Od przedmiotów fizycznych sprzedawanych na Etsy pobierany jest VAT

VAT to podatek od towarów i usług. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek naliczany od kupowanych towarów i usług, który często obowiązuje w krajach UE i innych regionach świata.

W niektórych krajach VAT znany jest jako podatek JCT, GST, SST lub QST.

VAT może być naliczany kupującym od kupionych przez nich produktów („VAT od produktów sprzedawanych na Etsy”), a także sprzedawcom od dotyczących ich opłat („VAT od opłat dotyczących sprzedawców”).

Dowiedz się więcej o podatku VAT od produktów cyfrowych.

Dowiedz się, jak naliczany jest VAT od opłat dotyczących sprzedawców.

Ten artykuł omawia temat w sposób ogólny. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, zwróć się do lokalnego organu podatkowego lub doradcy podatkowego.

Przejdź do sekcji:

Czy muszę naliczać VAT od produktów fizycznych?

Aby uzyskać informacje o wymogach dotyczących VAT w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym.

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym jako płatnik VAT, konieczne może być naliczanie VAT od produktów, które sprzedajesz na Etsy.

Dowiedz się, jak dodać swój nr identyfikacyjny VAT w sklepie Etsy.

Dla sprzedawców w UE

W krajach UE wysokość VAT zależy od dwóch rzeczy:

 • rodzaju sprzedawanego produktu i 
 • kraju, w którym sprzedaż produktów i usług podlega opodatkowaniu VAT
 • .

Jeśli sprzedajesz produkty i usługi w UE, właściwe stawki VAT możesz sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Obok ceny produktu na Etsy kupujący spoza USA i Kanady mogą zobaczyć informację, czy dana cena obejmuje VAT (jeśli jest on naliczany). Jeśli masz obowiązek doliczać VAT do sprzedawanych przez siebie produktów, to musisz uwzględniać właściwą kwotę podatku w cenach przedmiotów wystawianych na Etsy.

Dowiedz się więcej o tym, jak informacje o obowiązujących podatkach są wyświetlane kupującym na Etsy.

Czy muszę naliczać VAT od produktów cyfrowych?

W przypadku kupujących z niektórych krajów Etsy musi naliczać podatek VAT niezależnie od tego, gdzie znajduje się Twój sklep. Jeśli sprzedajesz produkt kupującemu z kraju, gdzie Etsy nie musi naliczać VAT-u od produktów cyfrowych, być może ten obowiązek spoczywa na Tobie. Zalecamy ustalić tę kwestię z krajowym specjalistą podatkowym.

Dowiedz się więcej o podatku VAT od produktów cyfrowych.

Jak powinna wyglądać faktura wystawiana kupującemu przez sprzedawcę?

Niektóre firmy z UE mogą być zobowiązane do wystawiania faktur za sprzedawane produkty i usługi. Więcej informacji na temat faktur i tych wymogów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Polecamy też sprawdzić, czy wystawiane przez Ciebie faktury są zgodne z lokalnymi wymogami dotyczącymi fakturowania.

Sprzedawanie z zagranicy klientom w Australii

Od 1 lipca 2018 r. niektóre zamówienia wysyłane klientom Etsy w Australii podlegają podatkowi od towarów i usług (GST). Etsy pobierze podatek GST w wysokości 10% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca jest zarejestrowany poza Australią.
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Australii.
 • Łączna wartość przesyłki to 1000 AUD lub mniej.

Etsy automatycznie uwzględni podatek w łącznej sumie, który musi zapłacić kupujący. Kupujący zapłaci podatek na etapie realizacji transakcji, a Etsy ma obowiązek odprowadzenia podatku do australijskiego organu podatkowego (Australian Taxation Office, ATO).

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekaże pobrany podatek GST sprzedającemu jako część płatności. Etsy doda podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz australijskich władz.

Podatek GST nie ma zastosowania, jeśli całkowita wartość przesyłki przekroczy 1000 USD lub jeśli zarówno kupujący, jak i sprzedający uczestniczący w danej transakcji są z Australii. Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Dowiedz się więcej.

Sprzedawanie klientom w Niemczech

W związku ze zmianą niemieckich przepisów dotyczących podatku VAT w 2018 i 2019 roku firma Etsy jest teraz zobowiązana do zbierania niemieckich certyfikatów VAT od niektórych członków społeczności, którzy sprzedają towary klientom z Niemiec. Jeśli jesteś sprzedawcą Etsy, którego dotyczy ten wymóg, możesz wysłać swój certyfikat VAT do Etsy drogą mailową na adres vat-certificate@etsy.com.

Zarejestruj się jako płatnik VAT w Niemczech

Czy mam obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT w Niemczech?

Etsy nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego. Jeśli nie masz pewności, czy nowe przepisy mają zastosowanie do Twojego sklepu, porozmawiaj z doradcą podatkowym zajmującymi się kwestiami związanymi z VAT w Niemczech.

Sprzedawanie z zagranicy klientom w Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym poza Wielką Brytanią, ale sprzedajesz produkty klientom brytyjskim, możesz zostać uznany za „sprzedającego z zagranicy”. Urząd Skarbowy i Podatkowy w Wielkiej Brytanii (HMRC) definiuje „sprzedawcę z zagranicy” jako sprzedawcę, który:

 • Sprzedaje klientom brytyjskim towary w punkcie sprzedaży w Wielkiej Brytanii, ale nie ma tam zarejestrowanej firmy
 • .
 • Jest zarejestrowany poza UE i sprzedaje towary klientom brytyjskim, a następnie importuje je do Wielkiej Brytanii
 • .
 • Sprzedaje towary znajdujące się w innym kraju członkowskim UE klientom brytyjskim
 • .

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

Sprzedawanie z zagranicy klientom w Nowej Zelandii

Od 1 grudnia 2019 r. zamówienia wysyłane klientom Etsy w Nowej Zelandii podlegają podatkowi od towarów i usług (GST). Etsy pobierze podatek GST w wysokości 15% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Nową Zelandią
 • .
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Nowej Zelandii
 • .

Jeśli zamówienia spełnia te warunki, Etsy automatycznie uwzględni podatek w łącznej sumie, który musi zapłacić kupujący. Kupujący zapłaci podatek podczas realizacji transakcji, a Etsy odprowadzi podatek do nowozelandzkiego urzędu skarbowego Inland Revenue Department.

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekaże pobrany podatek GST sprzedającemu jako część płatności. Etsy doda podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz nowozelandzkich władz.

Sprzedawcy muszą umieścić na paczce i w notce celnej następujące informacje:

 • Numer przyznany Etsy przez Inland Revenue Department (IRD), czyli 122-669-181.
 • Informację, że podatek GST został naliczony.

Podatek GST nie jest pobierany w przypadku transakcji, w których kupujący i sprzedawca są rezydentami Nowej Zelandii. Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Dowiedz się więcej.

Dowiedz się więcej o opłatach celnych na Etsy.

Sprzedawanie z zagranicy klientom w Norwegii

Od 1 kwietnia 2020 r. zamówienia wysyłane klientom Etsy w Norwegii podlegają podatkowi VAT. Etsy pobierze podatek VAT w wysokości 25% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Norwegią
 • .
 • Adres wysyłki jest adresem norweskim
 • .
 • Łączna wartość przesyłki nie przekracza 3000 NOK
 • .
 • Produkt objęty jest podatkiem VAT w standardowej wysokości 25%. 
 • Produkty, od których Etsy nie musi naliczać podatku VAT, ale w przypadku których ten podatek zostanie naliczony i pobrany na granicy, to produkty z kategorii Żywność i napoje (w tym słodycze i czekolady) oraz produkty objęte akcyzą. Więcej informacji można znaleźć na stronie norweskiego urzędu podatkowego.

Jeśli zamówienia spełnia te warunki, Etsy automatycznie uwzględni podatek w łącznej sumie, który musi zapłacić kupujący. Kupujący zapłacą podatek podczas realizacji transakcji na Etsy, a Etsy odprowadzi go do norweskiego urzędu podatkowego.

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekaże pobrany podatek VAT sprzedającemu jako część płatności. Etsy doda podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz norweskiego urzędu podatkowego.

Sprzedawcy muszą umieścić na paczce i w formularzu celnym następujące informacje:

 • Norweski identyfikator podatkowy Etsy Ireland (VOEC), czyli 2021137.
 • Informację, że podatek VAT został już pobrany.

Sprzedawcy mogą mieć też obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Zapoznaj się ze stroną norweskiego urzędu podatkowego, aby ustalić, jakie informacje należy uwzględnić.

Norweski VAT od importu nie jest naliczany w następujących sytuacjach:

 • Zarówno kupujący, jak i sprzedający uczestniczący w danej transakcji są z Norwegii 
 • .
 • Wartość produktu wynosi co najmniej 3000 NOK
 • .
 • Produkt nie jest objęty podatkiem VAT (więcej informacji powyżej). Prosimy pamiętać, że takie produkty mogą podlegać podatkom i cłom na granicy.

Dowiedz się więcej o opłatach celnych na Etsy.

Sprzedawcy z Wielkiej Brytanii: wymogi związane z Cyfrowym Systemem Podatkowym (Making Tax Digital)

Urząd Skarbowy i Podatkowy w Wielkiej Brytanii (HMRC) oczekuje stosowania się do wymogów Cyfrowego Systemu Podatkowego od większości płatników VAT zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i mających obrót podlegający opodatkowaniu w wysokości przekraczającej 85 000 funtów. Te wymogi obejmują:

 • Prowadzenie cyfrowego rejestru VAT.
 • Rejestrację w Cyfrowym Systemie Podatkowym dla celów VAT.
 • Korzystanie z oprogramowania kompatybilnego z Cyfrowym Systemem Podatkowym w celu składania deklaracji VAT.

Dowiedz się więcej o Cyfrowym Systemie Podatkowym.

Etsy nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji porozmawiaj ze specjalistą podatkowym zajmującym się kwestiami związanymi z VAT w Wielkiej Brytanii albo skontaktuj się bezpośrednio z urzędem HMRC.

W zależności od kraju i sytuacji podatkowej możesz być zobowiązany odprowadzać podatek VAT i składać związane z tym deklaracje do lokalnego organu podatkowego.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania na temat podatku VAT:

Aby uzyskać informacje o wymogach dotyczących VAT w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym.

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym jako płatnik VAT, konieczne może być naliczanie VAT od produktów, które sprzedajesz na Etsy.

Dowiedz się więcej o tym, jak naliczany jest podatek VAT/GST od produktów cyfrowych i produktów fizycznych.

Możesz dodać lub zaktualizować swój numer identyfikacyjny VAT w Panelu sklepu:

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto, a następnie Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Nr identyfikacyjny VAT.
 4. Podaj numer identyfikacyjny VAT.
 5. Kliknij Prześlij.

Numery identyfikacyjne VAT mają określony format i w przypadku europejskich numerów można sprawdzić ich poprawność na stronie Komisji Europejskiej.

Dowiedz się więcej o numerach identyfikacyjnych VAT na Etsy.

W zależności od statusu i lokalizacji firmy firma Etsy może być zobowiązana do pobierania podatku VAT od opłat należnych co miesiąc od sprzedawców i odprowadzenia go na rzecz właściwego organu podatkowego.

Etsy może mieć obowiązek pobierania podatku VAT od opłat za przelew płatności Etsy Payments w przypadku sprzedawców zlokalizowanych w krajach kwalifikujących się do Etsy Payments, w których jest to wymagane.

Dowiedz się więcej o podatku VAT od opłat dotyczących sprzedawców.

Etsy oferuje możliwość pobrania faktur VAT sprzedawcom z Australii, Indii, Japonii, Korei Południowej, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, RPA, Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Faktury VAT za dany miesiąc będą dostępne pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Swoją fakturę VAT znajdziesz na Rachunku płatniczym. Po otwarciu tej sekcji kliknij wybrany miesiąc, aby zobaczyć fakturę. Link do pobrania faktury pojawi się nad podsumowaniem Twojej aktywności w danym miesiącu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy