Jak dezaktywować ofertę

Jeśli nie chcesz już sprzedawać jakiegoś produktu, możesz dezaktywować ofertę w swoim sklepie. Dezaktywowane oferty są usuwane ze strony Twojego sklepu i klienci nie mogą już kupować wystawionych na nich produktów. Takie oferty nadal jednak są widoczne w panelu sklepu i można je ponownie aktywować. 

Jeśli chcesz trwale skasować ofertę ze swojego sklepu, możesz ją usunąć

Aby dezaktywować ofertę:

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
  2. Kliknij Oferty.
  3. Zaznacz oferty, które chcesz dezaktywować.
  4. Kliknij Zdezaktywuj na górze strony.

Możesz zobaczyć swoje nieaktywne oferty na stronie Oferty, klikając opcję Nieaktywna pod nagłówkiem Status oferty.

Jak ponownie aktywować ofertę

Aby ponownie aktywować ofertę

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
  2. Kliknij Oferty.
  3. Wybierz opcję Nieaktywna pod nagłówkiem Status oferty.
  4. Zaznacz oferty, które chcesz ponownie aktywować.
  5. Kliknij Aktywuj na górze strony.

Dezaktywacja oferty nie wpłynie na czteromiesięczny okres ważności oferty. Jeśli oferta z danym produktem wygaśnie w czasie, gdy jest nieaktywna, przed ponową aktywacją oferty z tym produktem poprosimy Cię o jej odnowienie za opłatą w wysokości 0,20 USD.

Ofertę, która jeszcze nie wygasła, możesz aktywować ponownie bez żadnych opłat.

Czynności dezaktywacji i usuwania możesz wykonywać na stronie Oferty. Zaznacz pole obok wybranej oferty, a następnie kliknij Dezaktywuj lub Usuń. Jeśli dezaktywujesz ofertę, możesz ją później aktywować ponownie. Jeśli usuniesz ofertę, zostanie ona trwale skasowana.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy