Jak przepisy podatkowe wpływają na sprzedawców Etsy z całego świata

Ze względu na to, że nasi kupujący i sprzedawcy pochodzą z całego świata, Etsy musi przestrzegać rozmaitych przepisów podatkowych. Poniżej znajdziesz przegląd przepisów, które mogą mieć zastosowanie do Twojego sklepu, oraz linki, pod którymi dostępne są bardziej szczegółowe informacje. 

Podatek od opłat obowiązujących sprzedawców

Przepisy obowiązujące w wielu krajach wymagają, aby firma Etsy naliczała podatki obrotowe od opłat za zapewniane usługi. Dowiedz się więcej.

Podatek od sprzedaży

Jeśli sprzedajesz na Etsy produkty (fizyczne lub cyfrowe), możesz mieć obowiązek płacenia podatku od swoich zysków. W takich sprawach zawsze polecamy skonsultować się z lokalnym specjalistą podatkowym lub zapoznać się z informacjami na stronie lokalnego urzędu skarbowego. Jeśli prowadzisz sklep w Wielkiej Brytanii, to możesz skorzystać z informacji o zgłaszaniu dodatkowego przychodu, które zawiera ten przewodnik HMRC.

Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają, aby firma Etsy pobierała/potrącała podatek od sprzedawców i przekazywała go organom podatkowym. Te kwoty są potrącane od przychodów sklepu i zaliczane na poczet podatku, który sprzedawca musi zapłacić organom rządowym.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Etsy pobiera i przekazuje potrącany podatek w przypadku sprzedawców z poszczególnych krajów:

Podatek naliczany bezpośrednio kupującym

Przepisy obowiązujące w wielu krajach wymagają, aby firma Etsy naliczała podatek w oparciu o to, dokąd jest wysyłane zamówienie. W związku z tym to Etsy ponosi odpowiedzialność za przekazanie podatku do poszczególnych krajów, więc nie muszą tego robić miliony sprzedawców.

Dotyczy to poniższych przypadków:

 • USA w przypadku wszystkich zamówień wysyłanych do USA
 • Kanada
 • Towary o niskiej wartości importowane do Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Australii, Norwegii i Nowej Zelandii

Więcej informacji o opłatach celnych i podatkach pobieranych w przypadku wysyłki międzynarodowej.

Przepisy obowiązujące w wielu krajach wymagają, aby firma Etsy naliczała kupującym podatek obrotowy od ofert dotyczących plików cyfrowych. Dowiedz się więcej.

Informacje przekazywane organom rządowym

Przepisy obowiązujące w wielu krajach wymagają, aby firma Etsy przekazywała organom podatkowym szczegóły transakcji sprzedawców.

Dowiedz się, jakie informacje Etsy przekazuje w poszczególnych krajach:

 • Austria
 • Kanada
 • Francja
 • Indie
 • Włochy
 • Meksyk
 • USA
 • UE:
  • Od 1 stycznia 2023 r. Etsy gromadzi pewne informacje dotyczące sprzedawców z UE i będzie je przekazywać organom UE zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Informacje przekazywane w raporcie organom UE Etsy udostępni również poszczególnym sprzedawcom. Pierwszy raport zostanie wysłany w styczniu 2024 r. i będzie dotyczył roku 2023. Dowiedz się więcej na temat dyrektywy DAC 7.
Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy