Czym jest regulacyjna opłata operacyjna?

Sprzedawcom z niektórych krajów naliczana jest niewielka opłata regulacyjna (poza obecnymi kosztami sprzedaży). Opłata ta naliczana jest od ceny produktu i kosztów wysyłki (razem z opakowaniem prezentowym i kosztami personalizacji, jeśli zostały naliczone). Wielkość opłaty różni się w zależności od kraju sprzedawcy. 

Dlaczego Etsy nalicza regulacyjną opłatę operacyjną?

Wprowadziliśmy regulacyjną opłatę operacyjną ze względu na wzrost kosztów prowadzenia działalności w wielu krajach spowodowany wprowadzeniem nowych przepisów w tych krajach. 

Regulacyjna opłata operacyjna pomaga nam nadal świadczyć nasze usługi sprzedawcom z tych krajów.

W których krajach będzie pobierana regulacyjna opłata operacyjna? 

Sprzedawcom z poniższych krajów naliczana będzie regulacyjna opłata operacyjna stanowiąca określony odsetek od ceny produktu, jego kosztów wysyłki i opakowania prezentowego:

Wielka Brytania

0,32%

Francja

0,47%

Włochy

0,32%

Hiszpania

0,40%

Turcja

1,1%

 

Te opłaty będą widoczne na Twoim rachunku płatniczym obok innych opłat dotyczących sprzedawców. 

Czy od tej opłaty naliczany jest VAT? 

Regulacyjna opłata operacyjna podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatek ten obowiązuje. Dowiedz się więcej o podatku VAT od opłat dotyczących sprzedawców. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy