Czy dostanę od Etsy formularz podatkowy 1099-K?

Możesz kwalifikować się do otrzymania formularza 1099-K, jeśli osiągniesz pewne progi dochodów i sprzedaży. Wymagania różnią się w zależności od stanu, w którym prowadzisz działalność. Jeśli otrzymasz formularz 1099-K, Etsy musi wysłać kopię tego formularza do IRS lub organu podatkowego z Twojego stanu.

Jeśli nie jesteś sprzedawcą z USA i nie otrzymujesz płatności w USD, nie otrzymasz od Etsy formularza 1099-K.

Przejdź do sekcji:

Federalne wymagania IRS

Firma Etsy jest zobowiązana wysłać formularz 1099-K Tobie i IRS, jeśli spełnisz oba te warunki:

 • Wartość sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments w danym roku kalendarzowym wyniosła przynajmniej 20 000 USD.
 • Otrzymałeś w tym okresie przynajmniej 200 płatności przez Etsy Payments.

Jeśli osiągniesz oba te progi, Etsy wyśle Ci pod koniec roku kalendarzowego e-mail, aby sprawdzić, czy podane przez Ciebie dane podatnika i adres pocztowy są poprawne.

Jeśli prowadzisz kilka sklepów Etsy:

Jeśli prowadzisz kilka sklepów, wartość sprzedaży we wszystkich tych sklepach zostanie zsumowana na potrzeby ustalenia, czy kwalifikujesz się do otrzymania formularza. Masz obowiązek podania tych samych danych podatnika w każdym ze swoich sklepów. Począwszy od roku 2019, jeśli po zsumowaniu transakcji z wszystkich sklepów będziesz się kwalifikować do otrzymania formularza, wyślemy Ci jeden formularz 1099-K z łącznymi kwotami brutto w swoich sklepach.

Wymagania stanowe

Jeśli prowadzisz działalność w stanach Massachusetts lub Vermont, otrzymasz formularz 1099-K, gdy:

 • W danym roku kalendarzowym osiągniesz wartość sprzedaży przez Etsy Payments wynoszącą przynajmniej 600 USD.

Jeśli osiągniesz też wyznaczone przez IRS federalne progi 20 000 USD sprzedaży i 200 płatności, te informacje przekażemy zarówno IRS, jak i organom podatkowym w stanie Massachusetts lub Vermont. Nawet jeśli kwalifikujesz się do otrzymania formularza na podstawie wymagań IRS i wymagań stanowych, to i tak otrzymasz od Etsy tylko jeden formularz 1099-K dla każdego sklepu. 

Czym jest formularz 1099-K?

Etsy, podobnie jak inne platformy zakupowe, jest zobowiązana przez amerykańskie prawo do wysyłania formularzy podatkowych 1099-K.

Formularz 1099-K wysyłany przez Etsy podaje łączną wartość sprzedaży brutto uzyskaną za pośrednictwem Etsy Payments w ostatnim roku kalendarzowym. „Sprzedaż brutto” oznacza całą wartość sprzedaży — w tym koszty wysyłki, zwroty pieniędzy, opłaty za przetworzenie karty, podatek obrotowy wyliczony za pomocą narzędzia do obliczania podatku obrotowego, a nawet zamówienia, które zostały anulowane.

Nie martw się jednak ― podatki zapłacisz jedynie od dochodu (sprzedaż brutto pomniejszona o ulgi i koszty, w tym opłaty Etsy). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule z Podręcznika sprzedawcy.

Na potrzeby formularza podatkowego 1099-K poniższe płatności nie są traktowane jako „płatności przetworzone przez Etsy”:

 • płatności przetworzone przez Twoje konto PayPal,
 • czeki
 • przekazy pieniężne,
 • przelewy bankowe,
 • płatności dokonane innymi metodami.

Choć Etsy nie może przekazywać porad podatkowych swoim sprzedawcom, staramy się pomóc im w zrozumieniu i spełnieniu obowiązujących wymagań. Chcemy, by sprawy związane z podatkami były dla nich możliwie najprostsze.

Kiedy otrzymam formularz 1099-K?

Do końca stycznia Etsy wyśle formularze 1099-K pocztą lub udostępni je do pobrania kwalifikującym się sprzedawcom. W przypadku formularzy 1099-K za rok 2018 można poprosić o dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do otrzymania formularza 1099-K w wyniku sprzedaży przez Etsy Payments w danym roku kalendarzowym, ale nie otrzymałeś tego dokumentu pocztą do końca lutego, możesz poprosić o przesłanie go drogą elektroniczną lub kliknąć Kontakt u dołu tej strony.

Sprawdź też, czy w swoim sklepie masz podane poprawne informacje o podatniku i adres pocztowy. Dowiedz się, jak zaktualizować informacje o podatniku.

Co zrobić, by otrzymać formularz 1099-K drogą elektroniczną?

Aby poprosić o przesyłkę drogą elektroniczną:

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto, a następnie kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Identyfikator podatnika.
 4. Kliknij Zapisz się, aby otrzymać elektroniczny formularz 1099-K.
 5. Aby pobrać elektroniczną wersję formularza, kliknij Pobierz formularz 1099-K (za 2018 r.). Elektroniczną wersję formularza pobierzesz w formacie PDF. Nie zamykaj strony, dopóki pobieranie się nie zakończy.

Nie ma możliwości pobrania formularza elektronicznego za lata podatkowe przed rokiem 2018.

Jeśli poprosisz o przesyłkę drogą elektroniczną, nie otrzymasz papierowej wersji formularza 1099-K pocztą. Jeśli poprosiłeś o przesyłkę drogą elektroniczną, ale chcesz też otrzymać papierową wersję formularza, kliknij Kontakt u dołu tej strony.

Jeśli nie poprosisz o przesyłkę drogą elektroniczną, otrzymasz pocztą papierową wersję formularza 1099-K.

Dopóki nie wycofasz chęci otrzymywania formularzy drogą elektroniczną, będziemy je przesyłać w taki sposób. Oznacza to, że jeśli w przyszłym roku zakwalifikujesz się do otrzymania formularza 1099-K, wyślemy Ci go drogą elektroniczną — chyba że poprosisz o rezygnację z tej metody. Aby zrezygnować, kliknij Zrezygnuj z elektronicznego przesyłania formularza na stronie Identyfikator podatnika. 

Muszę zaktualizować swoje dane podatnika na formularzu 1099-K

Dowiedz się więcej o aktualizowaniu danych podatnika.

 

Do końca stycznia Etsy wyśle formularze 1099-K pocztą lub udostępni je do pobrania kwalifikującym się sprzedawcom. Jeśli nie poprosiłeś o wysyłkę drogą elektroniczną, możesz się spodziewać otrzymania formularza pocztą do połowy lutego.

Możesz się kwalifikować do otrzymywania federalnego formularza 1099-K, jeśli:

 • Wartość sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments w danym roku kalendarzowym wyniosła przynajmniej 20 000 USD.
 • Otrzymałeś w tym okresie przynajmniej 200 płatności przez Etsy Payments.

Możesz kwalifikować się do otrzymywania formularza 1099-K ze stanu Massachusetts lub Vermont, jeśli wartość sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments w danym roku kalendarzowym wyniosła przynajmniej 600 USD.

Na stronie Identyfikator podatnika kliknij Zapisz się, aby otrzymać elektroniczny formularz 1099-K.

Gdy formularze 1099-K będą dostępne, kliknij Pobierz formularz 1099-K (za 2019 r.) na stronie Identyfikator podatnika. Elektroniczną wersję formularza pobierzesz w formacie PDF. Nie zamykaj strony, dopóki pobieranie się nie zakończy.

Jeśli poprosisz o przesyłkę drogą elektroniczną, nie otrzymasz papierowej wersji formularza 1099-K pocztą. Jeśli poprosiłeś o przesyłkę drogą elektroniczną, ale chcesz też otrzymać papierową wersję formularza, kliknij Nadal potrzebuję pomocy, aby się z nami skontaktować.

Jeśli nie poprosisz o przesyłkę elektroniczną, otrzymasz pocztą papierową wersję formularza 1099-K.

Ostatnim dniem na edytowanie swoich danych podatnika za rok podatkowy 2019 był 31 grudnia 2019 r. Możesz jednak zaktualizować takie informacje na rok podatkowy 2020.

Zaktualizuj swoje informacje o podatniku

Jeśli prowadzisz kilka sklepów i jesteś ich jedynym właścicielem, wartość sprzedaży we wszystkich tych sklepach zostanie zsumowana na potrzeby ustalenia, czy kwalifikujesz się do otrzymania formularza 1099-K. Masz obowiązek podania tych samych danych podatnika w każdym ze swoich sklepów. 

Jeśli zsumowana wartość sprzedaży zakwalifikuje Cię do otrzymania formularza, otrzymasz oddzielny formularz 1099-K dla każdego ze swoich sklepów.

Łączna suma na 1099-K to przychód ze sprzedaży brutto W celu rozliczenia księgowego formularza 1099-K pobierz plik CSV z podsumowaniem sprzedaży w Etsy Payments i sprawdź wartość w kolumnie „brutto”.

Twój przychód ze sprzedaży brutto za pośrednictwem Etsy Payments jest zgłaszany na formularzu 1099-K, bez odliczania poniesionych kosztów, takich jak (to nie jest pełna lista):

 • opłaty,
 • zwroty pieniędzy,
 • koszty wysyłki,
 • pobrany przez Ciebie podatek obrotowy.

Choć naszym obowiązkiem jest zgłaszanie na formularzu Twojego przychodu brutto, to Ty musisz ustalić, jaką część tego przychodu należy zgłosić na zeznaniu podatkowym jako dochód podlegający opodatkowaniu. Podatki płacisz jedynie od zysku (czyli od sprzedaży brutto pomniejszonej o ulgi i koszty). 

Podatki pobrane od Twoich klientów przez Etsy nie są zgłaszane na wydawanym przez nas formularzu 1099-K.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy