Jak wystawiać produkty w preferowanej walucie

Waluta Twojego sklepu ma zastosowanie do wszystkich Twoich ofert.

Aby ustawić walutę swojego sklepu:

  1. Zaloguj się na Etsy.com.
  2. Kliknij Panel sklepu.
  3. Kliknij Finanse.
  4. Kliknij Ustawienia płatności.
  5. Kliknij Waluta.
  6. Wybierz preferowaną walutę.
  7. Wskaż, czy chcesz, aby przeliczone ceny z Twoich aktualnych ofert zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej.
  8. Kliknij Zmień walutę sklepu.

Jeśli obecnie masz wystawionych wiele produktów w innej walucie, proces przeliczania może zająć do godziny.

Po wybraniu preferowanej waluty sklepu każda nowa oferta będzie mieć cenę w tej walucie.

Jak wybór waluty wpływa na opłaty?

Pobierana przez Etsy prowizja od sprzedaży wynosząca 5% będzie naliczana od ceny ofertowej produktu, kosztów wysyłki i opakowania prezentowego określonych w walucie Twojego sklepu. Wszystkie opłaty pobierane przez Etsy są obliczane i przeliczane na walutę Twojego rachunku płatniczego.

Jak wyglądają na Etsy kwestie związane z walutami

Osoby przeglądające Etsy mogą wyświetlać ceny w dowolnej z walut, które można ustawić na stronie.  Etsy Payments obecnie umożliwia płatności w tych obsługiwanych walutach.

Kiedy sprzedawca sprzeda produkt wystawiony w walucie innej niż waluta jego rachunku płatniczego, Etsy przeliczy dostępne saldo na walutę rachunku płatniczego sprzedawcy. To przeliczenie będzie odzwierciedlone na rachunku płatniczym. Jeśli konieczne jest przeliczenie waluty, Etsy naliczy wynoszącą 2,5% opłatę za przeliczenie waluty i odejmie ją od kwoty sprzedaży widocznej na rachunku płatniczym.

Jeśli przyjmujesz płatności na autonomiczne konto PayPal i nie korzystasz z Etsy Payments, będą one przychodzić w walucie tego konta PayPal.

W przypadku innych międzynarodowych metod płatności, jak przekazy pieniężne i czeki, musisz ustalić z kupującym, w jakiej walucie Ci zapłaci, zanim jeszcze to zrobi.

Jeśli nie wybierzesz żadnej waluty dla swojego sklepu, domyślnie ustawimy dolary amerykańskie (USD).

Nie ma możliwości dostosowania momentu przeliczenia waluty do kursów zmieniających się na przestrzeni dnia.

Czy mogę wrócić do pierwotnej waluty sklepu?

Jeśli zmienisz walutę sklepu, możesz w ciągu 14 dni wrócić do pierwotnej waluty i cen. Jeśli wrócisz do pierwotnej waluty po 14 dniach, ceny produktów mogą nieco różnić się od tych, w których pierwotnie zostały wystawione. Spowodowane jest to opcjonalnym zaokrągleniem cen do najbliższej liczby całkowitej oraz zmieniającymi się kursami wymiany walut.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy