasu ET 15. dnia miesiąca, wynikająca z niego kwota stanie się kwotą zaległą, a Twoje konto może zostać zawieszone.

Jeśli masz rejestrację w usłudze automatycznego obciążania:

 • W przypadku gdy nie będziemy w stanie zrealizować płatności przy użyciu Twojej zarejestrowanej karty, otrzymasz powiadomienie e-mail i powiadomienie w witrynie przypominające o konieczności uregulowania pełnej płatności w ciągu 5 dni.
 • Podczas tego 5-dniowego okresu prolongaty płatności będziesz otrzymywać przychodzące zamówienia, ale niektóre uprawnienia Twojego konta będą ograniczone.
 • Jeśli po upływie 5 dni Twoje konto nadal będzie zaległe, zostanie zawieszone.

Dowiedz się, jak sprawdzić swoje podsumowanie Etsy.

Dowiedz się, jakie są opłaty za sprzedaż na Etsy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy