Program partnerski

Jako partner otrzymujesz prowizję za udostępnianie produktów i treści Etsy na swojej witrynie zewnętrznej.

Prowizję uzyskuje się od wszystkich spełniających kryteria transakcji sprzedaży.

Wymagania

Szczegółowe omówienie wymagań znajdziesz w naszych Zasadach dotyczących programu afiliacyjnego.

Do zgłaszania się do programu afiliacyjnego Etsy zapraszamy wszystkich partnerów, w tym sprzedawców Etsy.

Etsy oferuje partnerom pomoc w następujących językach:

  • angielskim,

  • francuskim,

  • niemieckim.

Partnerami nie mogą zostać sieci reklamowe i witryny mediów społecznościowych.

Zgłoszenia

Każdy kandydat na partnera musi wypełnić zgłoszenie i zostać zatwierdzony przez Etsy.

W przypadku Etsy należy się zgłaszać za pośrednictwem Portalu afiliacyjnego Awin.

Prowizja

Prowizję uzyskuje się od wszystkich spełniających kryteria transakcji sprzedaży (z wyłączeniem zwrotów i anulowanych sprzedaży).

Okres ważności naszych plików cookie wynosi 30 dni. Partnerzy otrzymają prowizję za wszystkie transakcje sprzedaży przypisane do ich konta w tym okresie.

Prowizja wypłacana jest od ceny zamówienia (nie uwzględnia kosztów wysyłki ani podatku VAT).

Dostęp do materiałów

Jako partner masz dostęp do:

Umowy i warunki

Dołączając do programu, nie podpisujesz żadnej umowy.

Wymagamy zgody na przestrzeganie:

Możesz opuścić program w dowolnym momencie.

Etsy również ma prawo usunąć partnera z programu w dowolnym momencie.

Kontakt

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy