Jak działa podatek VAT od produktów fizycznych

VAT to podatek od towarów i usług. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek naliczany od kupowanych towarów i usług, który często obowiązuje w krajach UE i innych regionach świata.

VAT w Japonii jest znany pod nazwą JCT, w Nowej Zelandii i Australii pod nazwą GST, a w Quebecu w Kanadzie pod nazwą QST.

VAT może być naliczany kupującym od kupionych przez nich produktów („VAT od produktów sprzedawanych na Etsy”), a także sprzedawcom od dotyczących ich opłat („VAT od opłat dotyczących sprzedawców”).

Dowiedz się więcej o podatku VAT od produktów cyfrowych.

Ten artykuł omawia temat w sposób ogólny. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, zwróć się do lokalnego organu podatkowego lub doradcy podatkowego.

Przejdź do sekcji:

Czy muszę naliczać VAT od produktów fizycznych?

Aby uzyskać informacje o wymogach dotyczących VAT w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym.

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym jako płatnik VAT, konieczne może być naliczanie VAT od produktów, które sprzedajesz na Etsy.

Dla sprzedawców w UE

W krajach UE wysokość VAT zależy od dwóch rzeczy:

 • rodzaju sprzedawanego produktu i 
 • kraju, w którym sprzedaż produktów i usług podlega opodatkowaniu VAT
 • .

Jeśli sprzedajesz produkty i usługi w UE, właściwe stawki VAT możesz sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Obok ceny produktu na Etsy kupujący spoza USA i Kanady mogą zobaczyć informację, czy dana cena obejmuje VAT (jeśli jest on naliczany). Jeśli masz obowiązek doliczać VAT do sprzedawanych przez siebie produktów, to musisz uwzględniać właściwą kwotę podatku w cenach przedmiotów wystawianych na Etsy.

Dowiedz się więcej o tym, jak informacje o obowiązujących podatkach są wyświetlane kupującym na Etsy.

Powrót do góry

Sprzedawanie z zagranicy klientom w Australii

Od 1 lipca 2018 r. niektóre zamówienia wysyłane klientom Etsy w Australii podlegają podatkowi od towarów i usług (GST). Etsy pobierze podatek GST w wysokości 10% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca jest zarejestrowany poza Australią.
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Australii.
 • Łączna wartość przesyłki to 1000 AUD lub mniej.

Etsy automatycznie uwzględni podatek w łącznej sumie, który musi zapłacić kupujący. Kupujący zapłaci podatek na etapie realizacji transakcji, a Etsy ma obowiązek odprowadzenia podatku do australijskiego organu podatkowego (Australian Taxation Office, ATO).

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekaże pobrany podatek GST sprzedającemu jako część płatności. Etsy doda podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz australijskich władz.

Podatek GST nie ma zastosowania, jeśli całkowita wartość przesyłki przekroczy 1000 AUD lub jeśli zarówno kupujący, jak i sprzedający biorący udział w danej transakcji są z Australii. Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Dowiedz się więcej.

Powrót do góry

Sprzedawanie klientom w Niemczech

W związku ze zmianą niemieckich przepisów dotyczących podatku VAT w 2018 i 2019 roku firma Etsy jest teraz zobowiązana do zbierania niemieckich certyfikatów VAT od niektórych członków społeczności, którzy sprzedają towary klientom z Niemiec. Jeśli jesteś sprzedawcą Etsy, którego dotyczy ten wymóg, możesz wysłać swój certyfikat VAT do Etsy drogą mailową na adres vat-certificate@etsy.com.

Zarejestruj się jako płatnik VAT w Niemczech

Czy mam obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT w Niemczech?

Etsy nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego. Jeśli nie masz pewności, czy nowe przepisy mają zastosowanie do Twojego sklepu, porozmawiaj z doradcą podatkowym zajmującymi się kwestiami związanymi z VAT w Niemczech.

Powrót do góry

Sprzedawanie z zagranicy klientom w Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym poza Wielką Brytanią, ale sprzedajesz produkty klientom brytyjskim, możesz zostać uznany za „sprzedającego z zagranicy”. Urząd Skarbowy i Podatkowy w Wielkiej Brytanii (HMRC) definiuje „sprzedawcę z zagranicy” jako sprzedawcę, który:

 • Sprzedaje klientom brytyjskim towary w punkcie sprzedaży w Wielkiej Brytanii, ale nie ma tam zarejestrowanej firmy
 • .
 • Jest zarejestrowany poza UE i sprzedaje towary klientom brytyjskim, a następnie importuje je do Wielkiej Brytanii
 • .
 • Sprzedaje towary znajdujące się w innym kraju członkowskim UE klientom brytyjskim
 • .

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Sprzedawcy z Wielkiej Brytanii: wymogi związane z Cyfrowym Systemem Podatkowym (Making Tax Digital)

Urząd Skarbowy i Podatkowy w Wielkiej Brytanii (HMRC) oczekuje stosowania się do wymogów Cyfrowego Systemu Podatkowego od większości płatników VAT zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i mających obrót podlegający opodatkowaniu w wysokości przekraczającej 85 000 funtów. Te wymogi obejmują:

 • Prowadzenie cyfrowego rejestru VAT.
 • Rejestrację w Cyfrowym Systemie Podatkowym dla celów VAT.
 • Korzystanie z oprogramowania kompatybilnego z Cyfrowym Systemem Podatkowym w celu składania deklaracji VAT.

Dowiedz się więcej o Cyfrowym Systemie Podatkowym.

Etsy nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji porozmawiaj ze specjalistą podatkowym zajmującym się kwestiami związanymi z VAT w Wielkiej Brytanii albo skontaktuj się bezpośrednio z urzędem HMRC.

Powrót do góry

Czy muszę naliczać VAT od produktów cyfrowych?

W przypadku kupujących z niektórych krajów Etsy musi naliczać podatek VAT niezależnie od tego, gdzie znajduje się Twój sklep. Jeśli sprzedajesz produkt kupującemu z kraju, gdzie Etsy nie musi naliczać VAT-u od produktów cyfrowych, być może ten obowiązek spoczywa na Tobie. Zalecamy ustalić tę kwestię z krajowym specjalistą podatkowym.

Dowiedz się więcej o podatku VAT od produktów cyfrowych.

Powrót do góry

Jak powinna wyglądać faktura wystawiana kupującemu przez sprzedawcę?

Niektóre firmy z UE mogą być zobowiązane do wystawiania faktur za sprzedawane produkty i usługi. Więcej informacji na temat faktur i tych wymogów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Polecamy też sprawdzić, czy wystawiane przez Ciebie faktury są zgodne z lokalnymi wymogami dotyczącymi fakturowania.

Powrót do góry

Czy VAT pobierany jest od opłat dotyczących sprzedawców?

W zależności od statusu i lokalizacji firmy firma Etsy może być zobowiązana do pobierania podatku VAT od opłat należnych co miesiąc od sprzedawców i odprowadzenia go na rzecz właściwego organu podatkowego.

Etsy może mieć obowiązek pobierania podatku VAT od opłat za przelew płatności Etsy Payments w przypadku sprzedawców zlokalizowanych w krajach kwalifikujących się do Etsy Payments, w których jest to wymagane.

Czy potrzebuję numeru identyfikacyjnego VAT?

Numer identyfikacyjny VAT służy do identyfikacji poszczególnych firm na potrzeby rozliczania podatków. Nie musisz mieć takiego numeru, aby zacząć sprzedawać na Etsy.

Jednak organy podatkowe w niektórych krajach mogą wymagać uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT od firm, które przekroczą ustalony lokalnie limit sprzedaży. W pewnych krajach możesz też uzyskać taki numer jeszcze, zanim osiągniesz wskazany limit.

Przepisy dotyczące VAT różnią się w poszczególnych krajach, dlatego nie jesteśmy w stanie udzielać sprzedawcom porad na temat konieczności uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT. Prosimy zwracać się z takimi pytaniami do lokalnych organów podatkowych lub doradców specjalizujących się w tej tym zakresie.

Powrót do góry

Jak mogę dodać lub zaktualizować mój numer identyfikacyjny VAT?

Możesz dodać lub zaktualizować swój numer identyfikacyjny VAT w Panelu sklepu:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Nr identyfikacyjny VAT.
 4. Podaj numer identyfikacyjny VAT.
 5. Kliknij Prześlij.

Numery identyfikacyjne VAT mają określony format i w przypadku europejskich numerów można sprawdzić ich poprawność na stronie Komisji Europejskiej.

Jeśli zauważysz, że Twój nr identyfikacyjny VAT jest określany jako niepoprawny, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym w celu dokonania aktualizacji. Konieczne może też być zarejestrowanie swojego numeru identyfikacyjnego VAT w lokalnym urzędzie.

Powrót do góry

Jak Etsy będzie wykorzystywać mój numer identyfikacyjny VAT?

Przekazując Etsy swój numer identyfikacyjny VAT, nawiązujesz relację biznesową łączącą Twój sklep i Etsy. Od tego statusu i miejsca rejestracji Twojej firmy zależy, czy Etsy będzie naliczać VAT od opłat dotyczących sprzedawców.

Prawo niektórych krajów nakłada na Etsy obowiązek sprawozdawczy, w ramach którego musimy przekazywać lokalnym władzom Twój numer identyfikacyjny VAT oraz łączną kwotę opłat dotyczących sprzedawców pobranych od Ciebie w danym okresie. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od lokalnego organu podatkowego.

Powrót do góry

Czy otrzymam od Etsy fakturę za VAT naliczony od opłat dotyczących sprzedawców?

Etsy oferuje możliwość pobrania faktur VAT sprzedawcom z Australii, Indii, Japonii, Korei Południowej, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, RPA, Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Faktury VAT za dany miesiąc będą pojawiać się pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Każda comiesięczna faktura VAT zawiera podsumowanie opłat objętych podatkiem VAT (w USD) pobranych w poprzednim miesiącu.

Przed listopadem 2018 r. opłaty na fakturach były wyliczane w dolarach amerykańskich (USD),

Od listopada 2018 r. opłaty na fakturach wyliczane są w walucie rachunku płatniczego (czyli w niektórych przypadkach wciąż USD).

Comiesięczne faktury VAT mają formę plików PDF w języku angielskim, które można pobrać.

Fakturę można zobaczyć na komputerze stacjonarnym, otwierając Panel sklepu > Finanse > Rachunek płatniczy. Po otwarciu tej sekcji kliknij wybrany miesiąc, aby zobaczyć fakturę. Link do pobrania faktury pojawi się nad podsumowaniem Twojej aktywności w danym miesiącu.

Powrót do góry

VAT dla sklepów zarejestrowanych w Australii, Białorusi, Indiach, Islandii, Korei Południowej, Norwegii, Nowej Zelandii, Quebecu (w Kanadzie), Serbii, Tajwanie, Turcji, Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii) i ZEA

Sprzedawcy z tych krajów, którzy nie przekażą Etsy swojego numeru identyfikacyjnego VAT, zobaczą naliczone kwoty VAT w swoim bieżącym saldzie na rachunku płatniczym. Pierwszego dnia kolejnego miesiąca otrzymasz też comiesięczną fakturę zawierającą wszystkie opłaty dotyczące sprzedawcy podlegające opodatkowaniu VAT oraz kwotę pobraną od tych opłat w poprzednim miesiącu.

Nie naliczymy opłat, jeśli do konta Etsy dodałeś numer identyfikacyjny VAT. W takiej sytuacji pierwszego dnia każdego miesiąca otrzymasz od Etsy fakturę informującą, że nie naliczyliśmy VAT od Twoich opłat dotyczących sprzedawcy. Będziesz mieć dostęp do faktur, począwszy od miesiąca dodania do konta numeru identyfikacyjnego VAT.

Jeśli w danym miesiącu otrzymałeś uznanie z tytułu podatku VAT od opłaty z poprzedniego miesiąca, razem z fakturą, którą dostajesz pierwszego dnia miesiąca, otrzymasz też fakturę korygującą. Na przykład jeśli sprzedasz coś w czerwcu, po czym anulujesz to zamówienie w lipcu, to kwota VAT pobrana w czerwcu i zwrócona w lipcu znajdzie się w fakturze kredytowej wystawionej za transakcje lipcowe.

Niektóre regiony są zwolnione z VAT. Jesteśmy tego świadomi i pracujemy nad rozwiązaniem dla sprzedawców zarejestrowanych w tych miejscach.

Powrót do góry

VAT dla sklepów zarejestrowanych w Irlandii, Japonii, Rosji, RPA i Szwajcarii

Etsy ma obowiązek naliczać VAT od objętych nim opłat niezależnie od tego, czy sprzedawca dostarczył nam nr identyfikacyjny VAT, czy nie. Na swoim rachunku płatniczym zobaczysz wszystkie obciążenia z poprzedniego miesiąca. Pierwszego dnia miesiąca otrzymasz też comiesięczną fakturę zawierającą wszystkie opłaty dotyczące sprzedawcy podlegające opodatkowaniu VAT oraz kwotę pobraną od tych opłat w poprzednim miesiącu.

Jeśli w danym miesiącu otrzymałeś uznanie z tytułu podatku VAT od opłaty pobranej w poprzednim miesiącu, razem z fakturą, którą dostajesz pierwszego dnia miesiąca, otrzymasz też fakturę korygującą. Na przykład jeśli sprzedasz coś w czerwcu, po czym anulujesz to zamówienie w lipcu, to kwota VAT pobrana w czerwcu i zwrócona w lipcu znajdzie się w fakturze kredytowej wystawionej za transakcje lipcowe.

Aktualną stawkę VAT dla sprzedawców z Irlandii znajdziesz tutaj.

Powrót do góry

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy